Op 29 maart 2019 is Brexit een feit. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling gelden, gelden straks niet meer voor de handel met het VK. Daar moeten dus nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Het Verenigd Koninkrijk wordt een land buiten de EU

Vanaf 29 maart 2019 maakt het VK geen deel meer uit van de EU. Vanaf dan ziet de EU het VK als een land buiten de EU en gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU. Wel kan het zijn dan de EU en het VK afspraken maken.

Als de EU geen handelsakkoord kan bereiken met het VK, spreken we van een harde Brexit. Dan gelden de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) . Dit betekent dat u ook weer met douanetarieven aan de grens te maken krijgt. In het geval van een zachte Brexit blijft het VK wel deelnemen aan de interne markt van de EU en / of de douane unie.

Doet u zaken met het VK of bent u dat van plan? Wat de uitkomst van de onderhandelingen ook is, zeker is dat het VK de EU verlaat. U moet zich dan al voorbereiden op zakendoen met een land buiten de EU. Als u daarbij uitgaat van een harde Brexit, bent u goed voorbereid.

Infokaart: wat betekent een harde Brexit?

Ondernemersorganisatie VNO-NCW toont u een Infokaart met een overzicht van wat een harde Brexit (Brexit zonder akkoord) kan betekenen.

Extra handelskosten door Brexit

Zeker is dat de Brexit leidt tot een hoge kostenpost voor bedrijven die zakendoen met het VK, als zij zonder akkoord de EU verlaat. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

Het onderzoek toont aan dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met € 387 tot € 627 miljoen gaan toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

De kosten voor bedrijven zijn in het KPMG-onderzoek uitgesplitst in twee posten:

  • kosten als gevolg van douaneformaliteiten – zogenoemde administratieve lasten;
  • kosten als gevolg van sectorspecifieke marktoegangsvereisten.

De douane gaat hierbij, op basis van cijfers over 2016, uit van 752.000 extra import- en 4,2 miljoen extra exportaangiften die ondernemers moeten doen door een Brexit zonder akkoord. De extra kosten voor douaneformaliteiten zijn daarmee naar verwachting tussen de € 78,20 euro en € 126,70 per zending. Staatssecretaris Keijzer, Economische Zaken en Klimaat zei bij de presentatie van het rapport: 'De Brexit heeft grote economische gevolgen, dat wordt ook door dit onderzoek bevestigd. Bereid u als ondernemer dus op tijd voor'.

Lees het volledige rapport.

Rapporten

Hieronder vindt u meer relevante rapporten die informatie bevatten over mogelijke gevolgen van de Brexit:

Studie Centraal Planbureau
In juni 2016 heeft het Centraal Planbureau een studie gepubliceerd die laat zien dat de gevolgen negatief kunnen uitpakken voor handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid wil deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en juist de kansen identificeren en benutten die een vertrek voor onze bedrijven biedt.

Gevolgen voor de Nederlandse agrosector
Begin 2016 publiceerde het onderzoeksinstituut LEI een rapport over de mogelijke gevolgen van een Brexit voor Nederlandse agroketens.

'De permanente schade van Brexit'
In oktober 2017 publiceerde de Rabobank het onderzoeksrapport De permanente schade van Brexit, een rapport waarin aan de hand van drie scenario’s voorspellingen worden gedaan over de economische gevolgen van een Brexit. Het rapport brengt de gevolgen voor zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland in beeld en voorspelt middels een nieuwe methodiek sterkere gevolgen dan vergelijkbare studies.

Meer informatie

Meer informatie over Brexit vindt u ook op: