Levert u als ondernemer goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk? Na Brexit verandert het één en ander voor u. Ook wanneer u goederen levert via een tussenpersoon heeft Brexit invloed op het leveringsproces. Het Verenigd Koninkrijk wordt een land buiten de EU; u krijgt dus te maken met de Nederlandse én Britse douane.

Bij het zakendoen met het VK heeft u dan exportdocumenten nodig en gebruikt u  waarschijnlijk het 0%-btwtarief.

Op Ondernemersplein.nl vindt u meer uitleg over het exporteren van goederen buiten de EU.

Douane Verenigd Koninkrijk

U krijgt waarschijnlijk te maken met douaneformaliteiten en wachttijden bij de grens. Het is vooral belangrijk om daar rekening mee te houden bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar.

Exporteert u vaak naar het Verenigd Koninkrijk? Registreer uw bedrijf dan bij de Nederlandse Douane als Authorised Economic Operator. Dat biedt voordelen, zoals bijvoorbeeld voorrang bij fysieke controles en een registratie.

Aangifte van export Nederlandse Douane

U laat de Nederlandse Douane weten dat u goederen exporteert naar een land buiten de EU met een aangifte ten uitvoer.

Daarvoor gebruikt u onder meer een EORI-nummer (douanenummer). De douane kijkt ook of u eventueel aan andere eisen moet voldoen.

Heeft u weinig ervaring met exporteren? Overweeg eens uw douaneaangifte uit te besteden aan een expediteur of vervoerder.

De aangifte van btw verandert

De btw verleggen naar uw afnemer in het Verenigd Koninkrijk kan na Brexit helaas niet meer, omdat het VK dan geen EU-land meer is. U kunt dan waarschijnlijk voor de producten en diensten die u exporteert naar het Verenigd Koninkrijk het 0%-btwtarief gebruiken. Bij dat tarief maakt het uit of u levert aan een ondernemer of aan een particulier. U moet met uw administratie wel aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Bewaar daarom bijvoorbeeld: een kopie van de vrachtbrief, de factuur van de vervoerder, en het invoerbewijs van het land van bestemming.

Exportdocumenten

Documenten komen goed van pas als je internationaal zakendoet. Sommige documenten toont u bij de Douane als u goederen uitvoert. Zorg dus dat u tijdig de documenten op orde hebt.

U vraagt via KVK de verschillende exportdocumenten aan:

  • ATA-carnet;
  • Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin);
  • EUR.1 / EUR-MED;
  • Legalisatie / Certificering.

Op termijn krijgt u meer duidelijkheid over de exportdocumenten die nodig zijn. Wanneer de Brexit-afspraken vaststaan, vindt u de vereiste exportdocumenten in de Market Access Database (MADB). Verdiep u alvast daarin.

Bekijk ook de video van de KVK over exportdocumenten.

Invoertarieven en overige heffingen

Weten uw Engelse klanten al dat uw producten duurder worden na Brexit?

Als er geen akkoord komt, krijgt u waarschijnlijk te maken met hogere importheffingen. Dan gelden voor uw producten de invoertarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en andere heffingen van het Verenigd Koninkrijk.

De WTO-invoertarieven van het Verenigd Koninkrijk zijn niet bekend. De verwachting is dat deze gelijk zijn aan de WTO-invoertarieven van de EU.

Bekijk eens de WTO-invoertarieven van de EU per product. Deze vindt u in de Taric-database van de douane.

Producteisen

Exporteert u goederen, houdt dan rekening met de producteisen. Vaak past u het product aan en krijgt u te maken met productaansprakelijkheid. Denk eraan dat de algemene en de specifieke EU-producteisen, zoals CE-markering, mogelijk niet meer gelden in het Verenigd Koninkrijk na Brexit.

Lokale wetgeving

Bekijk of er na Brexit in het Verenigd Koninkrijk andere wetten en regels zijn waar u aan moet voldoen. Op dit moment zijn de details over de situatie na Brexit niet bekend.

Contracten

Maak in uw contracten duidelijke afspraken over de gevolgen van Brexit. Daarbij moet u denken aan wederzijdse (leverings)verplichtingen die u aangaat na Brexit. Kunt u deze waarmaken en wie draagt de kosten? Wees daarbij alert op (oudere) langetermijncontracten die doorlopen na Brexit. Let ook op contracten over sterk gereguleerde producten. Op dit moment is niet bekend hoe de Britse wetgeving er na Brexit precies uit gaat zien.

Vervoersafspraken

Wie regelt het vervoer, wie betaalt het, wie is verantwoordelijk voor schade, de afdracht van eventuele invoerheffingen, en wie sluit welke verzekering? Gebruik de ICC Incoterms ®2010 voor duidelijke afspraken over de leveringsvoorwaarden en het transport van uw goederen. U kunt ook overwegen een douane-expediteur in te schakelen.

Handelsagent

Maakt u gebruik van een handelsagent of werkt u zelf als handelsagent? Dan is het van belang de ontwikkelingen van de EU Agentuur Richtlijn goed in de gaten te houden. Deze vervalt misschien wel na Brexit.

