Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019. Tot die tijd onderhandelen het VK en de EU over de voorwaarden voor de Brexit. En over hun toekomstige relatie.

Wat nu?

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie en de EU-regels blijven nog gelden. Het VK heeft 2 jaar de tijd om met de EU te onderhandelen over de voorwaarden voor de Brexit. En over de relatie tussen het VK en de EU nadat het VK de EU heeft verlaten. Deze onderhandelingen worden in Brussel gevoerd. Inmiddels heeft een aantal onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

1e fase Brexit onderhandelingen

Inmiddels heeft een aantal onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

Het VK en de EU onderhandelden het eerst over:

  • rechten van burgers van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk;
  • rechten van Britse burgers in de EU;
  • de financiële afwikkeling van de uittreding van het VK uit de EU;
  • de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek zodat hier na de Brexit geen onnodige belemmeringen ontstaan.

Het VK en de EU hebben een gezamenlijk verslag (Engelstalige pdf) uitgebracht over de voortgang van hun 1e fase onderhandelingsrondes. Op basis van dit verslag hebben de EU-landen besloten dat er voldoende voortgang is geboekt in de 1e onderhandelingsrondes om door te gaan naar de volgende fase.

2e fase Brexit-onderhandelingen

Het VK en de EU onderhandelden in de 2e fase over:

  • een overgangsperiode na 29 maart 2019, wanneer het VK de EU definitief verlaat;
  • de voorwaarden waaraan hun nieuwe relatie moet gaan voldoen;
  • de nog openstaande onderdelen uit de 1e fase.

De EU heeft de afspraken uit de 1e en 2e fase omgezet in concept-verdragsteksten voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten om Brexit mogelijk te maken (Engelstalige pdf) . Hierin leest u:

  • in groen de punten waarover overeenstemming bestaat;
  • in geel de punten waarover politieke overeenstemming bestaat, maar die het VK en de EU nog moeten uitwerken;
  • in wit de EU-tekstvoorstellen waarover nog geen overeenstemming bestaat, door tijdgebrek of verschil van mening.

Overgangsperiode

De EU, het Europees Parlement en het Britse parlement moeten het definitieve terugtrekkingsakkoord nog goedkeuren. Dat moet uiterlijk 29 maart 2019 gebeurd zijn, zodat de overgangsperiode en de andere afspraken uit het akkoord meteen in werking kunnen treden. Zonder goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord komt er geen overgangsperiode.

De bedoeling is dat de overgangsperiode loopt tot 31 december 2020. Tijdens  deze overgangsperiode blijven alle huidige EU-regels van kracht voor het VK. Ondertussen praten het VK de EU verder over hun toekomstige relatie.

Proces Brexit-onderhandelingenHoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Vragen en antwoorden over Brexit

Bekijk ook de vragen en antwoorden van ondernemers over Brexit.