Intellectueel Eigendom

Als u iets nieuws maakt, kunt u uw creatie beschermen met  intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. Wat gebeurt er met uw eigendomsrechten na de overgangsperiode?

Bij het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vindt u meer over de gevolgen van Brexit op uw intellectueel eigendom. Daar leest u wat er met de verschillende IE-rechten gebeurt en wat u kunt of moet doen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

U staat er niet alleen voor

Wilt u weten wat u nog meer kan doen om u voor te bereiden? Doe dan de Brexit Impact Scan!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.