Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geïnventariseerd waar ongewenste gevolgen van een no deal-Brexit kunnen optreden. Het gaat om eventuele consequenties voor patiënten, professionals, instellingen en bedrijven in de zorg. De overheid bereidt zich zo goed mogelijk voor op Brexit. Het is aan de zorgsector om zich ook zelf voor te bereiden. Ook nu de Britse regering opnieuw uitstel heeft gekregen, blijft de kans op een no deal-Brexit aanwezig. Daarom roept het ministerie u op u te blijven voorbereiden op een no deal-Brexit.

Hieronder vindt u informatie die de zorgsector ondersteunt bij de voorbereidingen op mogelijke gevolgen van een no deal-Brexit.

Geneesmiddelen

Bent u fabrikant, handelsvergunninghouder, groothandelaar, zorgaanbieder, apotheker of onderzoeksinstelling? Meer informatie over de gevolgen van Brexit vindt u op Rijksoverheid.nl.

Medische hulpmiddelen

Bij een no-deal Brexit vervallen alle bestaande afspraken, wet- en regelgeving tussen de EU en het VK. Het gaat hierbij om medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica in alle risicoklassen, zoals opgenomen in de geldende EU wetgeving. Voor meer informatie bezoekt u Rijksoverheid.nl.

Ontheffingsprocedure medisch hulpmiddelen

Vanwege de volksgezondheid wil de regering de beschikbaarheid van deze medische hulpmiddelen garanderen. Daarom is specifiek voor Brexit een uitzonderlijke en gestandaardiseerde ontheffingsprocedure opgesteld, met specifieke voorwaarden en handhavingsregels. Deze procedure geldt alleen voor Nederland en alleen voor medische hulpmiddelen, omwille van de continuïteit van zorg. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Lichaamsmateriaal

Importeert uw instelling weefsels of cellen van weefselbanken en/of van importerende weefselinstellingen uit het VK? Of vanuit derde landen die via het VK op de EU-markt komen? Meer informatie over de gevolgen vindt u op Rijksoverheid.nl.

Medisch onderzoek

Het VK heeft een belangrijk aandeel in medisch-wetenschappelijk onderzoek in de EU. Er is sprake van nauwe samenwerking met verschillende Nederlandse onderzoeksinstellingen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie die relevant kan zijn voor instellingen die medisch-wetenschappelijk onderzoek (gaan) verrichten met een instelling in het VK.

Op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek vindt u meer over de mogelijke gevolgen van Brexit voor klinisch onderzoek.

AVG en privacy

Voor de sectoren zorg, welzijn en sport bestaat een eigen AVG-Helpdesk. Daar vindt u sectorspecifieke informatie over Brexit.

Personeel

Op de pagina's over Personeel en Diensten vindt u meer informatie over eventuele gevolgen van Brexit op het gebied van personeel.

BIG-geregistreerde zorgverlener

Werkt u als BIG-geregistreerde zorgverlener in Nederland met een Brits diploma of werkt u met een Nederlands diploma als zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of heeft u plannen in die richting?

Dan heeft u mogelijk vragen over wat een no deal-Brexit voor u betekent. In deze Q&A's van het CIBG leest u wat een eventuele no-deal Brexit kan betekenen voor zorgverleners en werkgevers in verschillende situaties.

Onverzekerde Britse toeristen

Bij een no deal-Brexit geldt de European Health Insurance Card (EHIC) niet meer voor Britse toeristen. Op Rijksoverheid.nl wijst het ministerie van VWS u op mogelijke problematiek rond onverzekerde Britse toeristen.

Brexit Impact Scan

Bereid u voor op Brexit. Met de Brexit Impact Scan komt u erachter wat de impact voor u is. Zo kunt u daarop inspelen. Dennis Robben, manager Inkoop en Logistiek bij ziekenhuis Rijnstate ging u voor:

Vraag en antwoord

Formulier icoon

Stel uw vraag

Stel uw vraag over zorg en Brexit aan het Brexit Zorg Informatiepunt:

T: 088-370 07 99 (bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur)
E: brexitzorg@minvws.nl

Brexit Rijnstate Ziekenhuis