Wat is het verschil tussen een 'soft’ en een ‘hard’ Brexit?

Deze termen worden door iedereen anders gebruikt en roepen vaak verwarring op.

Hard Brexit

Een harde Brexit is een Brexit waarbij het VK de Europese interne markt en de Europese douane-unie verlaat. Als we kijken naar wat het VK heeft aangegeven in de onderhandelingen, lijkt het VK aan te sturen op een harde Brexit. Dit betekent dat u in de toekomst te maken krijgt met de douaneprocedures en importtarieven. En met andere extra handelsbelemmeringen.

Zeer hard of no deal

In het geval van een ‘zeer harde’ Brexit, ook vaak het no deal-scenario genoemd, ligt er geen overeenkomst en treden de WTO-spelregels in werking. Dit betekent dat u ook weer met douanetarieven aan de grens te maken krijgt.

Soft Brexit

Een zachte Brexit is een situatie waarin het VK hun onderhandelingspositie loslaat en aangeeft in de binnen de Europese interne markt te willen blijven (zoals Noorwegen). Hoeveel u dan merkt van de veranderingen door Brexit hangt af van de onderhandelingen, maar ook in dat geval wordt de handel minder soepel dan nu het geval is.