Ieder bedrijf in Nederland maakt gebruik van ICT. Weet u hoe uw online huishouden er uit ziet? Verwerkt u data, zoals persoonsgegevens van uw klanten, en slaat u die op een externe server op? Weet u waar die server staat? Misschien gebruikt u wel software van een bedrijf dat zijn datahuishouding in het Verenigd Koninkrijk heeft staan. Dan kan Brexit gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Van en naar het Verenigd Koninkrijk

ICT is onmisbaar voor uw communicatie, uw administratie en veel meer. Een deel van de ICT-dienstverlening in Nederland verloopt via het Verenigd Koninkrijk. Die informatiestromen kunnen na Brexit ernstige hinder oplopen.
Het Verenigd Koninkrijk hoort straks niet meer bij de EU, dus controleer of de leverancier die uw data verwerkt of opslaat aan de Europese wetgeving voldoet.

U doet er goed aan om een risicoanalyse over uw bedrijfsdata te maken. Bepaal op basis daarvan of u uw bedrijfsdata in het Verenigd Koninkrijk opgeslagen laat staan, met de onzekerheden die daarbij komen kijken.

In het Verenigd Koninkrijk

Maakt u gebruik van digitale data en diensten in het Verenigd Koninkrijk? Zoals software, salarisadministratie en andere programma’s en ICT-oplossingen?

Ga dan op tijd in gesprek met de leverancier van die producten, programma’s of diensten. Ga na of zij voldoende voorbereid zijn op Brexit. Controleer of de softwareleverancier aan de Europese wetgeving voldoet, als het Verenigd Koninkrijk straks niet meer bij de EU hoort.

Maak dan ook een risicoanalyse van uw toeleveranciers en overweeg op zoek te gaan naar alternatieven, wanneer het product of de dienst essentieel is voor uw bedrijfsvoering.

Persoonsgegevens

Als u persoonsgegevens verwerkt moet u aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voldoen.

U mag alleen persoonsgegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven, als een land voldoende bescherming biedt. Voor doorgifte van gegevens naar een land binnen de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan voor doorgifte naar een land buiten de EU – wat het Verenigd Koninkrijk na Brexit is.

Meer informatie daarover vindt u ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook de Preparedness Notice van de Europese Commissie over databescherming en privacy.

Zorg, Welzijn en Sport

Voor de sectoren zorg, welzijn en sport bestaat een eigen AVG-Helpdesk. Voor sectorspecifieke informatie bekijkt u de Veelgestelde vragen van die helpdesk.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.