Europese oplossing voor exportcontrole van dual use goederen

Wilt u ‘dual use’ goederen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk? Houd er dan rekening mee dat u bij een no deal-Brexit voor die goederen een geldige uitvoervergunning nodig heeft. De EU heeft nu een oplossing voor de exportcontrole op deze goederen.

Chemische middelen

De EU heeft op 28 maart een herziene Dual Use Verordening in werking laten treden, waarin het VK is toegevoegd aan de Uniale Algemene Vergunning (de EU001). Deze gewijzigde Verordening is pas van toepassing bij een eventuele no deal-Brexit, na 12 april 2019.

U kunt zich alvast registreren voor het gebruik van deze EU001, als u dual use goederen wil uitvoeren naar het VK. Daarnaast is het ook mogelijk om een individuele vergunning aan te vragen voor een eenmalige transactie.

U vindt het aanvraagformulier voor registratie van de EU001 bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Neem voor meer informatie ook contact op met de CDIU.

Tweeërlei gebruik

Dual use goederen zijn goederen voor tweeërlei gebruik. Dat zijn producten die zowel voor burgerlijke doeleinden als voor militaire functies kunnen worden gebruikt. Daarbij moet vooral gedacht worden aan chemicaliën of onderdelen die ook voor de productie van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. Daarom vindt op dual use goods exportcontrole plaats.