Effect Brexit verschilt per bedrijfstak en provincie

Brexit heeft effect op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Maar dat effect verschilt per bedrijfstak en per provincie. Dat blijkt uit het onderzoek 'Kortetermijn gevolgen van de Brexit' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het onderzoek is gedaan op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Brexit onderzoek

Deze studie onderzocht de vraag welke bedrijfstakken in welke provincies door Brexit in hun concurrentiepositie versterkt of verzwakt worden. Uit het onderzoek blijkt dat sommige bedrijfstakken gemiddeld gezien veel last krijgen van een kostenverhoging na Brexit. Andere sectoren versterken juist hun positie.

Bepalend in dit onderzoek is of de totale kostenverhoging groter of kleiner is voor Nederlandse bedrijven in vergelijking met die van hun (inter)nationale concurrenten. De kostenverhoging komt dan door handelsbarrières, die het gevolg zijn van Brexit.

Voorbereiding op Brexit

Het onderzoek helpt om de meest gevoelige bedrijfstakken en regio’s in kaart te brengen. Wilt u weten welke dat zijn?

Lees dan verder op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving of download het onderzoek (pdf).