Intellectueel eigendom

Als u iets nieuws maakt, kunt u uw creatie beschermen. Dat kan met intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. EU-merken die vóór 1 januari 2021 zijn ingeschreven of verleend in de EU, blijven in het VK beschermd. Dat geldt niet voor de EU-merken die na 1 januari 2021 zijn ingeschreven of verleend.

To-dolijst

4 vragen over octrooien en Brexit