Agrarische sector

Brexit is een feit. Na de overgangsperiode gaan andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, is nog niet bekend. Hoe dan ook krijgen bedrijven uit de agrosector te maken met extra procedures. Denk aan certificaten, fytosanitaire controles en douaneformaliteiten. Dat zorgt voor langere doorvoertijden van producten en hogere kosten.

Breng risico’s in kaart

Het is belangrijk dat alle partijen in de versketen zich bewust zijn van de gevolgen die Brexit kan hebben voor hun bedrijf, zelfs als u met toeleveranciers werkt. Breng mogelijke risico’s zo snel mogelijk in kaart, om Brexitproblemen te voorkomen. Want als na de overgangsperiode ergens een knelpunt ontstaat in de keten van verse producten, kan dit gevolgen hebben voor alle betrokken partijen.

Agro-ondernemers: voorkom verrassingen door Brexit

Voorkom verrassingen

Brexit leidt tot nieuwe grenzen en dus hogere invoerkosten, complexere procedures en meer controles, die vergelijkbaar zijn met landen van buiten de Europese Unie. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer importvergunningen, facturen, belastingen, dataverwerking en -opslag, arbeidscontracten en licenties.

Laat u niet verrassen. Raadpleeg uw brancheorganisatie en houd Brexitloket.nl in de gaten voor actuele informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties waar u als agro-ondernemer praktische informatie kan vinden om u voor te bereiden op Brexit. Wilt u controleren waar u, met uw specifieke situatie rekening mee moet houden? Doe dan de Brexit Impact Scan!

Douane

Na de overgangsperiode gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied. Dan moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of vervoert binnen de Unie. Of als u goederen uitvoert naar het VK. U kunt te maken krijgen met (langere) wachttijden bij de grens. Houd daar rekening mee bij just-in-time-delivery en bij de export van bederfelijke waar. U leest meer op de website van de douane: Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?

Identificatie en Registratie Dieren (I&R):

Wilt u dieren importeren uit een land buiten de Europese Unie? Houd dan rekening met de regels voor de Identificatie en Registratie van de dieren. U vindt deze regels voor runderen, varkens en schapen en geiten op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Keuringszaken

NVWA - Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De NVWA verricht o.a. controles en keuringen bij import en export van dieren, planten en producten. Neem contact op met de NVWA wanneer het volgende voor u van toepassing is:

Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk

Importeren uit het Verenigd Koninkrijk

Zuivel:

COKZ - Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

Bent u ondernemer in zuivelproducten? Neem contact op met het COKZ, dat  zekerheid levert over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Het COKZ verricht controles voor de export en geeft exportcertificaten af voor zuivelproducten. Op hun website vindt u meer over Brexit en het proces voor certificering.

Eieren:

NCAE - Nederlandse Controle Autoriteit Eieren

Bent u ondernemer in eieren? Neem contact op met het NCAE, dat controles verricht voor de export en geeft exportcertificaten af voor eieren en eiproducten. Op hun website vindt u meer over Brexit en het proces voor certificering.

Eindproduct tuinbouw:

KCB - Kwaliteits-Controle-Bureau

Bent u ondernemer in tuinbouw? Neem contact op met het KCB. Dit is een dienstverlenende en deskundige schakel in het bevorderen en borgen van de kwaliteit en plantgezondheid van plantaardige producten. Het KCB verricht kwaliteits- en fytosanitaire controles voor de import en export en de interne markt. Op hun website vindt u wat u nodig heeft bij het zakendoen met een land buiten de EU.

Biologische land- en tuinbouw, gehele keten:

Skal Biocontrole

Bent u ondernemer in biologische land- en tuinbouw? Neem contact op met Skal Biocontrole, de Nederlandse controle-autoriteit op het gebied van biologische landbouw en levensmiddelen. Op hun website vindt u meer informatie over  handel met het VK na Brexit.

Teeltmateriaal landbouw:

NAK - Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

Bent u ondernemer in teeltmateriaal voor de landbouw? Neem contact op met de NAK. Dit voert de export- en importinspecties van pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden uit. Een exportinspectie voor landen buiten de EU wordt automatisch meegenomen bij de reguliere partijkeuring of kunt u zelf aanvragen via het Klantportaal. Op de website vindt u meer over zakendoen met het VK na Brexit.

Teeltmateriaal bloemen, bomen en groente:

Naktuinbouw

Bent u ondernemer in teeltmateriaal voor bloemen, bomen en groente? Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad- en plantgoed). Op Naktuinbouw.nl vindt u meer over zakendoen met het VK na Brexit.

Heeft u Brexit-gerelateerde vragen? Neem contact met hen op:

T: (071) 332 61 00
E: Brexit@naktuinbouw.nl

Raad voor Plantenrassen

Wilt u meer weten over het kwekersrecht? Kijk dan op Raadvoorplantenrassen.nl. De Raad is verantwoordelijk voor het verlenen van kwekersrecht en toelating van plantenrassen en opstanden.

Teeltmateriaal bloembollen:

BKD - kwaliteitskeuring in alle bloembolgewassen

Bent u ondernemer in teeltmateriaal voor bloembollen? Neem contact op met het BKD, zij keurt bloembollen op zowel kwaliteits- als quarantaine-aantastingen. Ook verrichten zij kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties en laboratoriumonderzoek. Meer over de procedures vindt u op hun website.

Gewasbescherming en biociden:

Ctgb - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de Nederlandse markt moeten een toelating hebben van het Ctgb. De beoordeling vindt plaats op basis van geharmoniseerde EU-verordeningen, die bijvoorbeeld bepalen dat aanvragers van een toelating in de EU gevestigd moeten zijn. Meer vindt u op Ctgb.nl. Ook kunt u bij het Ctgb terecht voor exportverklaringen voor producten met gebruikte middelen naar derde landen.

Beschermde planten en dieren:

RVO.nl - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u beschermde planten of dieren - of afgeleiden daarvan zoals veren, schilden en huiden - invoeren uit een land buiten Europa? Of wilt u een beschermde soort in Europa kopen, verkopen of vervoeren? Dan heeft u mogelijk een CITES-vergunning of een EU-certificaat nodig. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Visserijsector

Brexit kan mogelijk gevolgen hebben voor de Nederlandse visserijsector. Het VK heeft het recht om na Brexit vissersboten die onder Nederlandse vlag varen de toegang tot de wateren van het VK te ontzeggen. Het kabinet spant zich tot het uiterste in om waar mogelijk zelf de negatieve gevolgen van Brexit voor de Nederlandse visserijsector te beperken. Actuele informatie over visserij vindt u op Rijksoverheid.nl. De visserijsector heeft ook een eigen kennisdossier VistikHetMaar.nl.