Als er geen akkoord komt vóór 29 maart 2019, gaat Brexit dan door?

In principe stapt het VK per 30 maart 2019, 00.00 uur uit de EU. Als de EU geen akkoord kan sluiten met het VK (no-deal-scenario), gaan zij handelen op basis van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)-spelregels. Met de douanetarieven die daarbij horen en alle andere douanecontroles zoals bijvoorbeeld op veiligheidscertificaten.

Producten

In dat geval is het VK geen lid meer van de interne markt en de douane-unie én ligt er verder geen enkele afspraak. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de goederen die u invoert of uitvoert dezelfde douanetarieven gelden als voor andere landen waar geen aanvullende afspraken mee zijn gemaakt. Die tarieven verschillen per product en kunnen erg hoog zijn.

Diensten

Voor diensten valt de markttoegang dan terug op de EU- en VK-schema’s van de General Agreement on Trade in Services (GATS). Afhankelijk van het soort dienst dat u levert heeft u dan misschien niet eens meer toegang tot de VK markt. Of kan uw dienstverlener u geen dienst meer aanbieden vanuit het VK.

Tip

Ga dus vast na wat dit voor uw producten, diensten of investeringen kan betekenen. En kijk wat uw eventuele terugval-opties zijn.