Export

Levert u aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Na Brexit verandert het een en ander voor u. U kunt te maken krijgen met de douane, belasting en heffingen, documenten en producteisen. Ook wanneer u levert via een tussenpersoon heeft Brexit invloed.

Douane

Douane Verenigd Koninkrijk

U krijgt te maken met douaneformaliteiten en wellicht (langere) wachttijden bij de grens. Het is vooral belangrijk om daar rekening mee te houden bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar.

Lees deze gids van de Britse overheid over de veranderingen die u als ondernemer kunt verwachten na Brexit. De gids gaat in op zaken rondom douane, accijnzen, btw en andere veranderingen in de regelgeving.

Wees u ervan bewust dat het nodig kan zijn om een Brits EORI-nummer (douanenummer) aan te vragen.

Op Ondernemersplein.nl vindt u uitleg over het exporteren van goederen buiten de EU.

Douane Nederland

U moet de Nederlandse Douane laten weten dat u goederen exporteert naar een land buiten de EU. Op Douane.nl/brexit vindt u meer informatie en een stappenplan met alles wat u daarvoor nodig heeft. Zo heeft u bijvoorbeeld een EORI-nummer nodig.

Gaat u vaak naar het Verenigd Koninkrijk exporteren? Dan kan een Authorised Economic Operator vergunning u diverse voordelen bieden op het gebied van internationaal handelsverkeer, zoals minder fysieke controles en voorrang bij controles.

Heeft u weinig ervaring met exporteren? Overweeg eens uw douaneaangifte uit te besteden aan een expediteur of vervoerder. Doe dit op tijd, want veel expediteurs hebben beperkte capaciteit om nieuwe klanten aan te nemen.

"Het maakt niet uit waar de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op uitkomen, sowieso komen er douaneformaliteiten terug.” Harry Mulder – Europese Douanewetgeving, Ministerie van Financiën

stappenplan Douae Brexit Magazine

Exportdocumenten

Na Brexit krijgt u te maken met exportdocumenten. Sommige documenten toont u bij de Douane als u goederen uitvoert. Zorg dus dat u tijdig de documenten op orde hebt. Bij de KVK vindt u meer informatie en een video over die exportdocumenten.

Op termijn wordt meer duidelijk welke exportdocumenten u nodig heeft voor uw export naar het VK. Voor uw export naar andere derde landen heeft Brexit ook gevolgen voor het aanvragen van deze documenten. Zodra met het VK definitieve afspraken zijn gemaakt over Brexit, vindt u informatie over de benodigde exportdocumenten in de Market Access Database (MADB). Verdiep u alvast daarin.

Btw, invoertarieven en overige heffingen

Btw

De aangifte van btw verandert. Bij export van goederen naar niet-EU landen gelden andere btw-regels. Op Belastingdienst.nl/brexit vindt u meer informatie over btw en zakendoen buiten de EU.

Raadpleeg het advies van de Brexit Preparedness Notice van de Europese Commissie over de veranderingen voor btw-heffing voor de levering van goederen en diensten aan het VK en btw-teruggave.

Wees u ervan bewust dat het VK in een no deal-scenario niet langer deel zal uitmaken van de verschillende digitale btw-systemen van de EU, zoals RES en VIES.

Lees de No Deal Notice VAT van de Britse regering over de voorgenomen veranderingen wat betreft de manier en het tijdstip van heffing en teruggave van btw (VAT) in het VK. De Trade Tariff database van het VK geeft de hoogte van de btw per product.

Invoertarieven en overige heffingen

Na Brexit gelden voor goederen uit de EU bij invoer in het VK de WTO-invoertarieven en andere heffingen van het VK, zoals btw en accijns.

Kijk in de Trade Tariff database voor de meest actuele handelstarieven, btw-tarieven en uitzonderingen per product. Het VK heeft aangegeven een eigen Trade Remedies Authority op te richten voor het behandelen van klachten omtrent anti-dumping en subsidies. Lees de No Deal notice over Trade Remedies voor verdere informatie.

Producteisen

Bij export buiten de EU kunnen er aanpassingen van uw product of productverpakking nodig zijn.

Na Brexit verandert de manier waarop een ondernemer in het VK moet aantonen aan bepaalde productvereisten te voldoen (denk aan CE-markering). Lees de verdere uitleg en informatie in de notitie van de Britse regering over deze ‘New Approach’.

De NVWA beschrijft welke eisen gesteld worden aan verschillende producten bij export, waaronder levensmiddelen, non-food-artikelen, dieren en planten en verpakkingshout.

