Nieuwe regels voor handel met VK vanaf 1 oktober

Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert vanaf 1 oktober en 1 januari gefaseerd een certificeringsplicht in voor agrofood- en visserijproducten. Vanaf januari en maart 2022 worden ook grenscontroles ingesteld. Onlangs heeft de Britse overheid een nieuwe versie van het zogeheten Border Operating Model gepubliceerd. Daarin zijn de hier genoemde, al eerder bekendgemaakte, data voor de invoering verwerkt. Wat ondernemers moeten regelen, is verder niet veranderd.

Border Operating Model (BOM)

In het Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe de Britse overheid in drie fases de nieuwe importregels introduceert. Volgens het BOM is certificering van ‘hoog risico’ landbouwgoederen, zoals bomen, vaste planten en levende dieren, al sinds 1 januari 2021 verplicht. Voor alle andere landbouwproducten gelden deadlines van 1 oktober 2021 en 1 januari 2022, met afronding van het BOM in maart 2022

1 oktober 2021 en 1 januari 2022 : Certificeringsplicht

Voor vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en andere producten van dierlijke oorsprong is bij export van EU naar VK vanaf 1 oktober 2021 een veterinair gezondheidscertificaat verplicht. Eerder had het VK aangekondigd dit per 1 april 2021 in te voeren, maar dat is door het VK uitgesteld naar 1 oktober 2021.

Voor 'laag risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit is vanaf 1 januari 2022 een fytosanitair certificaat verplicht. Ook voor biologische producten geldt een certificeringsplicht per 1 januari 2022.

1 januari en maart 2022: Start controle Britse douane

Vanaf 1 januari 2022 worden op transporten van vlees, eieren, zuivel, visserijproducten en veel (bij)producten van dierlijke oorsprong fysieke controles toegepast op daarvoor aangewezen grenscontroleposten in het VK. Dit geldt ook voor 'hoog risico' voedsel an niet-dierlijke oorsprong en 'hoog risico' plantaardige landbouwgoederen zoals bomen en vaste planten. Dit was eerder 1 juli 2021.

Voor fysieke controles van levende dieren en 'laag-risico' landbouwgoederen zoals snijbloemen, groenten en fruit geldt dat deze vanaf maart 2022 worden uitgevoerd op door het VK aangewezen grenscontroleposten, maar alleen als daar volgens het VK voldoende capaciteit voor is.

Welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten wordt rond de invoeringsdata bekendgemaakt op de NVWA-website en de website van de Britse overheid GOV.UK. Transporten worden dan 2 keer gecontroleerd, aan EU- én VK-kant van de grens.

Webinars

Het Britse ministerie van Landbouw (DEFRA) organiseert een reeks webinars om bedrijven te helpen met de voorbereidingen op de aanstaande veranderingen voor de import aan Britse zijde.

Meer weten?

Exporteert u levensmiddelen en heeft u vragen? Dan adviseren wij u om in de eerste plaats informatie van de Britse overheid te raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met de NVWA of met RVO Internationaal Ondernemen.

Rijksoverheid

Britse overheid