Intellectueel eigendom

Als u iets nieuws maakt, kunt u uw creatie beschermen. Dat kan met intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. EU-merken die vóór 1 januari 2021 zijn ingeschreven of verleend in de EU, blijven in het VK beschermd. Dat geldt niet voor de EU-merken die na 1 januari 2021 zijn ingeschreven of verleend.

Onze informatie is aangepast op basis van het akkoord tussen de EU en het VK. Deze teksten kunnen de komende tijd nog enigszins veranderen op basis van eventuele ontwikkelingen en verdere analyse. Heeft u vragen? Neem contact op met het Brexitloket.

To-dolijst

4 vragen over octrooien en Brexit