ICT & digitale diensten

Levert u ICT of digitale diensten in het VK? Bewaart u data in het VK? Sinds 1 januari 2021 vallen deze datastromen niet meer onder de EU-wetgeving. Met uitzondering van persoonsgegevens, gelden vrije datastromen tussen de EU en het VK.

Onze informatie is aangepast op basis van het akkoord tussen de EU en het VK. Deze teksten kunnen de komende tijd nog enigszins veranderen op basis van eventuele ontwikkelingen en verdere analyse. Heeft u vragen? Neem contact op met het Brexitloket.

Overbruggingsregeling

Het akkoord heeft een overbruggingsregeling om te voorkomen dat per 1 januari 2021 onduidelijkheid zou bestaan over het niveau van gegevensbescherming.

Een tijdelijk regime, afgesproken in de overeenkomst, moet ervoor zorgen dat de doorgifte van persoonsgegevens tussen EU en VK tijdelijk toch goed kan blijven verlopen. Dit tijdelijk regime geldt voor de periode tussen 1 januari 2021 en het afronden van de procedures rond de adequaatheidsbesluiten.

Voor een periode van 4 maanden wordt de doorgifte van persoonsgegevens aan het VK niet beschouwd als de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land.

Kijk op de website van Autoriteit Persoonsgegevens voor informatie over doorgifte van persoonsgegevens aan het VK.

Aandachtspunten

Branche- en sectororganisaties