Concurrentie & markt

Door de afspraken in EU-handelsverdragen geven de landen elkaar mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten bij wederzijdse invoer van goederen. Omdat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaakt van de EU, kunnen Britse bedrijven hier geen gebruik meer van maken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw markt. 

Loop de onderstaande to-dolijst door om te kijken welke invloed dit heeft op uw markt. U kunt dan bepalen wat u moet doen om uw concurrentiepositie te handhaven of te verbeteren.

To-dolijst

Nieuwe regels: webwinkels

Webshops header

U verkoopt uw producten via een platform zoals Etsy, Amazon of E-Bay aan consumenten in EU-landen. En u verkoopt ze ook via uw eigen webwinkel. Brexit heeft gevolgen voor deze handel naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Denk bijvoorbeeld aan vertragingen met leveringen of het afdragen van btw.

Lees meer