Zo exporteert u agrofood- en visserijproducten naar het VK

Voor het exporteren van agrofood- en visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk (VK)  voert de Britse overheid sinds 1 januari 2021 stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen in. In 5 stappen helpen we u op weg.

Tegel-laag-groenten-fruit-pexels-pixabay-264537

Border Operating Model

In het Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe de Britse overheid in drie fases de nieuwe importregels introduceert. Volgens het BOM is certificering van ‘hoog risico’ landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren, al sinds 1 januari 2021 verplicht.

1 oktober 2021 en 1 januari 2022 : Certificeringsplicht

Voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel producten van dierlijke oorsprong is bij export van EU naar VK vanaf 1 oktober een veterinair gezondheidscertificaat verplicht. Eerder was dat 1 april.

Voor 'laag risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit is vanaf 1 januari 2022 een fytosanitair certificaat verplicht. Dat was eerder 1 april.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt op basis van Britse wet- en regelgeving de certificaten en houdt toezicht. Keuringsdiensten die zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren, producten of productgroepen voeren de inspecties uit en geven de benodigde certificaten af.

1 januari 2022 en maart 2022: Start controle Britse douane

Vanaf 1 januari 2022 kunnen transporten van vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel producten van dierlijke oorsprong alleen nog het VK in via specifieke Britse havens met een grenscontrolepost. Dit geldt ook voor 'hoog risico' plantaardige landbouwgoederen zoals bomen en vaste planten.

Voor transporten van 'laag-risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit en levende dieren geldt de controleplicht aan de grens vanaf maart 2022. Ook deze goederen kunnen het VK dan alleen in via specifieke Britse havens.

Welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten wordt rond de invoeringsdata bekendgemaakt op de NVWA-website en de website van de Britse overheid GOV.UK. Transporten worden dan 2 keer gecontroleerd, aan EU- én VK-kant van de grens.

De onderstaande 5 stappen helpen u op weg

Stap 1: Ga na of u importheffing moet betalen

EU en VK hebben in het akkoord wederzijds de import- en exportheffingen geschrapt. Dat geldt echter alleen voor producten die voldoen aan de oorsprongsregels zoals vastgelegd in het nieuwe akkoord. Wees extra alert bij samengestelde producten, bijvoorbeeld rookworst, ‘shakes’, yoghurtdrinks of kant-en-klaarmaaltijden. U moet de EU-oorsprong van de ingrediënten aantonen om gebruik te kunnen maken van de heffingsvrijstellingen of in jargon ‘het preferentieel tarief’. Andersom geldt dit ook voor import van landbouwproducten uit het VK. Heeft u uw documentatie niet op orde en blijkt dat u niet voldoet aan de oorsprongsregels? Dan loopt u het risico op een naheffing.

Lees meer: Brexit en preferentiële oorsprong

Stap 2: Bereid het certificeringsproces voor

Weinig ervaring buiten de EU? Overweeg dan om het papierwerk uit te besteden aan een expediteur.

Stap 3: Bereid het exportproces voor

Tegel-laag-Portbase2.jpg

Het transport kan pas de weg op als u de grensovergang goed heeft voorbereid. Lees op webpagina ‘5 dingen om te doen: ferry- en shortseaterminals’ van Brexitloket.nl wat u moet doen.

Lees meer

Stap 4: Regel het gezondheidscertificaat van de lading

Stap 5: Stippel vooraf de transportroute uit

Vrachtwagen bij de douane
Vrachtwagen bij de douane

De Britse overheid start vanaf 1 januari 2022 (hoog risico planten) en 1 maart 2022 (laag risico planten en plantproducten en levende dieren) met grenscontroles in een aantal specifieke havens. Zorg ervoor dat u voor vertrek weet in welke haven uw producten worden geïnspecteerd.

Lees meer

Meer weten?

Exporteert u levensmiddelen en heeft u vragen? Dan adviseren wij u om in de eerste plaats informatie van de Britse overheid te raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met de NVWA of bezoek Brexitloket.nl.

Rijksoverheid

Britse overheid