Gezondheidszorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geïnventariseerd wat de ongewenste gevolgen van Brexit kunnen zijn. Het gaat om eventuele consequenties voor patiënten, professionals, instellingen en bedrijven in de zorg.

De overheid bereidt zich zo goed mogelijk voor, maar ook de zorgsector zelf dient zich voor te bereiden. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is op 31 januari 2020 uit de Europese Unie (EU) getreden. Op dit moment geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

De EU en het VK onderhandelen nu over hun nieuwe relatie. Maar in ieder geval zal die relatie ingrijpend veranderen. Daarom roept het ministerie van VWS u op u te blijven voorbereiden op een Brexit.

Hieronder vindt u informatie die de zorgsector ondersteunt bij de voorbereidingen op de Brexit. Meer informatie over de gevolgen van de Brexit voor de zorg vindt u op Rijksoverheid.nl.

Geneesmiddelen

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten. Maar tijdens de overgangsperiode blijft de bestaande EU wet- en regelgeving van kracht. Dit betekent dat de invoer van geneesmiddelen voorlopig onveranderd plaats zal kunnen blijven vinden alsof het VK nog EU-lid was.

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Brexit heeft vooralsnog geen gevolgen voor uw farmaceutische vergunningen en/of ontheffing. Totdat de EU en het VK nieuwe afspraken maken, wordt de samenwerking steeds verder afgebouwd. Daarom is het van belang dat u zich tijdig voorbereidt op het einde van de overgangsperiode, vooral voor de situatie waarbij er op dat moment nog geen (volledig) handelsakkoord is gesloten, waarin ook afspraken over geneesmiddelenwetgeving zijn gemaakt.

Medische hulpmiddelen

Ook de wet- en regelgeving op het gebied van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica in alle risicoklassen blijft tijdens de overgangsperiode van kracht.

Ook voor medische hulpmiddelen is het belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt op het einde van de overgangsperiode, vooral voor de situatie waarbij er op dat moment nog geen (volledig) handelsakkoord is gesloten. In het herziene terugtrekkingsakkoord zijn ook afspraken gemaakt rondom medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica tijdens de overgangsperiode. Die afspraken kunnen gevolgen hebben voor uw bedrijf of instelling.

Meer informatie over de gevolgen van Brexit voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vindt u op Rijksoverheid.nl.

Lichaamsmateriaal

Meer informatie over de mogelijke gevolgen per lichaamsmateriaal vanaf Brexit op 31 januari 2020 en de tijdens de overgangsperiode, vindt u op Rijksoverheid.nl.

Lichaamsmaterialen zijn: organen, bloed en bloedproducten, weefsels en cellen. Voor deze typen lichaamsmaterialen gelden verschillende regels en situaties in relatie tot Brexit.

Medisch onderzoek

Het Verenigd Koninkrijk heeft traditioneel een belangrijk aandeel in medisch-wetenschappelijk onderzoek in de Europese Unie. Bovendien is er sprake van nauwe samenwerking met verschillende Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek vindt u meer over de mogelijke gevolgen van Brexit voor klinisch onderzoek.

BIG-geregistreerde zorgverlener

Werkt u als BIG-geregistreerde zorgverlener in Nederland met een Brits diploma of werkt u met een Nederlands diploma als zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of heeft u plannen in die richting? Dan heeft u mogelijk vragen over wat Brexit voor u betekent.

In deze Q&A's van het CIBG leest u wat een eventuele no-deal Brexit kan betekenen voor zorgverleners en werkgevers in verschillende situaties.

Personeel

Op de pagina's over Personeel en Diensten vindt u meer informatie over eventuele gevolgen van Brexit op het gebied van personeel.

AVG en privacy

Voor de sectoren zorg, welzijn en sport bestaat een eigen AVG-Helpdesk. Daar vindt u sectorspecifieke informatie over Brexit.

Onverzekerde Britse toeristen

Bij een no deal-Brexit geldt de European Health Insurance Card (EHIC) niet meer voor Britse toeristen. Op Rijksoverheid.nl wijst het ministerie van VWS u op mogelijke problematiek rond onverzekerde Britse toeristen.

Brexit Rijnstate Ziekenhuis

Vraag en antwoord

Formulier icoon

Brexit Zorg Informatie Punt: voor alle vragen over Brexit en de zorg

Heeft u nog vragen over wat Brexit voor uw zorg betekent? Stel ze dan aan het Brexit Zorg Informatie Punt. Mail naar: brexitzorg@minvws.nl

Het Brexit Zorg Informatie Punt (BZIP) is er voor vragen van burgers, zorgaanbieders en bedrijven in de medische sector.