Op 29 maart 2019 is Brexit een feit. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling gelden, gelden straks niet meer voor de handel met het VK. Daar moeten dus nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Het Verenigd Koninkrijk wordt een land buiten de EU

Vanaf 29 maart 2019 maakt het VK geen deel meer uit van de EU. Vanaf dan ziet de EU het VK als een land buiten de EU en gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU. Wel kan het zijn dan de EU en het VK afspraken maken en tot een handelsakkoord komen.

Als er geen handelsakkoord wordt gesloten voor de Brexit, spreken we van een harde Brexit. Dan valt alle handel tussen het VK en de EU onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent importtarieven en controles bij de grens. Stijgende kosten dus. Het is belangrijk om nu al na te gaan wat dat straks voor uw handel kan betekenen. Met welke administratieve zaken krijgt u te maken? Welke investeringen moet u doen in software, personeel en logistiek? Wat verandert er aan de grens? En verandert uw kostprijs ? Heeft het zin een vestiging in het VK te openen? Of voorraad gaan houden.

Wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is, zeker is dat het VK de EU verlaat. U moet zich dan al voorbereiden op zakendoen met een land buiten de EU. Als u daarbij uitgaat van een harde Brexit, bent u goed voorbereid.

Markt in beweging

De landen van de Europese Unie hebben onderling een open markt en bedrijven handelen relatief makkelijk met elkaar. Daarnaast heeft de Europese Unie ook (handels)verdragen met een aantal andere landen gesloten. Bedrijven uit deze landen kunnen dus ook makkelijker zaken doen met landen binnen de EU. Wanneer straks het Verenigd Koninkrijk uittreedt kunnen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk geen gebruik meer maken van deze Europese handelsafspraken.

Wel is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zelf afspraken gaat maken voor het haar bedrijfsleven. Door al deze veranderingen komt de markt waar u actief in bent in beweging. (ook als u wellicht zelf niet direct met het Verenigd Koninkrijk handelt). Brexit heeft niet alleen gevolgen voor uw bedrijf binnen de Europese markt maar mogelijk ook op uw handelsrelatie met andere landen buiten de EU.

Als er bij de Brexit geen handelsakkoord wordt gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gelden de regels van de WTO. De WTO onderhandelt met al zijn leden (bijna alle landen ter wereld) over het makkelijker, goedkoper en eerlijk maken van de handel. De Europese Unie treedt als één geheel op binnen de WTO. Bekijk het overzicht van de landen waar de EU handelsafspraken mee heeft.

Overgangsperiode

Het VK blijft tot 29 maart 2019 formeel nog lid van de EU en de bestaande regels blijven geldig tot die tijd. Gebruik die tijd om u voor te bereiden.

In december 2017 hebben de partijen een eerste akkoord bereikt over de drie essentiële voorwaarden om verder te praten: de grens tussen de EU en VK, de rechten van burgers en de financiën.

Nadat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 de EU verlaat, houdt het tot 1 januari 2021 toegang tot de Europese interne markt en blijft het deel uitmaken van de douane-unie. Ook behoudt het in die 21 maanden zijn rechten op EU-subsidies. In die periode kunnen EU-burgers zich vrij blijven vestigen in het Verenigd Koninkrijk. In ruil daarvoor betaalt het VK dezelfde contributie aan de EU als nu en accepteert het de Europese wetten. Dat zijn de resultaten van onderhandelingen tussen de VK en de EU die op 19 maart bekend zijn gemaakt. De volgende ingewikkelde stap is de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ons advies is echter; wacht toch niet met uw voorbereidingen. Hoe dan ook wordt het VK een land buiten de EU, en daar kunt u zich op voorbereiden.

Doe de Brexit Impact Scan

Brexit kan elk bedrijf dus raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Doe onze Brexit Impact Scan om de onverwachte gevolgen voor uw bedrijf te ontdekken. Zo kunt u zich goed voorbereiden!

Brexit-voucher

Heeft u daarna advies op maat nodig? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een Brexit-voucher  aanvragen voor subsidie om een externe adviseur in te huren.

Infokaart: wat betekent een harde Brexit?

Ondernemersorganisatie VNO-NCW toont u een Infokaart met een overzicht van wat een harde Brexit (Brexit zonder akkoord) kan betekenen.

Rapporten

Hieronder vindt u meer relevante rapporten die informatie bevatten over gevolgen van Brexit:

'Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (ntb's) als gevolg van Brexit'
Zeker is dat Brexit leidt tot een hoge kostenpost voor bedrijven die zakendoen met het VK als er geen akkoord komt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Het onderzoek toont aan dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met € 387 tot € 627 miljoen gaan toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

Studie Centraal Planbureau
In juni 2016 heeft het Centraal Planbureau een studie gepubliceerd die laat zien dat de gevolgen negatief kunnen uitpakken voor handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid wil deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en juist de kansen identificeren en benutten die een vertrek voor onze bedrijven biedt.

Gevolgen voor de Nederlandse agrosector
Begin 2016 publiceerde het onderzoeksinstituut LEI een rapport over de mogelijke gevolgen van Brexit voor Nederlandse agroketens.

'De permanente schade van Brexit'
In oktober 2017 publiceerde de Rabobank het onderzoeksrapport De permanente schade van Brexit, een rapport waarin aan de hand van drie scenario’s voorspellingen worden gedaan over de economische gevolgen van Brexit. Het rapport brengt de gevolgen voor zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland in beeld en voorspelt middels een nieuwe methodiek sterkere gevolgen dan vergelijkbare studies.

Meer informatie

Meer informatie over Brexit vindt u ook op: