Heeft u of neemt u (tijdelijke) werknemers met een Brits paspoort in dienst? Zendt u (tijdelijke) medewerkers van uw bedrijf uit naar het Verenigd Koninkrijk (VK), of oefent u een gereglementeerd (beschermd) beroep uit in het VK? Of levert u een dienst aan het VK?

Medewerkers met een Brits paspoort

De regels voor het (tijdelijk) tewerkstellen van een Britse medewerker in uw bedrijf in Nederland kunnen veranderen na Brexit. Zonder terugtrekkingsakkoord stelt het kabinet voor Britse burgers en hun familieleden die al in Nederland verblijven een overgangsperiode van 15 maanden in. 15 maanden vanaf de datum van de terugtrekking van het VK uit de EU.

Tijdens deze overgangsperiode behouden Britten die voor de terugtrekking van het VK uit de EU rechtmatig in Nederland verblijven hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland. Britten die langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland wonen, kunnen een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers een duurzaam verblijfsrecht kunnen verkrijgen. Zij hoeven hiervoor niet te voldoen aan het inburgeringsvereiste. Britten die korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijven, krijgen een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als zij voldoen aan de verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers die korter dan 5 jaar in de EU verblijven. Met deze vergunning behouden Britse burgers vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Als werkgever heeft u dus geen werkvergunning nodig om deze Britse burgers in dienst te houden of te nemen.

Als u na de Brexit nieuwe Britse medewerkers in dienst wilt nemen, moet u een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Om een reguliere vergunning voor verblijf en arbeid of tewerkstellingsvergunning aan te vragen, moet u eerst werven binnen Nederland en de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Vindt u geen geschikte kandidaat, dan mag u pas in het Verenigd Koninkrijk zoeken. Meer informatie daarover vindt u ook op Ondernemersplein. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als u een kenniswerker in dienst wil nemen. Meer informatie over het aannemen van een buitenlandse kenniswerker vindt u ook op Ondernemersplein.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als u een kenniswerker in dienst wil nemen. Meer informatie over het aannemen van een buitenlandse kenniswerker vindt u ook op Ondernemersplein.

Verblijfsrechten

Wat de verblijfsrechten van burgers met een Brits paspoort worden na Brexit, hangt af van de uitkomst van de lopende onderhandelingen tussen de EU en het VK. Voor Britse burgers die al voor Brexit in Nederland verbleven of tijdens de overgangsperiode naar Nederland verhuizen gelden bij het bereiken van een terugtrekkingsakkoord de daarin gemaakte afspraken. Zonder terugtrekkingsakkoord (bij een no deal) geldt de overgangsperiode van 15 maanden zoals hierboven beschreven.

Zonder terugtrekkingsakkoord dienen Britten die zich na Brexit in Nederland willen vestigen, een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. In het geval van een terugtrekkingsakkoord hoeven deze Britten pas een verblijfsvergunning als derdelander aan te vragen na de overgangsperiode. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Meer FAQ’s over wonen en werken van Britse burgers in Nederland vindt u op de Brexit website van Rijksoverheid onder het kopje ‘Britten in Nederland’. Hierbij wordt ingegaan op zaken als verblijfsrecht, het overhalen van familieleden, gezondheidszorg, nationaliteit, registratie, sociale uitkering en pensioen, en wordt uitgegaan van een uiteindelijk terugtrekkingsakkoord en een overgangsperiode.

Nederlandse of EU medewerkers in het Verenigd Koninkrijk

Waarschijnlijk verandert er niet veel voor Nederlandse en andere EU-burgers die op dit moment in het VK werken. De precieze uitwerking is afhankelijk van het wel of niet inwerkingtreden van het terugtrekkingsakkoord en de implementatie hiervan door het VK.

Als het terugtrekkingsakkoord niet inwerkingtreedt, en u van plan bent om uw bedrijf uit te breiden, kan het handig zijn als deze medewerkers (en hun gezin) op 29 maart 2019 al werken én wonen in het Verenigd Koninkrijk. Voor medewerkers die na Brexit voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk (tijdelijk) gaan werken, kan er mogelijk veel veranderen. Hierover is nog geen informatie beschikbaar. Houd daarom de site van de Rijksoverheid in de gaten.

