Gaan er invoertarieven gelden voor handel met het VK?

Zowel de EU als het VK zetten zich in om invoerheffingen voor de handel tussen het VK en de EU te voorkomen. Maar dat geldt alleen voor goederen die in de EU of het VK worden geproduceerd. Voor doorvoer van goederen van buiten het VK en de EU komen naar verwachting – anders dan nu - invoerheffingen.

Tip

Als de EU geen akkoord kan sluiten met het VK (no-deal) gaan de tarieven gelden van de Wereldhandelsorganisatie. Houd daar dus rekening mee als u de mogelijke gevolgen en risico’s van Brexit voor uw bedrijf analyseert.