Nieuwe campagne: Zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit

De Rijksoverheid begint vandaag een nieuwe campagne rond Brexit. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en (zorg)instellingen.

Zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit
©Neil Cooper

Nog veel bedrijven en instellingen kunnen zich beter voorbereiden. Voor met name het mkb dat nog geen ervaring heeft buiten de interne markt, kan die voorbereiding een grote opgave zijn. Dit komt mede omdat er nog onduidelijkheid is over wat er straks allemaal staat te gebeuren. Deal, no-deal, uitstel, afstel: alle mogelijke scenario’s passeren de laatste tijd de revue. Wat we wel weten is dat een goede voorbereiding economische schade en maatschappelijke overlast zoveel mogelijk kan beperken.

De campagne heeft in eerste instantie tot doel de urgentie bij het Nederlandse bedrijfsleven en instellingen verder te verhogen zodat ze zich gaan voorbereiden. Zij hebben veel baat bij goede voorbereiding om straks niet tegen onverwachte problemen aan te lopen. Zo kan Brexit leiden tot leveringsproblemen en kunnen producten langer bij de douane blijven staan. Ook dataverkeer kan te maken krijgen met een nieuwe digitale grens.

Concrete acties en tips

Brexit wordt in de campagne op een luchtige manier dichtbij gebracht met een doorverwijzing naar concrete acties en tips zoals het aanvragen van transportdocumenten, het controleren van servicecontracten en het in gesprek gaan met toeleveranciers en afnemers. Deze acties staan op Brexitloket.nl, via de Brexit Impact Scan maken bedrijven voor zichzelf inzichtelijk welke acties er genomen dienen te worden.

De campagne trapt af met een radio commercial, gevolgd door ervaringsverhalen (testimonials) met ondernemers en leidinggevenden van instellingen die aan de slag zijn gegaan met de analyse van de impact van Brexit. Vanaf begin februari wordt de campagne vervolgd via social media en advertenties. Een karakter gaat letterlijk laten zien waar Brexit het bedrijfsleven in de weg zit. De slogan van de campagne is: Zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit.

Voorlichting

Deze campagne is het vervolg op de huidige communicatie inzet van de Rijksoverheid. Het Brexitloket is ontwikkeld met de Brexit Impact Scan (42.000 keer geraadpleegd), Brexit Vouchers en Brexit Buddies (in samenwerking met VNO-NCW en MKB-NL).

Sinds 2016 zijn er grofweg 7.500 bezoekers geweest op verschillende voorlichtingsevenementen gericht op diverse sectoren. Daarnaast zijn via diverse online campagnes bedrijven en instellingen geïnformeerd over de te nemen stappen. In eerste instantie richt deze campagne zich op mkb’ers en instellingen. Mocht een no-deal optreden, dan gaat de campagne zich ook op burgers richten.