Ik exporteer goederen/diensten naar het VK, wat verandert er door Brexit voor mij?

Dit verschilt per bedrijf. Om een beeld te krijgen van de zaken waar u tegen aan loopt kunt u de Brexit Impact Scan doen en bijvoorbeeld kijken naar het onderzoek van KMPG.

Start met uw voorbereidingen

Start zo snel mogelijk met het verkennen van mogelijke consequenties en start uw voorbereidingen. Maak iemand daar speciaal voor verantwoordelijk of stel een projectteam in, als uw bedrijf groot genoeg is.

Wat betekent bijvoorbeeld de terugkeer van de douane aan de grens voor u? Houden uw contracten rekening met veranderingen die door Brexit kunnen optreden? Wie draait op voor de extra kosten? Heeft u alternatieven voor afzetmarkten of leveranciers? Hoe afhankelijk bent u van ‘just in time’ leveringen?

Een aantal zaken veranderen sowieso, wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is. Douaneformaliteiten keren terug en de werkwijze op het gebied van btw verandert.

Supply chain

Bekijk daarom goed en kritisch waar in uw eigen waardeketen problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van wachttijden aan de grens. Stel daarbij vragen als: is het verstandig om een magazijn of productielocatie te verplaatsen? Is het misschien slimmer om leveranciers in andere EU-lidstaten te zoeken? Identificeer eventuele risico’s te identificeren en neem op tijd beheersmaatregelen.

Valutarisico’s

Ook valutarisico’s kunt u nu al afdekken. En in uw contracten kunt u al rekening met de onzekerheden rekening door zaken af te dekken. Houd uw bestaande contracten met Britse klanten of leveranciers bijvoorbeeld tegen het licht. Is het nodig om contracten vroegtijdig te heronderhandelen?

Tip

Belangrijk is: Heeft uw bedrijf nu geen ervaring heeft met export naar niet EU-landen (zoals bijvoorbeeld Canada, de VS, India, Brazilië)? En heeft u daarom nu geen contact met de douane? Zorg dan dat u hier vóór Brexit op voorbereid bent.

Voor het exporteren van goederen buiten de EU vindt u meer informatie op: Goederen exporteren buiten de EU.  
Voor het leveren van diensten buiten de EU, zie: Diensten leveren buiten de EU.