Personeel

Heeft u of neemt u (tijdelijke) werknemers met een Brits paspoort in dienst? Zendt u (tijdelijke) medewerkers van uw bedrijf uit naar het Verenigd Koninkrijk (VK), of oefent u een gereglementeerd (beschermd) beroep uit in het VK?

Personeel in Nederland

Personeel in Nederland vóór het einde van de overgangsperiode

Op dit moment geldt een overgangsperiode die tot en met 31 december 2020 loopt. In deze periode verandert er niets voor Britten in Nederland. Zij behouden hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland voor de duur van de overgangsperiode.

Tijdens de overgangsperiode nodigt de IND alle in Nederland geregistreerde Britten uit om een verblijfsdocument aan te vragen. Dit doet de IND verspreid, tot kort na 31 december 2020. Britse burgers moeten hun verblijf in Nederland dus zelf regelen bij de IND.

Bezoek de website van IND voor meer informatie over de status van Brits personeel in Nederland na Brexit.

Personeel in dienst nemen na de overgangsperiode

Als een Britse medewerker onder het terugtrekkingsakkoord valt (dat zijn bijna alle Britten die voor het einde van de overgangsperiode in Nederland wonen of werken), heeft deze ook na de overgangsperiode geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. (Zie ook 'Grensoverschrijdende detachering'.)

Wilt u na de overgangsperiode nieuwe Britse medewerkers in dienst nemen die niet al onder het terugtrekkingsakkoord vallen? Dus niet via detachering? Kijk dan op de website van het UWV hoe u een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen.

Actuele informatie over Britten in Nederland vindt u op de Brexit-pagina van het UWV.

Britten die zich na de overgangsperiode in Nederland willen vestigen voor een niet tijdelijk verblijfsdoel moeten zelf wél een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. Ook moeten zij inburgeren. Iemand die naar Nederland komt om te werken hoeft niet in te burgeren. Meer informatie over het aannemen van buitenlands personeel vindt u op het Ondernemersplein.

Uitzonderingen

Er geldt een aantal uitzonderingen voor een bepaald type werknemer. Lees bijvoorbeeld over het aannemen van een buitenlandse kenniswerker u op het Ondernemersplein.

Inschrijven Basisregistratie Personen

De IND raadt Britse burgers in Nederland aan zich te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin zij wonen. Verhuist men binnen Nederland (binnen dezelfde gemeente of naar een andere gemeente), dan moet dit worden doorgegeven. Zo kan de Nederlandse overheid hen bereiken als dat nodig is. De IND raadt hen ook aan een DigiD aan te vragen.

Grensoverschrijdende Detachering

Gedurende de overgangsperiode kunnen in Nederland gedetacheerde Britten hun diensten blijven verlenen en voltooien voor het in het VK gevestigde bedrijf. Na 31 december 2020 eindigt het vrij verkeer van diensten tussen de EU en het VK. Dit betekent dat in Nederland tijdelijk gedetacheerde Britse werknemers van de Britse opdrachtnemer hun dienstverlening voor de Nederlandse opdrachtgever niet kunnen voortzetten na 1 januari 2021, tenzij de EU en het VK hierover andere afspraken maken.

De EU en het VK onderhandelen hierover tijdens de overgangsperiode. Wilt u na de overgangsperiode een nieuwe detachering starten en zijn er geen verdere afspraken gemaakt tussen de EU en het VK op dit onderwerp? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die bestaan onder de nationale wet- en regelgeving voor het detacheren van niet-EU-burgers. Meer informatie daarover vindt u bij de IND.

Grensarbeiders

Grensarbeiders zijn werknemers die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland werken. Ook voor grensarbeiders geldt de eerder genoemde overgangsperiode. Britten die voor het einde van de overgangsperiode in Nederland grensarbeider zijn, mogen ook daarna hun dienstverband voortzetten. Het maakt daarvoor niet uit of het hoofdverblijf van uw medewerker in het VK of in een andere EU-lidstaat is. Wel moet u of uw medewerker kunnen aantonen dat uw medewerker vóór het einde van de overgangsperiode hier al werkzaam was. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een arbeidsovereenkomst, een bewijs van aanstelling of loonstroken op de naam van uw medewerker.

