Europese Commissie doet voorstel voor 'Brexit Adjustment Reserve'

De Europese Commissie heeft op 25 december een voorstel voor een zogeheten Brexit Adjustment Reserve (BAR) gepubliceerd. Deze nieuwe 'reserve' heeft een totale omvang van 5 miljard euro. Het heeft als doel om de negatieve economische gevolgen van Brexit te verzachten, met name in de hardst geraakte lidstaten en sectoren. 

tegel-laag-europese-commissie-brussel-Dimitris-Vetsikas-via-Pixabay-3595351deff.jpg

De Europese Commissie heeft daarbij specifieke aandacht voor de visserijsector. Volgens het voorstel ontvangt Nederland ongeveer 714 miljoen euro. Het is positief dat de Commissie met dit voorstel de economische schade van Brexit in hard geraakte EU-landen zoals Nederland erkent. 

De komende tijd wordt er in Brussel nog onderhandeld over het voorstel, waaronder over de definitieve verdeling van de middelen. Aangezien Nederland één van de hardst geraakte EU-lidstaten is als gevolg van Brexit, zal het kabinet de vormgeving van het BAR nauwgezet volgen.

Daarnaast bekijkt het (demissionair) kabinet de komende tijd hoe de middelen die aan Nederland beschikbaar worden gesteld het meest effectief besteed kunnen worden. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van het BAR zal het kabinet daar uiteraard over communiceren naar het Nederlands bedrijfsleven via kanalen zoals het Brexitloket. 

Meer over het Brexit Adjustment Reserve vindt u bij de Europese Commissie.