Afval

In het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke producteisen voor verpakkingsafval en de import en export van afval. Op de website van de Britse overheid vindt u informatie over import en export van afval van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Aanvullende informatie is te vinden op de websites van:

Lees ook het interview Wordt na Brexit ‘de puinhoop’ nog groter?

Bekijk de notitie van de Britse overheid waarin zij beschrijft hoe zij bij no deal wil handelen ten aanzien van de import en export van afval.

Raadpleeg voor meer informatie en advies de Brexit Preparedness Notice van de Europese Commissie over de veranderingen op het gebied van de afvalstoffenwetgeving.