Betalingsvorm

Zorg dat u de juiste betalingsvorm kiest. Daarbij moet u denken aan mogelijke koerswisselingen, als gevolg van Brexit. Neem contact op met uw bank over de afwikkeling van de betalingen en ga na of uw bank hier klaar voor is.

Werkkapitaal

Zorg voor voldoende cashflow. U krijgt mogelijk te maken met negatieve gevolgen, vanwege veranderingen rondom de afhandeling van btw. Het moment van betalen van de btw en de mogelijkheid tot terugvragen van de btw kan langer duren.

Britse onderdelen tellen niet langer mee voor EU-oorsprong

Brexit heeft gevolgen voor de export naar landen buiten de Europese Unie (o.a. Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Maakt u gebruik van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord? Dan heeft u na Brexit daar mogelijk geen voordeel meer van. In een handelsakkoord staat namelijk per product opgeschreven hoeveel procent van een goed in de Europese Unie geproduceerd moeten worden. Na Brexit hoort het Verenigde Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie en tellen onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk niet meer voor deze minimale productie in de Europese Unie. Lees het interview Made in the EU – or not?

Bij de export van dierlijke producten en levende dieren

U krijgt te maken krijgen met veterinaire exportcertificaten en controles door de overheid. Het is nog niet bekend hoe de situatie in het Verenigd Koninkrijk er na Brexit uit gaat zien. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft informatie over veterinaire exportprocedures bij dieren en dierlijke producten. U kunt daar ook terecht voor exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop.

Meer informatie over de vereiste invoervergunningen voor dieren en dierlijke producten vindt u op de website van de Britse overheid. Bij de Europese Commissie vindt u informatie over Brexit en dierfokkerij, dierenwelzijn en - transport.

Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) verstrekt exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten.

Export van planten en plantaardige producten

Bij de export  van planten en plantaardige producten krijgt u te maken met fytosanitaire exportcertificaten en controles door de overheid. Het is nog niet bekend hoe de situatie in het Verenigd Koninkrijk er na Brexit uitziet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft informatie over exportprocedures bij planten en plantaardige producten.

Op de website van de Britse overheid vindt u informatie over de vereiste invoervergunningen voor:

Bij de Europese Commissie vindt u informatie over Brexit met betrekking tot

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Voor de export van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen krijgt u te maken met de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). De MHRA is onderdeel van het Britse ministerie van Volksgezondheid en geeft onder meer certificaten uit voor de import van geneesmiddelen in het Verenigd Koninkrijk.

Bij Farmatec vraagt u een exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten aan.
Voor certificaten en verklaringen voor de uitvoer van overige geneesmiddelen kunt u terecht bij de Hoofdinspecteur voor de Farmacie en Medische Technologie (FMT) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Informatie over Brexit met betrekking tot medicinale producten voor menselijk en dierlijk gebruik vindt u bij de Europese Commissie.

Chemische producten en bestrijdingsmiddelen

U mag in het Verenigd Koninkrijk alleen bestrijdingsmiddelen verkopen, leveren, gebruiken, opslaan en promoten wanneer ze zijn goedgekeurd. De Chemicals Regulation Directorate (CRD) van de Health and Safety Executive is verantwoordelijk voor de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen. De CRD geeft u informatie over onder meer wetgeving en registratie. Bij CRD kunt u ook terecht voor informatie over biocides, bestrijdingsmiddelen die niet in de landbouw worden gebruikt.

Informatie over Brexit met betrekking tot pesticiden vindt u bij de Europese Commissie.

Afval

In het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke producteisen voor verpakkingsafval en de import en export van afval. Op de website van de Britse overheid vindt u informatie over import en export van afval van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Aanvullende informatie is te vinden op de websites van:

Lees ook interview Wordt na Brexit ‘de puinhoop’ nog groter?

Handelt u in biologische producten?

Over de procedures rondom de import en export van biologische producten vindt u meer op Skal Biocontrole. Exporteert  u naar het Verenigd Koninkrijk na Brexit, dan is uw certificering door Skal misschien niet meer voldoende.

Op dit moment is niet bekend hoe de Britse wetgeving er na Brexit precies uit gaat zien of welke eisen zij stellen aan de import van biologische producten. Op termijn krijgt u meer duidelijkheid  over de exportdocumenten die u nodig heeft.

Digitaal platform

Kijk na in uw contracten welke afspraken u hebt gemaakt met het uw digitaal platform. Dan gaat het vooral om afspraken over transport, exportdocumenten, douane en btw, omdat deze onderwerpen geraakt worden door Brexit. Een zending van goederen naar het Verenigd Koninkrijk gaat straks langs de douane. Dit vereist extra papierwerk, mogelijk met vertraging en extra kosten.

Preparedness notices van de Europese Commissie

De Europese Commissie biedt u veel informatie over de voorbereiding op Brexit in de zogeheten Preparedness Notices. Bekijk het overzicht van alle informatie die voor u relevant is.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.