Hoe komt de handelsrelatie met het VK er uiteindelijk uit te zien?

Dat weten we nu nog niet. U heeft dus nog geen duidelijkheid over alle exacte gevolgen en het tijdspad voor veranderingen.
We hopen dat binnenkort meer duidelijk is, maar het kan nog jaren duren voordat een eventueel nieuw (handels)akkoord is uit onderhandeld en in werking treedt.

Het VK heeft wel aangegeven uit de interne markt en uit de douane-unie te willen stappen. Dat betekent dat u uiteindelijk altijd met de douaneprocedures en importtarieven te maken krijgt en andere extra handelsbelemmeringen.

Het hangt van het VK af hoe groot de handelsbelemmeringen worden. Doet u bijvoorbeeld zaken met Turkije, Noorwegen of Zwitserland (waarmee de EU verschillende vormen van samenwerking heeft), dan weet u dat er in al die modellen nog steeds méér handelsbelemmeringen zijn dan binnen de Europese interne markt