Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019 verlaten. Het VK en de EU onderhandelen over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. En over hun toekomstige relatie.

Op 13 november 2018 bereikten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een voorlopig akkoord over Brexit (Engels). De Britse regering heeft ingestemd met dit voorlopig akkoord. De 27 EU-landen moeten het akkoord nog goedkeuren. Als dat is gebeurd, moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord bekrachtigen. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren. Tot die tijd is er nog geen zekerheid dat de gemaakte afspraken ook echt in werking kunnen treden.

Het voorlopig akkoord bevat onder andere afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland;
  • een overgangsfase vanaf 29 maart tot eind december 2020 waarin alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht blijven.

Overgangsperiode

Pas na Brexit op 29 maart 2019 kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen EU en VK komt er dan ook nadat deze volgende fase van de onderhandelingen is afgerond.

Omdat er nog geen voorlopig akkoord is met alle landen, bereiden Nederland en de EU-landen zich voor op diverse scenario’s. Een van de scenario’s is dat het toch niet lukt om tot afspraken te komen. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan, denk aan lange wachtrijen in de haven en luchthavens. Daarom willen de EU en Nederland dat alle partijen het voorlopig akkoord over de Brexit goedkeuren.

Geen akkoord

Slagen de EU en het VK er niet in om tot een terugtrekkingsakkoord te komen? Dan zal er veel veranderen op 29 maart 2019. Het VK zal zonder een akkoord uit de EU stappen. En er zijn geen afspraken over bijvoorbeeld de bestaande rechten van burgers. De handel valt dan terug op de regels van de Wereld Handels Organisatie (WT)). Overlast en verstoringen zijn in dit geval niet helemaal te voorkomen.

De Rijksoverheid bereidt zich voor op alle scenario’s, inclusief de ongewenste situatie dat er geen akkoord komt. Het is belangrijk dat bedrijven en burgers zich hier ook op voorbereiden.

Proces Brexit-onderhandelingenHoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Vragen en antwoorden over Brexit

Bekijk ook de vragen en antwoorden van ondernemers over Brexit.