Het Verenigd Koninkrijk wil  de Europese Unie verlaten. Dit heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2017 officieel aan de Europese Unie (EU) laten weten. In de 2 jaar hierna onderhandelen het VK en de EU over de voorwaarden voor de Brexit. En over hun toekomstige relatie.

Wat nu?

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie en de EU-regels blijven nog gelden. Het VK heeft 2 jaar de tijd om met de EU te onderhandelen over de voorwaarden voor de Brexit. En over de relatie tussen het VK en de EU nadat het VK de EU heeft verlaten. Deze onderhandelingen worden in Brussel gevoerd. Inmiddels hebben de 1e onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

1e fase Brexit onderhandelingen

Het VK en de EU onderhandelden het eerst over:

  •     rechten van burgers van de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk;
  •     rechten van Britse burgers in de EU;
  •     de financiële afwikkeling van de uittreding van het VK uit de EU;
  •     de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek zodat hier na de Brexit geen onnodige belemmeringen ontstaan.
Brexit - Next steps

2e onderhandelingsfase van Brexit.

2e fase

Het VK en de EU hebben een gezamenlijk verslag (Engelstalige pdf) uitgebracht over de voortgang van hun 1e fase onderhandelingsrondes. Op basis van dit verslag hebben de EU-landen besloten dat er voldoende voortgang is geboekt in de 1e onderhandelingsrondes. Het VK en de EU hebben daarmee groen licht gekregen om aan de 2e fase onderhandelingsrondes te beginnen. Hierin gaan zij verder praten over een overgangsperiode na maart 2019 wanneer het VK de EU definitief verlaat. En over de voorwaarden waaraan hun toekomstige relatie moet voldoen.

De EU heeft de afspraken uit de 1e fase inmiddels omgezet in concept-verdragsteksten (Engelstalig) voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten. De 27 EU-landen en het VK moeten deze teksten nog goedkeuren.

Vragen en antwoorden over Brexit

Bekijk ook de vragen en antwoorden van ondernemers over Brexit.