Douane: Verwacht oponthoud in Mainport Rotterdam

De eerste vier tot zes weken van 2021 gaan volgens de Douane onvermijdelijk gepaard met oponthoud en opstoppingen in en rond Mainport Rotterdam. Tientallen vrachtwagens en busjes op weg naar het Verenigd Koninkrijk zullen stranden, omdat die niet op tijd zijn aangemeld of niet beschikken over de benodigde douanedocumenten. De Douane verwacht dat  een op vier van de vervoerders naar het Verenigd Koninkrijk niet over alle juiste documenten beschikt. 

Containers bij de haven van Rotterdam
Beeld: ©Guido Pijper

Dat concludeert Douane op basis van een inventarisatie van gegevens over de gevolgen van Brexit voor het goederenverkeer met het VK, gedaan onder ferryterminals, havenautoriteiten en bij de Douane-systemen zelf.  

"Ondanks de gerealiseerde voorzieningen en het vele voorbereidende werk van Douane en andere partijen in de haven, zal er oponthoud zijn", zeg Nanette van Schelven, directeur-generaal van Douane. "We doen nogmaals de oproep aan ondernemers die handelen met het VK om in actie te komen zodat ze niet vast komen te staan en het oponthoud voor alle vervoerders zo beperkt mogelijk blijft."

De Douane heeft eerder dit jaar - net als in 2019 - brieven gestuurd naar 76.000 ondernemers die zaken doen met het VK, om hen te wijzen op maatregelen die zij in voorbereiding op Brexit moeten nemen. Ook andere samenwerkende partijen in de haven hebben op verschillende manieren duidelijk gemaakt hoe ze zich moeten voorbereiden op de gevolgen van Brexit.

Noodparkeerplaatsen en crisismodus

Vervoerders die hun lading niet op de juiste manier van te voren hebben aangemeld bij Portbase, het communitysysteem in de haven, krijgen geen toegang tot de ferryterminals. Zij worden doorverwezen naar speciaal daarvoor ingerichte noodparkeerplaatsen. Op de tijdelijke parkeerplaatsen kunnen de vervoerders alsnog de documenten in orde maken. Om filevorming op het wegennet rondom de zeehavens te beperken, zijn verkeerscirculatieplannen door Rijkswaterstaat opgesteld. Bij filevorming treden die onmiddellijk in werking. 

De Douane gaat in de eerste weken van januari in crisismodus werken, net als de samenwerkende partijen in de haven. Help- en servicedesks van Douane houden rekening met een toename van het aantal vragen. Er zijn afspraken gemaakt tussen alle betrokken servicedesks (Brexitloket, Portbase, Logius, Nationale Helpdesk Douane en de Douanetelefoon) over het beantwoorden van vragen van vervoerders. Ook zijn andere maatregelen genomen zoals ruimere openingstijden en extra personeel om problemen op te lossen. 

Klaar voor de voorziene gevolgen

"Op de gevolgen van Brexit die we kunnen voorzien, zijn we zo goed mogelijk voorbereid", zegt Van Schelven "Ook als er geen akkoord komt tussen het VK en de EU borgt de Douane de continuïteit van het goederenverkeer tussen ons land, de EU en het VK zo goed mogelijk.

De Douane is klaar voor een forse toename van de aangiftevolumes, een forse toename van het aantal douaneklanten en meer reizigersbagage waarop douanetoezicht nodig is. Ook de inrichting van de douanesystemen voor nieuwe grensprocessen bij de ferry’s van en naar het VK is aangepast op de nieuwe situatie.

Ruim 900 nieuwe douaniers zijn geworven en opgeleid speciaal voor de Brexit. Er worden voortdurend oefeningen gehouden op de ferryterminals, samen met ferrymaatschappijen, havenbedrijven, inspectiediensten en andere instanties. Ook is geïnvesteerd in extra werkplekken, uitrusting, controlemiddelen en zijn nieuwe controlelocaties op de ferryterminals gerealiseerd. 

Wat moet u als ondernemer doen?

Wilt u weten wat u moet doen om uw douaneformaliteiten op orde te hebben?

U vindt het op:

  •   Import & Export 
  •   Transport & Logistiek 
  • Meer informatie gericht op uw bedrijfssituatie? Doe de Brexit Impact Scan!