Heeft u of neemt u (tijdelijke) werknemers met een Brits paspoort in dienst? Zendt u (tijdelijke) medewerkers van uw bedrijf uit naar het Verenigd Koninkrijk (VK), of oefent u een gereglementeerd (beschermd) beroep uit in het VK? Of levert u een dienst aan het VK?

Personeel in Nederland

Personeel in Nederland vóór Brexit

Na Brexit stelt het kabinet voor Britse burgers en hun familieleden die al in Nederland verblijven een overgangsperiode in van 15 maanden, vanaf de datum van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (EU). In deze periode behouden Britten die vóór Brexit rechtmatig in Nederland verblijven hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland.

Bezoek de website van IND voor meer informatie over de status van Brits personeel in Nederland na Brexit. 

Personeel in dienst nemen na Brexit

Wilt u na Brexit nieuwe Britse medewerkers in dienst nemen? Kijk dan op de website van het UWV hoe u een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen.

Actuele informatie over Britten in Nederland vindt u op de Brexit-pagina van het UWV.

Britten die zich na Brexit in Nederland willen vestigen moeten een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. Meer informatie over het aannemen van buitenlands personeel vindt u op het Ondernemersplein.

Uitzonderingen

Er geldt een aantal uitzonderingen voor een bepaald type werknemer. Lees bijvoorbeeld over het aannemen van een buitenlandse kenniswerker u op het Ondernemersplein.

Inschrijven Basisregistratie Personen

De IND raadt Britse burgers in Nederland aan zich (zeker na een verhuizing) te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de plaats waarin zij wonen. Zo kan de Nederlandse overheid hen bereiken als dat nodig is. De IND raadt hen ook aan een DigiD aan te vragen.

Erkenning van beroepskwalificaties

Wilt u werknemers met elders in de EU behaalde beroepskwalificaties in dienst nemen? Betreft het een gereglementeerd beroep? Zorg dan dat hun beroepskwalificaties erkend zijn. Het moment waarop de werknemer zijn / haar aanvraag voor erkenning heeft ingediend, bepaalt welke procedure voor het verkrijgen van erkenning geldt voor Britse onderdanen en werknemers met Britse kwalificaties.

Lees op Rijksoverheid bij Vragen en antwoorden over Brexit wat er na Brexit gebeurt met de erkenning van uw beroepskwalificatie.

Beroepskwalificaties en veiligheidsverklaringen

Het VK wordt een land buiten de EU, dus beroepskwalificaties en veiligheidsverklaringen die u in het VK heeft behaald, gelden na Brexit niet meer voor de hele EU. Zorg daarom voor een EU-equivalent.

Dit is ook van belang voor aanbestedingen waarvoor veiligheidsverklaringen nodig zijn, zoals aanbestedingen voor de defensie-industrie. 

Verzekeringsplicht

Na Brexit geldt de socialezekerheidswetgeving van beide landen. De EU-verordeningen zijn dan niet meer van toepassing. Het socialezekerheidsverdrag met het VK vervangt die verordeningen niet.

Het kan dan zijn dat een medewerker zowel in het VK als in Nederland sociaal verzekerd is, in slechts in 1 van de 2 landen óf in geen van beide. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Belastingdienst en de SVB.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over wonen en werken van Britse burgers in Nederland vindt u op de Brexit website van Rijksoverheid onder het kopje ‘Britten in Nederland’.

De informatie gaat in op wat er na Brexit gebeurt met zaken als verblijfsrecht, het overhalen van familieleden, gezondheidszorg, nationaliteit, registratie, sociale uitkering en pensioen.

Nederlands personeel in het VK

Wanneer u van plan bent om uw bedrijf uit te breiden, kan het handig zijn als uw medewerkers (en hun gezinnen) voor Brexit al werken én wonen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Als zij na Brexit voor het eerst (tijdelijk) in het VK gaan werken, verandert er mogelijk veel. Informeer daarom bij VK-autoriteiten naar het verblijf van werknemers in het VK.

EU-burgers die vóór Brexit al in het VK wonen

Woont iemand al 5 jaar aaneengesloten in het VK? Dan kan hij/zij 'settled status' aanvragen. Met een settled status is er geen tijdslimiet voor hoe lang je daarna in het VK mag blijven wonen en werken. Woont iemand minder dan 5 jaar in het VK? Dan kan hij/zij zich aanmelden voor een pre-settled status.

De Britse overheidswebsite Gov.Uk heeft meer informatie over voorwaarden, aanvraagprocedures en rechten in beide situaties.

EU-burgers die na Brexit in het VK komen om te wonen/werken

Na Brexit geldt mogelijk een derdelandenstatus. Er is een overgangsperiode totdat het nieuwe immigratiebeleid van het VK wordt uitgevoerd. Tijdens deze periode kan elke EU-/ EEA-burger die korter dan 3 maanden in het VK verblijft zonder visum met zijn/haar paspoort of identiteitskaart naar het VK reizen om daar te werken of te studeren. De Britse overheidswebsite Gov.uk legt uit hoe het VK omgaat met EU-EEA-burgers na Brexit.

Gevolgen voor reizen naar het VK

Houd de site van de Rijksoverheid in de gaten en bekijk de vragen en antwoorden voor reizigers.

Verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht van uw Nederlandse of Europese medewerkers die (tijdelijk) in het VK werken verandert vanaf de eerste dag na Brexit.

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Belastingdienst en de SVB.

Advies uitvoeren van gereglementeerde/beschermde beroepen

Na Brexit kan het lastiger worden om Nederlandse beroepskwalificaties in het VK te laten erkennen. Kijk dus of het mogelijk is om uw beroepskwalificaties vóór Brexit te laten erkennen. Lees daarover ook de Preparedness Notice van de Europese Commissie.

Lees ook de notitie waarin de Britse overheid uitlegt hoe het erkennen van beroepskwalificaties na Brexit werkt.