Of Britten na de overgangsperiode nog kunnen starten als grensarbeider, is afhankelijk van de afspraken die de EU en het VK maken over hun toekomstige relatie.

Beroepskwalificaties en veiligheidsverklaringen

Beroepskwalificaties en veiligheidsverklaringen die u in het VK heeft behaald, gelden na de overgangsperiode niet meer altijd voor de hele EU.

Wilt u werknemers met elders in de EU behaalde beroepskwalificaties in dienst nemen? Betreft het een gereglementeerd beroep? Zorg dan dat hun beroepskwalificaties erkend zijn. Het moment waarop de werknemer zijn / haar aanvraag voor erkenning heeft ingediend, bepaalt welke procedure voor het verkrijgen van erkenning geldt voor Britse onderdanen en werknemers met Britse kwalificaties.

Lees op Rijksoverheid.nl bij Vragen en antwoorden over Brexit wat er na Brexit gebeurt met de erkenning van uw beroepskwalificatie.

Verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht voor Britse medewerkers die na de overgangsperiode naar Nederland komen om (tijdelijk) in Nederland werken, kan veranderen na de overgangsperiode. Controleer of zij dan verzekerd zijn voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen in Nederland of het VK (op grond van nationale wetgeving).

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Belastingdienst en de SVB.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over wonen en werken van Britse burgers in Nederland vindt u op de Brexit website van Rijksoverheid onder het kopje ‘Britten in Nederland’.

De informatie gaat in op wat er na de overgangsperiode gebeurt met zaken als verblijfsrecht, het overhalen van familieleden, gezondheidszorg, nationaliteit, registratie, sociale uitkering en pensioen.

Nederlands personeel in het VK

Wanneer u van plan bent om uw bedrijf uit te breiden, kan het handig zijn als uw medewerkers (en hun gezinnen) voor het einde van de overgangsperiode al werken én wonen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Zij vallen in dat geval nog onder het terugtrekkingsakkoord. Als zij na de overgangsperiode voor het eerst (tijdelijk) in het VK gaan werken, verandert er mogelijk veel. Informeer daarom bij VK-autoriteiten naar het verblijf van werknemers in het VK.

EU-burgers die vóór het einde van de overgangsperiode al in het VK wonen

Woont iemand al 5 jaar aaneengesloten in het VK? Dan kan hij/zij 'settled status' aanvragen. Met een settled status is er geen tijdslimiet voor hoe lang je daarna in het VK mag blijven wonen en werken. Woont iemand minder dan 5 jaar in het VK? Dan kan hij/zij zich aanmelden voor een pre-settled status.

De Britse overheidswebsite Gov.Uk heeft meer informatie over voorwaarden, aanvraagprocedures en rechten in beide situaties.

Gevolgen voor reizen naar het VK

Houd de site van de Rijksoverheid in de gaten en bekijk de vragen en antwoorden voor reizigers.

Verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht van uw Nederlandse of Europese medewerkers die (tijdelijk) in het VK werken kan veranderen na de overgangsperiode.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Advies uitvoeren van gereglementeerde/beschermde beroepen

Na het einde van de overgangsperiode kan het lastiger worden om Nederlandse beroepskwalificaties in het VK te laten erkennen. Kijk dus of het mogelijk is om uw beroepskwalificaties vóór Brexit te laten erkennen.

De Britse overheid heeft informatie gepubliceerd over de voorgenomen veranderingen voor beroepskwalificaties in het VK. Let op: de zogeheten No Deal Guidances zijn niet meer geldig, maar geven nog wel goed inzicht in wat de gevolgen zijn als de EU en het VK daarover geen afspraken kunnen maken.

Brexit Impact Scan

Wilt u meer informatie over personeel en Brexit, gericht op uw situatie? Doe dan de Brexit Impact Scan!