Digitale data & diensten

Ieder bedrijf in Nederland maakt gebruik van ICT. Misschien maakt u gebruik van software van een bedrijf dat zijn datahuishouding in het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft staan. Weet u hoe uw online huishouden eruitziet? Als u data verwerkt, slaat u die dan op een externe server op? Hoe zit het met de persoonsgegevens van uw klanten? Weet u überhaupt waar die externe server staat?

Van en naar het Verenigd Koninkrijk

ICT is onmisbaar voor uw communicatie, uw administratie en veel meer. Een deel van de ICT-dienstverlening in Nederland verloopt via het VK. Deze informatiestromen kunnen na Brexit ernstige hinder oplopen. Het VK hoort straks niet meer bij de Europese Unie (EU), dus controleer of de leverancier die uw data verwerkt / opslaat aan de EU wetgeving voldoet. Als u persoonsgegevens verwerkt moet u aan de EU privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

In het Verenigd Koninkrijk

Maakt u gebruik van digitale data en diensten in het Verenigd Koninkrijk? Zoals software, salarisadministratie en andere programma’s en ICT-oplossingen?

Ga dan op tijd in gesprek met de leverancier van die producten, programma’s of diensten. Ga na of zij voldoende voorbereid zijn op Brexit. Controleer of de softwareleverancier aan de Europese wetgeving voldoet, als het Verenigd Koninkrijk straks niet meer bij de EU hoort.

Maak dan ook een risicoanalyse van uw toeleveranciers. Overweeg ook op zoek te gaan naar alternatieven, wanneer het product of de dienst essentieel is voor uw bedrijfsvoering.

Persoonsgegevens

Controleer of u persoonsgegevens doorgeeft aan het VK en of deze persoonsgegevens daar voldoende worden beschermd.

De European Data Protection Board heeft criteria vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens onder de AVG na Brexit. Bepaal aan de hand daarvan wat u moet doen na Brexit aan de AVG te kunnen blijven voldoen. Voor de sectoren zorg, welzijn en sport bestaat een eigen AVG-Helpdesk. Daar vindt u sectorspecifieke informatie over Brexit.

Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar een land buiten de EU vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze notitie leest over de plannen van de Britse overheid wat betreft het gebruik van persoonsgegevens bij een no deal.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.