Intellectueel eigendom

Als u iets nieuws maakt, kunt u uw creatie beschermen. Dat kan met intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. EU-merken die vóór 1 januari 2021 zijn ingeschreven of verleend in de EU, blijven in het VK beschermd. Dat geldt niet voor de EU-merken die na 1 januari 2021 zijn ingeschreven of verleend.

Onze informatie is aangepast op basis van het akkoord tussen de EU en het VK. De overheid is op dit moment bezig met een analyse van het akkoord. Daarom kunnen deze teksten de komende tijd nog veranderen. Heeft u vragen? Neem contact op met het Brexitloket.

To-dolijst

Vier vragen over octrooien en Brexit