Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten. Dit heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2017 officieel aan de Europese Unie (EU) laten weten. In de 2 jaar hierna onderhandelen het VK en de EU over de voorwaarden voor de Brexit. En over hun toekomstige relatie. Het VK bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Wat nu?

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie en de EU-regels blijven nog gelden. Het VK heeft 2 jaar de tijd om met de EU te onderhandelen over de voorwaarden voor de Brexit. En over de relatie tussen het VK en de EU nadat het VK de EU heeft verlaten. Deze onderhandelingen worden in Brussel gevoerd. Inmiddels heeft een aantal onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

1e fase Brexit onderhandelingen

Het VK en de EU onderhandelden het eerst over:

  • rechten van burgers van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk;
  • rechten van Britse burgers in de EU;
  • de financiële afwikkeling van de uittreding van het VK uit de EU;
  • de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek zodat hier na de Brexit geen onnodige belemmeringen ontstaan.

Het VK en de EU hebben een gezamenlijk verslag (Engelstalige pdf) uitgebracht over de voortgang van hun 1e fase onderhandelingsrondes. Op basis van dit verslag hebben de EU-landen besloten dat er voldoende voortgang is geboekt in de 1e onderhandelingsrondes om door te gaan naar de volgende fase.

2e fase Brexit onderhandelingen

Het VK en de EU hebben in de 2e fase onder meer onderhandeld over een overgangsperiode na 29 maart 2019, wanneer het VK de EU definitief verlaat. In de komende periode onderhandelen de EU en het VK over de voorwaarden waaraan hun nieuwe relatie moet gaan voldoen. Ook bespreken zij de nog openstaande onderdelen uit de 1e fase. De echte onderhandelingen over de nieuwe relatie beginnen pas na 29 maart 2019, als het VK geen lid meer is van de EU.

De EU heeft de afspraken uit de 1e en 2e fase inmiddels omgezet in concept-verdragsteksten voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten om Brexit mogelijk te maken (Engelstalige pdf) . De groen gemarkeerde teksten betreffen de punten waarover overeenstemming bestaat, in geel de punten waarover politieke overeenstemming bestaat, maar die nog moeten worden uitgewerkt. In wit de EU-tekstvoorstellen waarover nog geen overeenstemming bestaat, door tijdgebrek of verschil van mening.

De EU, het Europees Parlement en het Britse parlement moeten het definitieve terugtrekkingsakkoord goedkeuren. Het is de bedoeling dat het terugtrekkingsakkoord voor 29 maart 2019 is goedgekeurd, zodat het op tijd in werking kan treden en de overgangsperiode actief wordt. Hierin gaan zij verder praten over een overgangsperiode na maart 2019, wanneer het VK de EU definitief verlaat. En over de voorwaarden waaraan hun toekomstige relatie moet voldoen.

Brexit - Next steps

2e onderhandelingsfase van Brexit.

Vragen en antwoorden over Brexit

Bekijk ook de vragen en antwoorden van ondernemers over Brexit.