Gezondheidszorg

In de zorg heeft Brexit gevolgen voor bijvoorbeeld de levering van medicijnen, hulpmiddelen en privacywetgeving. Zorgpersoneel met een Brits paspoort moet rekening houden met veranderingen rond beroepsregistratie. 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is op 31 januari 2020 uit de Europese Unie (EU) getreden. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevolgen. Hieronder vindt u informatie die de zorgsector ondersteunt.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gebruikt de Brexit Impact Scan

Brexit Rijnstate Ziekenhuis

Aandachtspunten

Raadpleeg voor alle vragen het Brexit Zorg Informatie Punt

Gezondheidszorg

Heeft u nog vragen over wat Brexit voor uw zorg betekent? Stel ze dan aan het Brexit Zorg Informatie Punt. Mail naar: brexitzorg@minvws.nl

Het Brexit Zorg Informatie Punt (BZIP) is er voor vragen van burgers, zorgaanbieders en bedrijven in de medische sector.

Bezoek de website van de Rijksoverheid.nl. En lees  de vragen en antwoorden op Rijksoverheid.nl.

Branche- en sectororganisaties