Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019 verlaten. Het VK en de EU hebben onderhandeld over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. En ze praten nog verder over hun toekomstige relatie. Op 13 november 2018 bereikten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een akkoord over Brexit (Engels). De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord. Helaas heeft het Britse parlement op 15 januari het akkoord afgewezen.

De Nederlandse regering betreurt deze uitslag, omdat het in ieders belang is dat er snel duidelijkheid komt over de afspraken rond Brexit. Er is echter nog geen sprake van een ‘no-deal’ situatie, waarin er helemaal geen akkoord over Brexit zou zijn. Het is immers nog geen 29 maart. Het is nu aan de Britse regering om aan te geven hoe zij tot een oplossing wil komen. Het Britse kabinet heeft daar 21 dagen de tijd voor. In de tussentijd is het belangrijk dat de overheid, bedrijven en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief de mogelijkheid van ‘no-deal’.

Behalve het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Het akkoord bevat onder andere afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland (Engels);
  • een overgangsfase vanaf 29 maart tot eind december 2020 waarin alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht blijven.

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden. 

Nieuwe relatie

Pas na Brexit op 29 maart 2019 kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze volgende fase van de onderhandelingen is afgerond. De EU en het VK hebben hier in ieder geval de tijd voor tot 31 december 2020. Omdat er voor deze periode een overgangsfase is afgesproken, waarin alle EU-wetten en regels voor het VK blijven gelden. In het akkoord is ook afgesproken dat deze overgangsfase zo nodig eenmalig met twee jaar kan worden verlengd tot 31 december 2022.

Nog steeds voorbereiden op alle scenario's

Het voorlopig akkoord over Brexit is nog niet goedgekeurd door alle partijen. Nederland en de EU bereiden zich daarom nog steeds voor op diverse scenario’s. Een van de scenario’s is dat het toch niet lukt om tot afspraken te komen. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en problemen met het luchtvaartverkeer.

Er zijn in dat geval geen afspraken over de rechten van EU-burgers in het VK en van Britten in de EU, en er komt ook geen overgangsperiode. Daarom willen de EU en Nederland dat alle partijen het akkoord over Brexit zo snel mogelijk goedkeuren.

De Rijksoverheid bereidt zich voor op alle scenario’s, inclusief de ongewenste situatie dat er toch geen akkoord komt. Het is belangrijk dat bedrijven en burgers zich hier ook op voorbereiden.

Proces Brexit-onderhandelingenHoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Vragen en antwoorden over Brexit

Bekijk ook de vragen en antwoorden van ondernemers over Brexit.