Wat kunnen de effecten zijn als het VK en de EU zonder akkoord terugvallen op de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie?

U loopt als ondernemer tegen veel zaken aan door Brexit, maar deze zijn het zwaarst als er zonder akkoord teruggevallen moet worden op de WTO-basisregels.

U krijgt dan bijvoorbeeld te maken met:

  • importheffingen;
  • de meest vergaande douaneprocedures;
  • extra certificaat- en controleverplichtingen;
  • verlies van markttoegang.

Ook kunnen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK en kan het dataverkeer tussen de EU en het VK tegen problemen oplopen.

Tip

KPMG heeft een aantal concrete gevolgen voor ondernemers goed in beeld gebracht voor een aantal sectoren. Lees hun onderzoek om u goed voor te bereiden; het geeft u een schat aan informatie. In deze infographic van VNO-NCW vindt u alvast kort wat voorbeelden van potentiƫle schade van een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord.