Industriële goederen

Informatie over Brexit met betrekking tot industriële producten vindt u bij de Europese Commissie.

Let op: bij de (door)levering van strategische goederen (en dan vooral goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)) moet een vergunning worden aangevraagd, of een melding worden gedaan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Lees ook de notitie van de Britse overheid waarin zij beschrijft hoe zij bij no deal wil handelen ten aanzien van controlled goods