Agrarisch bedrijf? Wat moet u doen?

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Door dit vertrek gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, weten we pas als de Brexit-onderhandelingen rond zijn. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen staat vast dat bedrijven uit de agrosector te maken krijgen met extra procedures. Denk aan certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dat leidt tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Om ook na 29 maart 2019 producten te importeren en exporteren van en naar het VK is het voor bedrijven die zaken willen blijven doen met het VK essentieel om nú al actief voorbereidingen in gang te zetten.

Dat geldt ook voor bedrijven die niet direct handel drijven met het VK, maar voor onderdelen van hun productieproces afhankelijk zijn van ketenpartners. Ketenpartners die wel directe zaken doen met het VK.

Brexit LNV

Bent u actief in de agrosector? En doet u, of één van uw partners, zaken met
het Verenigd Koninkrijk?
Dan gaan er binnenkort een aantal zaken veranderen. Want na 29 maart
2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU.
Door dit vertrek gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken
dat zijn, weten we pas als de Brexit onderhandelingen rond zijn.
Wel staat vast dat uw sector te maken krijgt met extra procedures. Zoals
certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dit leidt tot
langere doorvoertijden en hogere kosten.
Hier kunt u zich nu op voorbereiden. Zo zorgt u dat uw producten ook na de
Brexit hun weg blijven vinden naar het Verenigd Koninkrijk.
Weten wat de Brexit voor uw onderneming betekent? En wat je
nu al kunt doen? Ga dan naar brexitloket.nl en doe de Brexit Impact Scan.

Bereid u voor

Brexit leidt tot nieuwe grenzen en dus hogere invoerkosten, complexere procedures en meer controles, vergelijkbaar zijn met landen buiten de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer importvergunningen, facturen, belastingen, dataverwerking en -opslag, arbeidscontracten en licenties. Zelfs als uw bedrijf niet rechtstreeks zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, kunt u met de gevolgen te maken krijgen, bijvoorbeeld via uw toeleveranciers

Laat u niet verrassen. Raadpleeg uw brancheorganisatie en kijk voor actuele informatie op BrexitLoket.nl. Zolang de onderhandelingen nog lopen blijven alle scenario’s van Brexit mogelijk. Houd daarom rekening met alle mogelijke scenario’s, ook met een no deal-scenario.

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties waar u als agro-ondernemer praktische informatie kan vinden om u voor te bereiden op Brexit. Wilt u controleren waar u, met uw specifieke situatie rekening mee moet houden? Doe dan de Brexit Impact Scan!

Douane

Als het VK de EU verlaat, gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied. Na de Brexit moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK. U kan te maken krijgen met (langere) wachttijden bij de grens. Houd daar rekening mee bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar. U leest meer op de website van de douane: Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?

Keuringszaken

NVWA - Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De NVWA verricht o.a. controles en keuringen bij import en export van dieren, planten en producten. Neem contact op met de NVWA wanneer het volgende voor u van toepassing is:

Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk

Importeren uit het Verenigd Koninkrijk

Zuivel:

COKZ - Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

Bent u ondernemer in zuivelproducten? Neem contact op met het COKZ, dat  zekerheid levert over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Het COKZ verricht controles voor de export en geeft exportcertificaten af voor zuivelproducten. Op hun website vindt u meer over Brexit en het proces voor certificering.

Eieren:

NCAE - Nederlandse Controle Autoriteit Eieren

Bent u ondernemer in eieren? Neem contact op met het NCAE, dat controles verricht voor de export en geeft exportcertificaten af voor eieren en eiproducten. Op hun website vindt u meer over Brexit en het proces voor certificering.

Eindproduct tuinbouw:

KCB - Kwaliteits-Controle-Bureau

Bent u ondernemer in tuinbouw? Neem contact op met het KCB. Dit is een dienstverlenende en deskundige schakel in het bevorderen en borgen van de kwaliteit en plantgezondheid van plantaardige producten. Het KCB verricht kwaliteits- en fytosanitaire controles voor de import en export en de interne markt. Op hun website vindt u wat u nodig heeft bij het zakendoen met een land buiten de EU.

Biologische land- en tuinbouw, gehele keten:

Skal Biocontrole

Bent u ondernemer in biologische land- en tuinbouw? Neem contact op met Skal Biocontrole, de Nederlandse controle-autoriteit op het gebied van biologische landbouw en levensmiddelen. Op hun website vindt u meer informatie over  handel met het VK na Brexit.

Teeltmateriaal landbouw:

NAK - Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

Bent u ondernemer in teeltmateriaal voor de landbouw? Neem contact op met de NAK. Dit voert de export- en importinspecties van pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden uit. Een exportinspectie voor landen buiten de EU wordt automatisch meegenomen bij de reguliere partijkeuring of kunt u zelf aanvragen via het Klantportaal. Op de website vindt u meer over zakendoen met het VK na Brexit.

Teeltmateriaal bloemen, bomen en groente:

Naktuinbouw

Bent u ondernemer in teeltmateriaal voor bloemen, bomen en groente? Neem contact op met Naktuinbouw, dat bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad- en plantgoed). Op Naktuinbouw.nl vindt u meer over zakendoen met het VK na Brexit.

Raad voor Plantenrassen

Wilt u meer weten over het kwekersrecht? Kijk dan op Raadvoorplantenrassen.nl. De Raad is verantwoordelijk voor het verlenen van kwekersrecht en toelating van plantenrassen en opstanden.

Teeltmateriaal bloembollen:

BKD - kwaliteitskeuring in alle bloembolgewassen

Bent u ondernemer in teeltmateriaal voor bloembollen? Neem contact op met het BKD, zij keurt bloembollen op zowel kwaliteits- als quarantaine-aantastingen. Ook verrichten zij kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties en laboratoriumonderzoek. Meer over de procedures vindt u op hun website.

Gewasbescherming en biociden:

Ctgb - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de Nederlandse markt moeten een toelating hebben van het Ctgb. De beoordeling vindt plaats op basis van geharmoniseerde EU-verordeningen, die bijvoorbeeld bepalen dat aanvragers van een toelating in de EU gevestigd moeten zijn. Meer vindt u op Ctgb.nl. Ook kunt u bij het Ctgb terecht voor exportverklaringen voor producten met gebruikte middelen naar derde landen.