Nieuwe regels voor handel met VK uitgesteld

De Britse overheid stelt de invoering van verplichte certificaten voor agrofood- en visserijproducten uit van 1 april naar 1 oktober 2021 en 1 januari 2022. De grenscontroles per 1 juli zijn uitgesteld naar 1 januari en 1 maart 2022.

Border Operating Model (BOM)

In het Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe de Britse overheid in drie fases de nieuwe importregels introduceert. Volgens het BOM is certificering van ‘hoog risico’ landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren, al sinds 1 januari 2021 verplicht. Voor vrijwel alle ander landbouwproducten is de deadline van 1 april uitgesteld.

1 oktober 2021 en 1 januari 2022 : Certificeringsplicht

Voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel producten van dierlijke oorsprong is bij export van EU naar VK vanaf 1 oktober een veterinair gezondheidscertificaat verplicht. Eerder was dat 1 april.

Voor 'laag risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit is vanaf 1 januari 2022 een fytosanitair certificaat verplicht. Dat was eerder 1 april.

1 januari en 1 maart 2022: Start controle Britse douane

Vanaf 1 januari 2022 kunnen transporten van vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel producten van dierlijke oorsprong alleen nog het VK in via specifieke Britse havens met een grenscontrolepost. Dit geldt ook voor 'hoog risico' plantaardige landbouwgoederen zoals bomen en vaste planten. Dit was eerder 1 juli 2021.

Voor transporten van 'laag-risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit en levende dieren geldt de controleplicht aan de grens vanaf 1 maart 2022. Ook deze goederen kunnen het VK dan alleen in via specifieke Britse havens. Die deadline was eerder vastgesteld op 1 juli 2021.

Welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten wordt rond de invoeringsdata bekendgemaakt op de NVWA-website en de website van de Britse overheid GOV.UK. Transporten worden dan 2 keer gecontroleerd, aan EU- én VK-kant van de grens.

Meer weten?

Exporteert u levensmiddelen en heeft u vragen? Dan adviseren wij u om in de eerste plaats informatie van de Britse overheid te raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met de NVWA of bezoek Brexitloket.nl.

Rijksoverheid

Britse overheid