1 april en 1 juli: Belangrijke data voor handel met VK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in. Dit gebeurt in 3 fases, op basis van het Border Operating Model (BOM). Het heeft gevolgen voor alle export naar het VK.

Vrachtwagen bij de douane
Vrachtwagen bij de douane

Update 11 maart 2021

Let op!: De Britse regering heeft de eerder bekendgemaakte data van 1 april en 1 juli 2021 uitgesteld naar 1 oktober 2021 en 1 januari en 1 maart 2022. Lees meer: Nieuwe regels voor handel met VK uitgesteld.

De Europese Unie (EU) behandelt het binnenkomende handelsverkeer uit het VK al sinds 1 januari volledig als land buiten de EU. Het VK heeft eigen, nieuwe regels opgesteld die beschreven staan in het BOM. Dat los staat van het akkoord dat de EU en het VK bereikt hebben.

Tot dusver heeft het VK op 1 januari 2021 alleen nog de eerste fase van het BOM ingevoerd. Als u handel drijft met het VK, dan heeft u sinds 1 januari te maken met deze eerste fase.

De volgende twee fasen van het BOM worden door het VK op 1 april en op 1 juli 2021 ingevoerd. Vanaf deze data gelden nieuwe regels voor een in het BOM omschreven groep producten. Hieronder ziet u per fase een kort overzicht van de importregels en grenscontroles die voor deze producten gaan gelden bij export naar het VK.

Let op: het BOM is nog altijd in ontwikkeling. Dit kan tot op het laatste moment leiden tot aanvullende verplichtingen en veranderingen. Wees daarop alert. Raadpleeg voor meer informatie het BOM op de website van de Britse overheid, zie link onder dit artikel.

Fase I: Reeds geldig vanaf 1 januari 2021

 • Importregels en grenscontroles gelden voor een beperkte groep producten op de zogenaamde ‘controlled list’.
 • Enkele voorbeelden van  goederen op de ‘controlled list’ zijn: alcohol, tabak, (bio)brandstof, medicijnen en beschermde dier- en plantsoorten. De volledige lijst is te vinden op pagina’s 274 tot en met 281 van het BOM.
 • Ook voor bepaalde dierlijke en plantaardige producten gelden sinds 1 januari importregels en grenscontroles. Het gaat hierbij onder meer om planten en plantaardige producten, verpakkingshout, (hoog risico) dierlijke bijproducten, producten van dierlijke oorsprong waarvoor vrijwaringsmaatregelen gelden, levende dieren en visproducten en schelp- en schaaldieren.
 • De invoeraangifte voor ‘standard goods’, dus goederen die niet op de ‘controlled list’ staan, kan door geregistreerde importeurs met 6 maanden worden uitgesteld.
 • Er hoeft nog geen veiligheidsaangifte of ‘entry summary declaration’ (ENS) te worden gedaan voor aankomst van het vervoermiddel in het VK.

Fase II: Vanaf 1 april 2021

 • In Fase II gelden nieuwe importregels voor landbouwproducten en levensmiddelen zoals groente, fruit, snijbloemen, planten, zuivel, eieren, vlees en bepaalde visserijproducten. Bijvoorbeeld snijbloemen moeten voor export naar het VK beschikken over een fytosanitair certificaat en producten van dierlijke oorsprong, zoals kaas, vlees en zuivelproducten, moeten een veterinair gezondheidscertificaat hebben.
 • De fytosanitaire en veterinaire gezondheidscertificaten worden opgesteld op basis van wat het VK voorschrijft en verstrekt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of een andere keuringsdienst. Kijk op de pagina Landbouw, visserij & voeding van het Brexitloket voor een overzicht van keuringsinstanties.
 • Voor producten met een fytosanitair en veterinair gezondheidscertificaten geldt dat uw handelspartner, de Britse importeur, een vooraanmelding van de zending moet doen in het VK IT-systeem, dat bekend staat als het 'Import of products, animals, food and feed system' (IPAFFS).

Fase III: Vanaf 1 juli 2021

 • Vanaf 1 juli treedt het volledige BOM met daarin beschreven grensformaliteiten en -procedures in werking. Dat betekent dat voor invoer in het VK aan alle eisen en verplichtingen voor alle goederen moet worden voldaan.
 • Douaneaangifte in het VK kan niet meer worden uitgesteld.
 • Export naar het VK van producten met veterinaire gezondheidscertificaten (levende dieren, vlees, melkproducten) en fytosanitaire certificaten (groenten, fruit, planten en bloemen) die vanaf 1 april verplicht zijn, moeten vanaf 1 juli ook langs een daarvoor aangewezen grenscontrolepost in het VK.
 • Voor aankomst van het vervoermiddel in het VK moet bij de Engelse douane de “veiligheidsaangifte”  of ‘entry summary declaration’ (ENS) worden gedaan.

Meer weten?

Bij vragen over het Border Operating Model (BOM) adviseren wij u om in de eerste plaats informatie van de Britse overheid te raadplegen, zie onderstaande links. Ook kunt u contact opnemen met de NVWA of het Brexitloket raadplegen.

Rijksoverheid

Brexitloket: Wat moet ik doen?

Brexitloket: Landbouw, visserij & voeding

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Britse overheid

GOV.UK: Border Operating Model (BOM)

GOV.UK: Overzichtspagina ten behoeve van EU-exporteurs (Nederlandstalig)

GOV.UK: British Embassy in The Hague of stel uw vragen per e-mail aan de Britse ambassade in Den Haag.