Hoe worden de belangen van ondernemers behartigd?

Met sectoren die nadelige gevolgen voorzien, wordt gesproken over hoe het kabinet hen zo goed mogelijk kan bijstaan. Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland en tal van brancheorganisaties is een speciale Brexit-taskforce opgezet om mee te denken en input te leveren tijdens het hele proces. In Europa leveren ondernemers hun inbreng via Business Europe.

Tip

Heeft u het gevoel dat er te weinig aandacht is voor bepaalde aspecten? Of worstelt u met een vraag? Neem dan in eerste instantie contact op met uw brancheorganisatie, met VNO-NCW, MKB-Nederland of met de relevante overheidsdienst.