Hoeveel tijd heb ik om voorbereidingen te treffen voor Brexit?

U kunt het beste nu al starten met voorbereiden. De situatie is nog onzeker, maar u moet nu al de mogelijke problemen voor uw bedrijf verkennen. Breng de verschillende scenario’s in kaart. U kunt hier meer inzicht in krijgen door de Brexit Impact Scan te doen.

Over het tijdpad

Op 30 maart 00.00u CET (29 maart 23.00u GMT) verlaat het VK de EU.

Hoe de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) er uitziet na dat moment is nog onduidelijk. Ook is niet zeker of er nog een overgangsperiode komt. Dat maakt dat de voorbereidingstijd kort, en de onzekerheid groot. Dat vraagt dus ondernemersinzicht en flexibiliteit van u, komend jaar.

Hopelijk een overgangsperiode (transitieperiode)

Het VK en de EU hebben een ‘terugtrekkingsakkoord’ bereikt. De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord. Nu moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord ook nog bekrachtigen. Het akkoord bevat ook een overgangsperiode  tot 31 december 2020. De overgangsperiode zoals opgenomen in het terugtrekkingsakkoord schrijft tijdelijk voor wat de handelsrelatie wordt na 29 maart 2019, tot 21 december 2020. In dat geval gelden in die periode (tot eind 2020) zoveel mogelijk de huidige afspraken. Dan krijgt iedereen meer tijd zich goed voor te bereiden op het moment waarop de nieuwe relatie met het VK ontstaat.