Intellectueel Eigendom

Als u iets nieuws maakt, kunt u uw creatie beschermen met  intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. Wat gebeurt er met uw eigendomsrechten na Brexit?

Bij het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vindt u meer over de gevolgen van Brexit op uw intellectueel eigendom. Daar leest u wat er met de verschillende IE-rechten gebeurt en wat u kunt of moet doen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

U staat er niet alleen voor

Wilt u weten wat u nog meer kan doen om u voor te bereiden? Doe dan de Brexit Impact Scan!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.