Brexit: waar u straks zeker mee te maken krijgt

Het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn nog volop aan het onderhandelen over Brexit. Zo zijn de onderhandelingen over hoe de handel na de Brexit verder moet gaan pas net begonnen. Op het gebied van de handel tussen VK en EU zijn verschillende scenario’s mogelijk. De Rijksoverheid weet wél wat u kunt doen om u daarop voor te bereiden.

Douane in de haven van Rotterdam
Beeld: ©Nienke Elenbaas Fotografie
Douane in de haven van Rotterdam

Op de afbeelding hieronder ziet u waar u als ondernemer mee te maken krijgt in de verschillende scenario’s. Van een cliff edge scenario (helemaal geen handelsafspraken, niet eens een uittredingsakkoord) tot het scenario waarin het VK onderdeel blijft van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat laatste lijkt niet realistisch. Het VK heeft aangegeven na Brexit uit de interne markt én de douane-unie te willen stappen.

Brexit - waar u mee te maken krijgt

Douaneformaliteiten komen terug

Douaneformaliteiten zijn straks weer aan de orde van de dag. Oók als het VK besluit in de douane-unie te blijven, zoals u ziet in de afbeelding. Dat zal voor veel bedrijven een grote impact hebben, want van de 150.000 bedrijven die nu exporteren naar het VK, hebben ruim 30.000 nog nooit geëxporteerd buiten de EU. En dus nog nooit te maken gehad met de douane.

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat hierdoor het aantal import- en exportaangiften aanzienlijk zal toenemen. Er zijn naar verwachting 752.000 extra importaangiften nodig en maar liefst 4,2 miljoen extra exportaangiften.

Deze procedures gaan de Nederlandse bedrijven bij benadering € 387 miljoen tot € 627 miljoen per jaar meer kosten. Dat is ongeveer 10% van wat Nederland nu verdient aan handel met het VK.

Handelsbelemmeringen nemen toe

Het staat ook vast dat er méér handelsbelemmeringen komen. Zelfs als de EU en het VK een akkoord sluiten dat vergelijkbaar is met het meest ambitieuze handelsverdrag dat EU ooit heeft gesloten (het CETA-verdrag met Canada).

Dat is duidelijk te zien in de afbeelding. De belemmeringen (langs de y-as) stapelen zich op.

Zorg dat u voorbereid bent

Heeft u nog geen ervaring met douaneprocedures bij het zakendoen, ga dan na wat de procedures voor u inhouden. Breng dus in kaart hoe het voor u is om transacties te doen met een land buiten de EU. Want dat wordt het Verenigd Koninkrijk sowieso.

Bekijk de 7 tips: douanezaken die u nu kan regelen – van een EORI-nummer aanvragen bij de Belastingdienst (dat heeft u nodig als u met de douane te maken krijgt) tot eventuele uitvoervergunningen.

Wilt u controleren wat u nog meer moet doen om u voor te bereiden? Doe dan de Brexit Impact Scan. Wilt u daarna advies van een coach? Vraag dan een Brexitvoucher aan.