Op deze pagina's leest u meer over de gebieden waarop Brexit uw onderneming kan raken. De teksten worden in de nabije toekomst aangepast naar de actuele ontwikkelingen, na nauwkeurige bestudering van het terugtrekkingsakkoord over Brexit. Ondanks het feit dat dit terugtrekkingsakkoord een belangrijke stap is richting een definitief akkoord, is het van groot belang dat ook u zich blijft voorbereiden op het scenario no deal Brexit, dit advies blijft ongewijzigd staan.