Als u iets nieuws maakt, kunt u uw creatie beschermen met  intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlener voor Nederland. Wat gebeurt er met uw eigendomsrechten na Brexit?

EU-merk en gemeenschapsmodel

EU-merken en Gemeenschapsmodellen zijn van kracht binnen de Europese Unie. Dus als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, biedt een EU-merk geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. Wat er gebeurt met de bescherming in het Verenigd Koninkrijk na Brexit hangt af of er een terugtrekkingsakkoord komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) worden EU-merken en ingeschreven (geregistreerde) Gemeenschapsmodellen aan het einde van de overgangsperiode (dat is naar verwachting 31 december 2020) als nationale merken voor het Verenigd Koninkrijk van kracht (zie artikel 50(1)(a)). De inzet van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is dat een EU-merk en een Gemeenschapsmodel automatisch en kosteloos wordt geregistreerd bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO) en u dan dus niets hoeft te doen (zie de artikelen 50(1)(a) en 51(1)+(2) van het ontwerp terugtrekkingsakkoord).

Pas als u het EU-merk of Gemeenschapsmodel bij het EU Intellectual Property Office (EUIPO) vernieuwt, moet u ook het overeenkomstige merk voor het Verenigd Koninkrijk bij het UKIPO vernieuwen (zie de artikelen 50(4) en 51(4)).

Als een procedure voor de inschrijving van een EU-merk nog loopt aan het einde van de overgangsperiode, geeft het EU-merk bij inschrijving (na de overgangsperiode) geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. U kunt voor uw beoogde merk een apart depot (aanvraag) voor hetzelfde merk voor het Verenigd Koninkrijk indienen bij het UKIPO. Als u dat binnen 6 maanden na de overgangsperiode doet, kunt u de depotdatum van uw EU-merkaanvraag inroepen (een zogenaamd ad hoc recht van voorrang, zie artikel 55(1)).

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord blijft een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van kracht als een nationaal ongeregistreerd modelrecht in het Verenigd Koninkrijk. De beschermingsomvang en de beschermingsduur van dit overeenkomstige ongeregistreerde VK-modelrecht is (ten minste) hetzelfde als het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (artikel 53).

Bij geen terugtrekkingsakkoord

Het UKIPO heeft op haar website bekend gemaakt, dat als er geen terugtrekkingsakoord wordt gesloten (dus bij 'een cliff-edge Brexit'), het voornemen is om ook dan alle EU-merken en alle ingeschreven gemeenschapsmodellen automatisch om te zetten in een overeenkomstig merk in het Verenigd Koninkrijk. Dit om zo de continuïteit van de merkbescherming te verzekeren. Concrete regelingen zijn echter nog niet bekend gemaakt.

Communautair kwekersrecht

Communautaire kwekersrechten gelden ook alleen binnen de EU. Dus net als bij EU-merken en Gemeenschapsmodellen geldt: wat er gebeurt met de bescherming in het Verenigd Koninkrijk na Brexit hangt af of er een terugtrekkingsakkoord komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) wordt een communautair kwekersrecht aan het einde van de overgangsperiode (dat is naar verwachting 31 december 2020) als nationaal VK-kwekersrecht van kracht (zie artikel 50(1)(c)). De inzet van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is dat een communautair kwekersrecht automatisch en kosteloos wordt geregistreerd bij het Plant Variety Rights Office van het Animal & Plant Health Agency (APHA) en u dan dus niets hoeft te doen (zie artikelen 50(1)(c) en 51(1)+(2) van het ontwerp terugtrekkingsakkoord). De beschermingsduur van het Britse kwekersrecht is minimaal hetzelfde (zie artikel 50(6)(a)).

Op de vervaldatum van het betalen van het jaarlijks recht voor de instandhouding van het communautaire kwekersrecht bij het Community Plant Variety Office (CPVO), moet ook voor het overeenkomstige kwekersrecht voor het Verenigd Koninkrijk bij het APHA worden betaald (zie de artikel 51(4)).

In het geval dat een aanvraagprocedure voor een communautair kwekersrecht nog loopt aan het einde van de overgangsperiode, geeft het communautair kwekersrecht bij verlening (na de overgangsperiode) geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. U kunt voor uw beoogd kwekersrecht een aparte aanvraag bij het APHA voor een VK-kwekersrecht indienen binnen 6 maanden na de overgangsperiode. U kunt daarbij de indieningsdatum van uw communautaire kwekersrecht als voorrangsdatum inroepen (een zgn. ad hoc recht van voorrang, zie artikel 55(2)).

Bij geen terugtrekkingsakkoord

We weten niet hoe de situatie er juridisch uit gaat zien als er geen terugtrekkingsakkoord komt. Dat beslist de Britse overheid. U moet mogelijk uw kwekersrecht voor het Verenigd Koninkrijk aanvragen bij het APHA.

Europees octrooi

Brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Deze octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Ook voor lopende of toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi verandert niets.

Het is momenteel niet duidelijk of het Verenigd Koninkrijk na Brexit aan het nieuw op te richten Unified Patent Court (UPC) en het unitair octrooi kan deelnemen. Het VK heeft wel het UPC agreement op 26 april 2018 geratificeerd.

Op lopende aanvragen voor een Brits aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen en op lopende aanvragen voor verlenging van een reeds verleend certificaat, blijven de betreffende ABC-verordeningen (EG) Nr. 1610/96 en (EG) Nr. 469/2009 van toepassing. Op grond hiervan verleende certificaten bieden dezelfde bescherming als onder de ABC-verordeningen (zie artikel 56 van het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) en het joint statement van 19 juni 2018.

Auteursrechten of naburige rechten

Auteursrechten en naburige rechten worden niet direct geraakt door Brexit.

Brits intellectueel eigendom

Nationale intellectueel eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld een nationaal octrooi of een nationaal merk geregistreerd bij het UKIPO, worden niet direct geraakt door Brexit en blijven gewoon van kracht.

Uitputting

Als u een beschermd product verkoopt in de EU, is uw IE-recht na verkoop voor dit product uitgeput. U kunt niet beletten dat het product weer wordt doorverkocht aan een derde.

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) blijven IE-rechten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk voor het einde van de overgangsperiode zijn uitgeput, uitgeput in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk (zie artikel 57 van het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord).

Licenties

Als in uw licentieovereenkomsten de Europese Unie als gebied staat vermeld, zou moeten worden bekeken of dit aangepast moet worden in ‘Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk’. Het VK behoort immers na Brexit niet meer tot de EU.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.