Zomaar met een vrachtwagen vol pakketten naar het Verenigd Koninkrijk rijden is na Brexit niet meer zo eenvoudig als het nu nog is.

Contracten en afspraken

Contracten

Inventariseer welke gevolgen Brexit heeft voor de bedrijfsvoering en benader contractspartijen actief om hetzelfde te doen. Lees meer over de gevolgen voor contracten.

Vervoersafspraken

Vervoert u goederen via de Nederlandse havens, dan krijgt u na Brexit te maken met douaneformaliteiten. Bij vervoer via de ferryterminals wordt het voormelden van douanedocumenten via het havensysteem Portbase door de ferryterminals verplicht gesteld. Ook andere terminals kunnen deze eis stellen.

Op GetReadyforBrexit.eu vindt u welke stappen u moet zetten om u voor te bereiden op Brexit.

Maak duidelijke vervoersafspraken. Wie regelt het vervoer, wie betaalt het, wie is verantwoordelijk voor schade, de afdracht van eventuele invoerheffingen, en wie sluit welke verzekering?

Lees meer op de pagina Transport.

Financiën

Betalingsvorm

Zorg dat u de juiste betalingsvorm kiest, die past bij de transacties. Beperk ook de risico's. Daarbij moet u denken aan mogelijke koerswisselingen als gevolg van Brexit. Neem contact op met uw bank over de afwikkeling van de betalingen en ga na of uw bank hier klaar voor is.

Werkkapitaal

Zorg voor voldoende cashflow. U krijgt mogelijk te maken met negatieve gevolgen, vanwege veranderingen rondom de afhandeling van btw. Het moment van betalen van de btw en de mogelijkheid tot terugvragen van de btw kan langer duren.

Britse onderdelen tellen niet langer mee voor EU-oorsprong

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar landen buiten de EU (zoals Canada, Zuid-Korea, Japan). Als u gebruik maakt van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, zou u na Brexit mogelijk daar geen voordeel meer van kunnen ondervinden. Dat komt doordat Britse onderdelen van uw product niet meer gelden als onderdelen uit de EU. Zonder voldoende EU-onderdelen gelden de lagere invoerheffingen niet. Lees meer over de gevolgen voor Europese handelsafspraken.

“De impact kan dan groot zijn en behoorlijk doorwerken” - Martin van der Weide, beleidsmedewerker Exportdocumenten KVK

Tussenpersonen

Doet u aan indirecte export via bijvoorbeeld een agent of distributeur? Doorloop de contracten met uw (buitenlandse) tussenpersoon. Let hierbij op de geldigheidsduur en welk recht van toepassing is. Wees daarbij extra alert op langetermijncontracten die doorlopen na Brexit. Overweeg clausules op te nemen over overmacht en onvoorziene omstandigheden die te relateren zijn aan Brexit. Maak duidelijke vervoersafspraken. Gebruik de ICC Incoterms ®2010 voor duidelijke afspraken over de leveringsvoorwaarden en het transport van uw goederen.

Maakt u gebruik van een handelsagent of werkt u zelf als handelsagent? Dan is het van belang de ontwikkelingen van de EU Agentuur Richtlijn goed in de gaten te houden. Deze vervalt misschien wel na Brexit. Of dat een eventuele op vrije handel gerichte Britse regering besluit de wetgeving te wijzigen.

Douanecontrole bij Schiphol

Douanecontrole bij Schiphol

Digitaal platform

Kijk na in uw contracten welke afspraken u hebt gemaakt met uw digitaal platform. Dan gaat het vooral om afspraken over transport, exportdocumenten, douane en btw, omdat deze onderwerpen geraakt worden door Brexit. Een zending van goederen naar het Verenigd Koninkrijk gaat straks langs de douane. Dit vereist extra papierwerk, mogelijk met vertraging en extra kosten.

Leveren aan overheden

Als uw organisatie goederen levert aan aanbestedende diensten (zoals overheden) uit het VK kan Brexit ook impact hebben op uw toegang tot toekomstige aanbestedingen. Naar verwachting treedt het VK na Brexit op korte termijn en met hetzelfde marktaanbod als nu zelfstandig toe tot het Government Procurement Agreement onder de WTO. Dan verandert er voor u in principe niets voor wat betreft toegang. Wel kan het zijn dat u Britse aankondigingen voor overheidsopdrachten dan niet meer via het Europese Tenders Electronic Daily (TED) systeem kunt vinden, maar via een nieuwe nog op te richten Britse e-notificatiedienst.

Hou hiervoor de Britse overheidswebsite in de gaten.

Export van specifieke goederencategorieën

Voor bepaalde goederen gelden specifieke regels:

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.