Nederlandse importeurs halen miljarden euro's aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Maar blijft dat zo? Na Brexit verandert er veel voor u. Het Verenigd Koninkrijk valt buiten EU. U krijgt dus te maken met de Nederlandse én Britse douane.

Goederen importeren uit een land buiten de EU

U blijft na Brexit importeren uit het Verenigd Koninkrijk? Let dan op! Na Brexit valt het VK  buiten de EU. Bereid u dus goed voor op uw verplichtingen als importeur.

Denk daarbij aan douaneaangifte en mogelijk invoerrechten. Op de website van de Nederlandse Douane vindt u meer over aangifte en de hoogte van de invoerheffingen. Ook betaalt u btw en kunnen er product specifieke regels gelden.

Op Ondernemersplein.nl leest u de zaken waar u rekening mee moet houden als u goederen importeert uit een land buiten de EU. Zoals bijvoorbeeld uw goederencode, btw, invoervergunningen, handelsagenten en importeurs.

Btw

Als u goederen importeert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. Met een artikel 23 vergunning betaalt u dit niet bij de Douane maar geeft u de btw bij import aan in uw (reguliere) btw-aangifte. Zoek uit of u voldoet aan de voorwaarden en vraag een artikel 23 vergunning aan.

Wat betekent een harde Brexit voor invoerrechten?

Wat betekent een harde Brexit (zonder overgangsperiode) voor de invoerrechten van goederen uit het Verenigd Koninkrijk? Bekijk dit voorbeeld over het importtarief van Engelse drop. Dat voorbeeld helpt u bij het maken van een analyse voor uw eigen producten.

Invoertarieven en overige heffingen

Als de EU en het Verenigd Koninkrijk geen specifieke afspraken maken bij de onderhandelingen,  gelden na Brexit de WTO-invoertarieven en andere EU-heffingen voor producten uit het Verenigd Koninkrijk.

Deze WTO-invoertarieven gelden voor alle landen waar de EU geen handelsakkoord mee heeft. U vindt de huidige WTO-invoertarieven van de EU per product in de Taric-database van de douane.

Parallelimport (zonder toestemming van de producent)

Bent u bekend met parallelimport? Hiermee krijgt u te maken als u producten van buiten de EU importeert en verkoopt. Na Brexit valt het VK buiten de EU. Denk dan aan toestemming van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimport. Meer informatie vindt u op het Ondernemersplein.

Productaansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van een product verschuift van producent naar importeur . U bent er verantwoordelijk voor dat een geïmporteerd product uit het Verenigd Koninkrijk voldoet aan alle EU-wetgeving en aan Nederlandse wetgeving.

De EU Product Aansprakelijkheid Richtlijn is in het VK omgezet in de Consumer Protection Act. Het kan zijn dat de interpretatie van die Engelse wetgeving na Brexit gaat afwijken. Zoals wanneer een Engelse rechter anders interpreteert dan het Europese Hof van Justitie. Ook verschilt toekomstige wetgeving in de EU en VK van elkaar.

Landbouw

Bent u ondernemer in de landbouwsector? Of importeert u biologische producten? Na Brexit krijgt u te maken met keuringszaken en certificering. Ook krijgt u te maken met (langere) wachttijden bij de grens. Houd daar rekening mee bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar. Bekijk voor meer informatie deze pagina voor de Agrarische sector.

Cultuurgoederen (zoals kunst en antiek)

Voert u cultuurgoederen uit? En komen die goederen daarna weer terug? Mogelijk veranderen er dan zaken na Brexit.

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de Erfgoedinspectie.

Handboek douane

Voor het importeren van bepaalde goederen gelden specifieke regels. Die vindt u in het Handboek Douane, hoofdstuk Handboek VGEM.

Preparedness notices van de Europese Commissie

In de zogeheten Preparedness Notices van de Europese Commissie staat veel informatie over alles waar u aan moet denken bij de voorbereiding op (een harde) Brexit . Bekijk het overzicht van alle informatie die voor u relevant is.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.