Levert u als ondernemer fysieke goederen (daarmee bedoelen wij eindproducten, maar ook halffabricaten, grondstoffen, ingrediënten, onderdelen, etc.) aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Na Brexit verandert het één en ander voor u. Let op: ook wanneer u goederen levert via een tussenpersoon heeft Brexit invloed op het leveringsproces.

U weet hoe belangrijk de Britse markt is voor uw omzet en winst. Wilt u minder afhankelijk zijn van die markt? Overweeg dan uw activiteiten meer op andere landen te richten.

Douane Verenigd Koninkrijk

U krijgt te maken met douaneformaliteiten en wellicht (langere) wachttijden bij de grens. Het is vooral belangrijk om daar rekening mee te houden bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar.

Op Ondernemersplein.nl vindt u uitleg over het exporteren van goederen buiten de EU.

Aangifte van export Nederlandse Douane

U moet de Nederlandse Douane laten weten dat u goederen exporteert naar een land buiten de EU. Op Douane.nl/brexit vindt u meer informatie en een stappenplan met alles wat u daarvoor nodig heeft. Gaat u vaak naar het Verenigd Koninkrijk exporteren? Overweeg u bij de Nederlandse Douane te registreren als Authorised Economic Operator.

Heeft u weinig ervaring met exporteren? Overweeg eens uw douaneaangifte uit te besteden aan een expediteur of vervoerder.

De aangifte van btw verandert

De aangifte van btw verandert. Bij export van goederen naar niet-EU landen gelden andere btw-regels. Op Belastingdienst.nl/brexit vindt u meer informatie over btw en zakendoen buiten de EU.

Raadpleeg het advies van de Brexit Preparedness Notice van de Europese Commissie over de veranderingen voor btw heffing voor de levering van goederen en diensten aan het VK en btw-teruggave.

Exportdocumenten

Documenten komen goed van pas als je internationaal zakendoet. Sommige documenten toont u bij de Douane als u goederen uitvoert. Zorg dus dat u tijdig de documenten op orde hebt. Bij de KVK vindt u meer infomatie over die exportdocumenten.

Op termijn krijgt u meer duidelijkheid over de exportdocumenten die nodig zijn. Wanneer de Brexit-afspraken vaststaan, vindt u de vereiste exportdocumenten in de Market Access Database (MADB). Verdiep u alvast daarin.

Invoertarieven en overige heffingen

Weten uw Engelse klanten al dat uw producten duurder worden na Brexit?

Als de EU en het VK geen specifieke afspraken maken bij de onderhandelingen, krijgt u waarschijnlijk te maken met hogere importheffingen. Dan gelden voor uw producten de invoertarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en andere heffingen van het Verenigd Koninkrijk. Die zijn op dit moment niet bekend. Wilt u meer weten, houd dan de website van de Britse overheid in de gaten.

Bekijk eens de WTO-invoertarieven van de EU per product. Deze vindt u in de Taric-database van de douane.

Producteisen

Exporteert u goederen, houdt dan rekening met de producteisen. Vaak past u het product aan en krijgt u te maken met productaansprakelijkheid. Denk eraan dat de algemene en de specifieke EU-producteisen, zoals CE-markering, mogelijk niet meer gelden in het Verenigd Koninkrijk na Brexit.

Contracten

Inventariseer welke gevolgen Brexit heeft voor de bedrijfsvoering en benader contractspartijen actief om hetzelfde te doen. Lees meer over de gevolgen voor contracten.

Vervoersafspraken

Meer informatie over vervoersafspraken vindt u op de pagina Transport.

Betalingsvorm

Zorg dat u de juiste betalingsvorm kiest, waarbij u zo min mogelijk risico loopt. Daarbij moet u denken aan mogelijke koerswisselingen, als gevolg van Brexit. Neem contact op met uw bank over de afwikkeling van de betalingen en ga na of uw bank hier klaar voor is.

Werkkapitaal

Zorg voor voldoende cashflow. U krijgt mogelijk te maken met negatieve gevolgen, vanwege veranderingen rondom de afhandeling van btw. Het moment van betalen van de btw en de mogelijkheid tot terugvragen van de btw kan langer duren.

Britse onderdelen tellen niet langer mee voor EU-oorsprong

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar buiten de EU (o.a. Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Als u gebruik maakt van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, zou u na Brexit mogelijk daar geen voordeel meer van kunnen ondervinden. Lees meer de gevolgen voor Europese handelsafspraken.

(Buitenlands) tussenpersoon

Doorloop de contracten met uw (buitenlandse) tussenpersoon. Let hierbij op de geldigheidsduur en welk recht van toepassing is. Wees daarbij extra alert op langetermijncontracten die doorlopen na Brexit. Overweeg clausules op te nemen over overmacht en onvoorziene omstandigheden die te relateren zijn aan de Brexit. Maak duidelijke vervoersafspraken. Gebruik de ICC Incoterms ®2010 voor duidelijke afspraken over de leveringsvoorwaarden en het transport van uw goederen.

Maakt u gebruik van een handelsagent of werkt u zelf als handelsagent? Dan is het van belang de ontwikkelingen van de EU Agentuur Richtlijn goed in de gaten te houden. Deze vervalt misschien wel na Brexit. Of dat een eventuele op vrije handel gerichte Britse regering besluit de wetgeving te wijzigen.

Digitaal platform

Kijk na in uw contracten welke afspraken u hebt gemaakt met het uw digitaal platform. Dan gaat het vooral om afspraken over transport, exportdocumenten, douane en btw, omdat deze onderwerpen geraakt worden door Brexit. Een zending van goederen naar het Verenigd Koninkrijk gaat straks langs de douane. Dit vereist extra papierwerk, mogelijk met vertraging en extra kosten.

Export van specifieke goederencategorieën

Voor bepaalde goederen gelden specifieke regels:

Preparedness notices van de Europese Commissie

De Europese Commissie biedt u veel informatie over de voorbereiding op Brexit in de zogeheten Preparedness Notices. Bekijk het overzicht van alle informatie die voor u relevant is.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.