Kabinet steunt voorlopig akkoord en beantwoordt vragen

Het kabinet stuurde vorige week haar oordeel over het concept terugtrekkingsakkoord voor Brexit aan de Tweede Kamer. Het kabinet is verheugd dat de onderhandelaars namens de EU en het Verenigd Koninkrijk deze overeenstemming hebben bereikt en noemt dit onderhandelingsresultaat het hoogst haalbare.

Brexit puzzel

Het kabinet sprak zijn dank uit naar EU-hoofdonderhandelaar Barnier en zijn team voor het harde werk en het beschermen van de belangen van de EU-27 lidstaten in deze onderhandelingen. 'Het kabinet constateert dat de hoofddoelen van de onderhandelingen zijn gehaald', schrijft minister Blok in de brief aan de Tweede Kamer.

Onverminderd door met de voorbereidingen

Ook gaf het kabinet antwoord op vragen van de Tweede Kamer over het concept akkoord. In het verslag van het schriftelijk overleg is te lezen dat het kabinet zich onverminderd blijft voorbereiden op een no-deal-Brexit:

‘Totdat het zeker is dat het terugtrekkingsakkoord in werking zal kunnen treden, gaat het kabinet onverminderd door met de voorbereidingen op alle scenario’s, inclusief die op het no-deal scenario.’

Het kabinet roept medeoverheden en het bedrijfsleven op dit eveneens te doen.

Voorlopig akkoord

Op 13 november bereikten de EU en het VK een voorlopig akkoord over Brexit. De Britse regering heeft ingestemd met dit voorlopig akkoord. Nu moeten de overige EU-landen nog hun fiat eraan geven. Als dat is gebeurd, moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord ook nog bekrachtigen. Pas als dat allemaal is geregeld, is er zekerheid dat de gemaakte afspraken ook echt in werking kunnen treden.