Import

Blijft u na de overgangsperiode importeren uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? Bereid u goed voor op uw verplichtingen als importeur. Denk daarbij aan douaneprocedures, invoerheffingen en producteisen. Let op: los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, heeft u na de overgangsperiode te maken met grensformaliteiten bij de handel van en naar het VK.

Douane

Op de website van de Nederlandse douane vindt u meer informatie over wat Brexit betekent voor douanezaken.

Btw, invoertarieven en overige heffingen

Btw

Als u goederen importeert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. Met een artikel 23 vergunning betaalt u dit niet bij de Douane, maar geeft u de btw bij import aan in uw (reguliere) btw-aangifte. Zoek uit of u voldoet aan de voorwaarden en vraag een artikel 23 vergunning aan.

Invoertarieven en overige heffingen

Als de EU en het Verenigd Koninkrijk geen specifieke afspraken kunnen maken, gelden na de overgangsperiode de WTO-invoertarieven en andere EU-heffingen voor producten uit het Verenigd Koninkrijk.

Deze WTO-invoertarieven gelden voor alle landen waar de EU geen handelsakkoord mee heeft. U vindt de huidige WTO-invoertarieven van de EU per product in de Taric-database van de douane.

Bekijk dit voorbeeld over het importtarief van Engelse drop. Dat voorbeeld helpt u bij het maken van een analyse voor uw eigen producten.

“Een kilt van € 600 vinden mensen nog wel te doen; een kilt van € 800 vinden ze misschien niet leuk meer” – Peter Broekhuijsen van de Schotse craftshop World of Scotland.

Producten

Productaansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van een product verschuift van producent naar importeur. U bent er verantwoordelijk voor dat een geïmporteerd product uit het Verenigd Koninkrijk voldoet aan alle EU-wetgeving en aan Nederlandse wetgeving.

De EU Product Aansprakelijkheid Richtlijn is in het VK omgezet in de Consumer Protection Act. Het kan zijn dat de interpretatie van die Engelse wetgeving na Brexit gaat afwijken. Zoals wanneer een Engelse rechter anders interpreteert dan het Europese Hof van Justitie. Ook kan het zijn dat de wetgeving van de EU en het VK gaandeweg verschillend worden.

Importeert u goederen uit het VK voor verwerking in goederen die u uiteindelijk exporteert naar derde landen? Als de EU daar een handelsakkoord mee heeft, let dan op de mogelijke gevolgen voor certificaten van EU-oorsprong na Brexit.

Landbouwproducten

Bent u ondernemer in de landbouwsector? Of importeert u biologische producten? Na de overgangsperiode krijgt u te maken met keuringszaken en certificering. Ook krijgt u te maken met (langere) wachttijden bij de grens. Houd daar rekening mee bij just-in-time-delivery en bij bederfelijke waar. Bekijk voor meer informatie deze pagina voor de Agrarische sector.

Cultuurproducten (zoals kunst en antiek)

Voert u cultuurgoederen uit? En komen die goederen daarna weer terug? Mogelijk veranderen er dan zaken na Brexit.

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de Erfgoedinspectie.

Handboek douane over specifieke producten

Voor het importeren van bepaalde goederen gelden specifieke regels. Die vindt u in het Handboek Douane, hoofdstuk Handboek VGEM.

"Voor de Douane is er alleen een harde Brexit” - Harry Mulder, Europese douanewetgeving, Ministerie van Financiën.

Parallelimport (import zonder toestemming van de producent)

Wilt u producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) importeren en verkopen? Dat mag alleen als u daarvoor toestemming heeft van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimport.

Na de overgangsperiode geldt het VK als niet-EU land. Dan moet u dus toestemming krijgen van de producent.

Meer informatie vindt u op het Ondernemersplein.

Meer informatie over import na Brexit

Readiness notices van de Europese Commissie

Dat doet de Commissie met zogeheten 'Readiness notices' over verschillende sectoren en deelgebieden. Bekijk het overzicht van alle notices.

Let op: de Europese Commissie vult deze pagina nog verder aan met nieuwe notices.

Informatie op het Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl leest u de zaken waar u rekening mee moet houden als u goederen importeert uit een land buiten de EU. Zoals  uw goederencode, btw, invoervergunningen, handelsagenten en importeurs.

Advies over uw bedrijfssituatie?

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.