Voor personen die in het VK willen werken na de overgangsperiode zal waarschijnlijk een derde landen status gelden. Als u van plan bent om uw bedrijf uit te breiden, kan het verstandig zijn om een vestiging te openen in het VK voordat de overgangsperiode voorbij is. Vraag tijdens de overgangsperiode een 'pre-settled status' aan voor werknemers uit de EU, zodat zij kunnen wonen en werken. Wonen en werken in het VK wordt na de overgangsperiode lastiger dan het nu is. Hierover is nog geen specifieke informatie beschikbaar. Want dit is onderdeel van de toekomstige relatie, die nog uit onderhandeld moet worden.

Gereglementeerd / beschermd beroep in het Verenigd Koninkrijk

Na Brexit kan het lastiger worden om Nederlandse beroepskwalificaties in het Verenigd Koninkrijk te laten erkennen. Kijk dus snel naar mogelijkheden of u uw beroepskwalificaties voor Brexit kunt laten erkennen. Lees daarover ook de Preparedness Notice van de Europese Commissie.

Meer informatie over regulated professions in het Verenigd Koninkrijk vindt u op de website van UK NARIC. De verwachting is dat hier informatie gepubliceerd wordt over de situatie na Brexit.

Zorgverleners

Werkt u als BIG-geregistreerde zorgverlener in Nederland met een Brits diploma of werkt u met een Nederlands diploma als zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of heeft u plannen in die richting voor de toekomst?

Dan heeft u mogelijk vragen over wat de Brexit voor u betekent als er op 29 maart 2019 geen akkoord is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). In deze Q&A's van het CIBG leest u wat een eventuele no-deal Brexit kan betekenen voor zorgverleners en werkgevers in verschillende situaties.

Dienstverleningscontract na Brexit

Het kan lastiger voor u worden om een lopend dienstverleningscontract in het VK na te komen. Mogelijk zal het VK beperkingen aanbrengen in het toelaten van werknemers uit de EU voor het verlenen van een grensoverschrijdende dienst. Het VK kan de duur waarop werknemers uit de EU worden toegelaten begrenzen, of daar extra administratieve formaliteiten aan verbinden.

Lees uw contracten er eens op na. Vindt u dat ingewikkeld, overweeg dan om de hulp van een adviseur in te schakelen.

Het is belangrijk om op tijd in gesprek te gaan met uw medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Kijk of u kunt samenwerken met een Britse onderneming, om problemen te minimaliseren. Mogelijk gelden na Brexit andere regels voor dienstverleners die niet gevestigd zijn in het VK. In het geval van een no-deal Brexit kan het verstandig zijn vóór 29 maart 2019 een vestiging te openen in het VK. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Ambassade in Londen.

BTW

Zoek ook uit waar de dienst die u levert belast is. Raadpleeg de website van de Belastingdienst over btw berekenen bij diensten naar en vanuit niet-EU-landen. Als u belasting in het VK betaald heeft, informeer dan bij de Britse belastingdienst of en hoe u btw terug kunt vragen. Lees meer op de website van de Belastingdienst over btw terugvragen uit niet-EU-landen.

Raadpleeg het advies van de Brexit Preparedness Notice van de Europese Commissie over de veranderingen voor btw-heffing, voor de levering van goederen en diensten aan het VK en btw-teruggave.

Paspoort voor uw goederen bij tijdelijke invoer

Het Verenigd Koninkrijk hoort straks niet meer bij de EU. In veel niet-EU-landen maakt u handig gebruik van een ATA-carnet. Dit internationale douanedocument, een soort paspoort voor uw goederen, vraagt u aan bij KVK. Het document gebruikt u voor tijdelijke uitvoer van bijvoorbeeld:

  • monsters en reclamemateriaal;
  • tentoonstellingsmateriaal;
  • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
  • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

De ATA-carnets landenlijst van KVK geeft aan voor welke producten u een ATA-carnet aanvraagt in het Verenigd Koninkrijk.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan. Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.