Na 29 maart 2019 is Brexit een feit. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling gelden, gelden straks niet meer voor de handel met het VK. Daar moeten dus nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Het Verenigd Koninkrijk wordt een land buiten de EU

Na 29 maart 2019 maakt het VK geen deel meer uit van de EU. Wat op dat moment de directe gevolgen hiervan zijn, hangt af van de vraag of er een terugtrekkingsakkoord tot stand komt. Als dit het geval is, komt er een overgangsperiode tot 1 januari 2021. In die periode verandert er voor bedrijven vrijwel niks. Gedurende deze periode zullen de EU en het VK zich inzetten om afspraken te maken over de toekomstige (economische) relatie.

Mocht er echter geen terugtrekkingsakkoord komen,  dan ziet de EU het VK als een land buiten de EU en gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU (‘no deal Brexit’).

Harde of no deal-Brexit?

Een harde Brexit is een Brexit waarbij het VK de Europese interne markt en de Europese douane-unie verlaat. Als we kijken naar wat het VK heeft aangegeven in de onderhandelingen, lijkt het VK aan te sturen op een harde Brexit. Dit betekent dat u in de toekomst te maken krijgt met de douaneprocedures en importtarieven. En met andere extra handelsbelemmeringen.

In het geval van een ‘zeer harde’ Brexit, ook vaak het no deal-scenario genoemd, ligt er geen overeenkomst en dan valt alle handel tussen het VK en de EU per 29 maart 2019 onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent importtarieven en controles bij de grens.

Stijgende kosten dus. Het is belangrijk om nu al na te gaan wat dat straks voor uw handel kan betekenen. Met welke administratieve zaken krijgt u te maken? Welke investeringen moet u doen in software, personeel en logistiek? Wat verandert er aan de grens? En verandert uw kostprijs? Heeft het zin een vestiging in het VK te openen? Of voorraad gaan houden.

Wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is, zeker is dat het VK de EU verlaat. U moet zich dan ook voorbereiden op zakendoen met een land buiten de EU. Als u daarbij uitgaat van een cliff-edge Brexit, bent u goed voorbereid. Doe onze Brexit Impact Scan, zo brengt u de (mogelijk onverwachte) gevolgen voor u in kaart.

Infokaart cliff-edge Brexit

Ondernemersorganisatie VNO-NCW toont u een Infokaart met een overzicht van wat een cliff-edge Brexit (Brexit zonder akkoord) kan betekenen.

Zakendoen gaat veranderen

De landen van de Europese Unie hebben onderling een open markt en bedrijven handelen relatief makkelijk met elkaar. Daarnaast heeft de Europese Unie ook (handels)verdragen met een aantal andere landen gesloten. Bedrijven uit deze landen kunnen dus ook makkelijker zaken doen met landen binnen de EU. Wanneer straks het Verenigd Koninkrijk uittreedt kunnen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk geen gebruik meer maken van deze Europese handelsafspraken.

Wel is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zelf afspraken gaat maken voor haar bedrijfsleven. Door al deze veranderingen komt de markt waar u actief in bent in beweging (ook als u wellicht zelf niet direct met het Verenigd Koninkrijk handelt). Brexit heeft niet alleen gevolgen voor uw bedrijf binnen de Europese markt maar mogelijk ook op uw handelsrelatie met andere landen buiten de EU.

Als er bij de Brexit geen handelsakkoord wordt gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gelden de regels van de WTO. De WTO onderhandelt met al zijn leden (bijna alle landen ter wereld) over het makkelijker, goedkoper en eerlijk maken van de handel. De Europese Unie treedt als één geheel op binnen de WTO. Bekijk het overzicht van de landen waar de EU handelsafspraken mee heeft.

Overgangsperiode

Het VK blijft tot en met 29 maart 2019 formeel nog lid van de EU en de bestaande regels gelden tot die tijd. Gebruik die tijd om u voor te bereiden. Als het VK voor die tijd kan instemmen met het Terugtrekkingsakkoord, en alleen dan, komt er een overgangsperiode. Lees meer over de huidige stand van zaken in de onderhandelingen.

De overgangsperiode houdt in: nadat het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 de EU verlaat, houdt het tot 1 januari 2021 toegang tot de Europese interne markt en blijft het deel uitmaken van de douane-unie. Ook behoudt het in die 21 maanden zijn rechten op EU-subsidies. In die periode kunnen EU-burgers zich vrij blijven vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook mogelijk om de overgangsperiode éénmalig voor een periode van maximaal twee jaar te verlengen.

In ruil daarvoor betaalt het VK dezelfde contributie aan de EU als nu en accepteert het de Europese wetten. Let op: deze overgangsperiode gaat alleen in als de EU en het VK overeenstemming bereiken over het Terugtrekkingsakkoord. Daarover zijn de EU en het VK nog in onderhandeling.

Zekerheid over een overgangsperiode heeft u mogelijk dus pas vlak voor 29 maart 2019. De stap na de onderhandelingen over het Terugtrekkingsakkoord (inclusief de overgangsperiode) is de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ons advies blijft; wacht niet met uw voorbereidingen. Hoe dan ook wordt het VK een land buiten de EU, en daar kunt u zich op voorbereiden.

Doe de Brexit Impact Scan

Brexit kan elk bedrijf dus raken, ook al vermoedt u dat in eerste instantie niet. Doe onze Brexit Impact Scan om de onverwachte gevolgen voor uw bedrijf te ontdekken. Zo kunt u zich goed voorbereiden! Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers zitten voor u klaar.

Brexit-voucher

Heeft u daarna advies op maat nodig? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een Brexit-voucher aanvragen voor subsidie om een externe adviseur in te huren.

Rapporten

Hieronder vindt u meer relevante rapporten die informatie bevatten over gevolgen van Brexit:

'Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (ntb's) als gevolg van Brexit'
Zeker is dat Brexit leidt tot een hoge kostenpost voor bedrijven die zakendoen met het VK als er geen akkoord komt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Het onderzoek toont aan dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met € 387 tot € 627 miljoen gaan toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

Studie Centraal Planbureau
In juni 2016 heeft het Centraal Planbureau een studie gepubliceerd die laat zien dat de gevolgen negatief kunnen uitpakken voor handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid wil deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en juist de kansen identificeren en benutten die een vertrek voor onze bedrijven biedt.

Gevolgen voor de Nederlandse agrosector
Begin 2016 publiceerde het onderzoeksinstituut LEI een rapport over de mogelijke gevolgen van Brexit voor Nederlandse agroketens.

The impact of a Brexit on British regions
Een onderzoek van CER (Centre for European Reform), de Rijksuniversiteit Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving wijst uit dat eurosceptische regio's in het Verenigd Koninkrijk het meest te verliezen hebben bij Brexit.

CBS Internationaliseringsmonitor Verenigd Koninkrijk (2017, eerste kwartaal)
In deze Internationaliseringsmonitor staat de handel met het Verenigd Koninkrijk centraal. De Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving.

Gaan we het schip in? Mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse maritieme sector
Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de mogelijke gevolgen van Brexit voor de Nederlandse maritieme sector.

Meer informatie

Meer informatie over Brexit vindt u ook op: