Dual-use goederen exporteren vanaf 2021

Exporteert u goederen die een militaire en niet-militaire functie kunnen hebben? Houd er dan rekening mee dat u voor het Verenigd Koninkrijk (VK) sinds 1 januari 2021 een geldige exportvergunning nodig heeft voor deze zogenaamde 'dual-use' goederen.

Als u dual-use goederen wilt uitvoeren naar het VK kunt u nu al een EU001 vergunning aanvragen.

Wat zijn dual-use goederen?

Dual-use goederen zijn producten die zowel een militaire als niet-militaire functie hebben. HIerbij kunt u denken aan chemicaliën of onderdelen die voor de productie van massavernietigingswapens gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunnen het goederen zijn waarvan het vermoeden bestaat dat deze door de eindgebruiker voor mensenrechtenschendingen worden gebruikt.

Wat moet ik doen als ik dual-use goederen exporteer?

Door Brexit veranderen de regels voor dual-use producten. Het VK is per 1 januari 2021 toegevoegd aan de lijst met landen waarvoor een Uniale Algemene Uitvoervergunning (de EU001) geldt.

Als u dual-use goederen wilt uitvoeren naar het VK, kunt u nu al een EU001 vergunning aanvragen. Ook kunt u een individuele vergunning aanvragen voor een eenmalige transactie. Beide vergunningen kunt u aanvragen op de website van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane.

Ik heb een exportvergunning die is uitgegeven door het VK. Is deze nog geldig?

Exportvergunningen die voor 1 januari 2021 zijn uitgegeven door het VK voor zendingen van dual-use goederen van de Europese Unie (EU) naar een land buiten de EU, zijn na 1 januari 2021 niet meer geldig. Dit geldt ook voor exportvergunningen die voor 1 januari 2021 zijn uitgegeven door een EU-lidstaat voor dual-use goederen die zich in het VK bevinden en geëxporteerd worden naar een land buiten de EU.

Meer informatie