Deel bedrijven aarzelt met voorbereidingen Brexit

Nederlandse bedrijven zijn onzeker over de afloop van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Een derde van hen wacht daarom met voorbereiden op de gevolgen van de Brexit. Dit blijkt uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aan het onderzoek deden 572 bedrijven mee die direct of indirect zakendoen met het VK.

egel-atleet-Pixabay-1840437
Vooral bedrijven met een indirecte handelsrelatie bereiden zich (nog) niet voor op Brexit (74%), vooral omdat zij niet verwachten dat Brexit gevolgen zal hebben voor hun bedrijf. (foto: Pixabay)

Of de EU en het VK nu een akkoord bereiken of niet, per 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het zakendoen met het VK. Iets minder dan de helft van de bedrijven met een directe handelsrelatie (47%) zegt redelijk tot zeer goed op de hoogte te zijn van de Brexit. Dit aantal is ongeveer hetzelfde als tijdens de vorige meting in april 2020.

Ruim de helft van de bedrijven die direct zakendoen met het VK vindt het belangrijk om zich op de gevolgen van de Brexit voor te bereiden (53%). Zes op de tien bedrijven (57%) geven aan zich een beetje tot zeer goed te hebben voorbereid, waarmee weinig is veranderd sinds april. Een derde van de bedrijven zegt eerst de uitkomsten van onderhandelingen af te wachten voordat ze zich echt gaan voorbereiden. Vooral bedrijven met een indirecte handelsrelatie bereiden zich (nog) niet voor op Brexit (74%), vooral omdat zij niet verwachten dat Brexit gevolgen zal hebben voor hun bedrijf.

Brexit en corona

Ondanks de coronacrisis blijven veel bedrijven het belang van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk inzien. Net als tijdens de vorige meting ziet ruim een kwart (28%) van de bedrijven Brexit nog steeds als een probleem voor hun bedrijf. De meeste bedrijven met een directe handelsrelatie geven aan dat de coronacrisis geen of weinig invloed heeft op hoe zij zich voorbereiden op de nieuwe regels (65%) of zegt het niet te weten (22%).

Bredere voorbereidingen

Het aandeel bedrijven met een directe handelsrelatie met het VK dat zich zeer of behoorlijk goed op Brexit voorbereidt blijft sinds 2019 stabiel rond de 30%. Maar uit het onderzoek blijkt deze groep zich vaker in de volle breedte voor te bereiden: ze maken vaker dan voorheen afspraken over leveringsvoorwaarden, prijzen, afspraken met transporteurs, en doen vaker de Brexit Impact Scan.

Verwachtingen lopen uiteen

Iets meer dan de helft van de bedrijven die direct zakendoen met het VK (54%) hoopt op een bredere deal inclusief afspraken over allerlei aspecten van economische samenwerking, al lopen de verwachtingen over wat de uitkomst zal gaan zijn sterk uiteen. Slechts 5% denkt dat een bredere deal mogelijk zal zijn. Een groter aandeel bedrijven verwacht dat er geen akkoord zal komen (26%), verwacht een beperkt akkoord (23%) of weet het niet (23%).

Aflopen overgangsperiode

Aan het einde van het jaar loopt de overgangsperiode voor Brexit af. Akkoord of geen akkoord, per 1 januari gelden er nieuwe regels voor het zakendoen met het VK. Zo komen er sowieso grensformaliteiten.

Ondernemers kunnen nu al veel doen om zich goed voor te bereiden. Dit helpt bij het tegengaan van oponthoud wanneer de regels ingaan. Voorbereiden kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met toeleveranciers en afnemers, het zorgen voor een douanenummer (EORI) en het transport goed te regelen. En door zich goed te laten informeren door de Britse overheid over regels en formaliteiten die in het VK zullen gaan gelden.

Lees het volledige rapport op Rijksoverheid.nl.