Een no-deal Brexit kan gevolgen hebben voor professionals, instellingen en bedrijven in de zorgsector. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geïnventariseerd waar die mogelijke consequenties kunnen optreden.

De overheid bereidt zich zo goed mogelijk voor op Brexit. Het is aan de zorgsector om zich ook zelf voor te bereiden. Hieronder vindt u handreikingen, die u ondersteunen bij uw voorbereidingen op mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit.

Geneesmiddelen

Bent u fabrikant, handelsvergunninghouder, groothandelaar, zorgaanbieder, apotheker of onderzoeksinstelling? Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Medische hulpmiddelen

Bij een no-deal Brexit vervallen alle bestaande afspraken, wet- en regelgeving tussen de EU en het VK. Het gaat hierbij om medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica in alle risicoklassen, zoals opgenomen in de geldende EU wetgeving. Voor meer informatie bezoekt u Rijksoverheid.nl.

Ontheffingsprocedure medisch hulpmiddelen

Vanwege de volksgezondheid wil de regering de beschikbaarheid van deze medische hulpmiddelen garanderen. Daarom is specifiek voor Brexit een uitzonderlijke en gestandaardiseerde ontheffingsprocedure opgesteld, met specifieke voorwaarden en handhavingsregels. Deze procedure geldt alleen voor Nederland en alleen voor medische hulpmiddelen, omwille van de continuïteit van zorg. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Lichaamsmateriaal

Importeert uw instelling weefsels of cellen van weefselbanken en/of van importerende weefselinstellingen uit het VK? Of vanuit derde landen die via het VK op de EU-markt komen? Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Medisch onderzoek

Op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek vindt u meer over de mogelijke gevolgen van Brexit voor klinisch onderzoek.

AVG en privacy

Voor de sectoren zorg, welzijn en sport bestaat een eigen AVG-Helpdesk. Daar vindt u sectorspecifieke informatie over Brexit.

Personeel

Op de pagina Personeel & Diensten vindt u meer informatie over eventuele gevolgen van Brexit op personeel.

BIG-geregistreerde zorgverlener

Werkt u als BIG-geregistreerde zorgverlener in Nederland met een Brits diploma of werkt u met een Nederlands diploma als zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of heeft u plannen in die richting voor de toekomst?

Dan heeft u mogelijk vragen over wat de Brexit voor u betekent als er op 29 maart 2019 geen akkoord is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). In deze Q&A's van het CIBG leest u wat een eventuele no-deal Brexit kan betekenen voor zorgverleners en werkgevers in verschillende situaties.

Onverzekerde Britse toeristen

Bij een no deal-Brexit zal de European Health Insurance Card (EHIC) voor Britse toeristen niet meer gelden. Op Rijksoverheid.nl wijst het ministerie van VWS u op mogelijke problematiek rond onverzekerde Britse toeristen.

Brexit Impact Scan

Bereid u voor op Brexit. Met de Brexit Impact Scan komt u erachter wat de impact voor u is. Zo kunt u daarop inspelen. Dennis Robben, manager Inkoop en Logistiek bij ziekenhuis Rijnstate ging u voor: