Chemische producten en bestrijdingsmiddelen

Houdt u zich bezig met activiteiten waarbij chemische stoffen gebruikt worden en bevindt u zich in een EU-land? Dan is de kans groot dat u verplichtingen heeft vanuit REACH. REACH is de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen.

Na Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen EU-land meer. Wat heeft dit voor gevolgen voor ondernemingen in de EU en in het Verenigd Koninkrijk die handelen in chemische stoffen en te maken hebben met de REACH-verordening? De helpdesk van REACH en CLP heeft een aantal scenario’s voor u op een rijtje gezet.

Wees u bewust van de notitie van de Britse overheid waarin zij de voorgenomen plannen uiteenzet hoe om te gaan met REACH-registraties bij een no deal. Aanvullende informatie is te vinden op de website van de European Chemicals Agency (ECHA).

Bestrijdingsmiddelen

U mag in het Verenigd Koninkrijk alleen bestrijdingsmiddelen verkopen, leveren, gebruiken, opslaan en promoten wanneer ze zijn goedgekeurd.

De Chemicals Regulation Directorate (CRD) van de Health and Safety Executive is verantwoordelijk voor de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen. De CRD geeft u informatie over onder meer wetgeving en registratie. Bij CRD kunt u ook terecht voor informatie over biocides, bestrijdingsmiddelen die niet in de landbouw worden gebruikt.

Lees ook de guidances van de Britse overheid waarin zij beschrijft hoe zij bij no deal wil handelen ten aanzien van biociden en pesticiden.

Informatie over Brexit met betrekking tot pesticiden vindt u bij de Europese Commissie.

Raadpleeg ook de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).