Personeel

Heeft u of neemt u (tijdelijke) werknemers met een Brits paspoort in dienst? Zendt u (tijdelijke) medewerkers van uw bedrijf uit naar het Verenigd Koninkrijk (VK), of oefent u een gereglementeerd (beschermd) beroep uit in het VK? Of levert u een dienst aan het VK?

Personeel in Nederland

Personeel in Nederland vóór Brexit

Na Brexit stelt het kabinet voor Britse burgers en hun familieleden die al in Nederland verblijven een overgangsperiode in van 15 maanden, vanaf de datum van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (EU). Britten die vóór Brexit rechtmatig in Nederland verblijven kunnen hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland behouden voor de duur van de overgangsperiode.

VK burgers die na maart 2019 naar Nederland zijn gekomen, wordt aangeraden zich in te schrijven in het Basisregistratie Personen (BRP). Bij een no- deal Brexit verstuurt de IND tijdelijke verblijfsvergunningen in de vorm van een brief aan geregistreerde VK-onderdanen die in de BRP zijn geregistreerd.

Met de tijdelijke verblijfsvergunning mogen ze tijdens de overgangsperiode in Nederland blijven werken in geval van een no-deal Brexit.

Bezoek de website van IND voor meer informatie over de status van Brits personeel in Nederland na Brexit.

Personeel in dienst nemen na Brexit

Wilt u na Brexit nieuwe Britse medewerkers in dienst nemen? Dus niet via detachering? Kijk dan op de website van het UWV hoe u een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen.

Actuele informatie over Britten in Nederland vindt u op de Brexit-pagina van het UWV.

Britten die zich na Brexit in Nederland willen vestigen voor een niet tijdelijk verblijfsdoel moeten zelf wél een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. Ook moeten zij inburgeren. Iemand die naar Nederland komt om te werken hoeft niet in te burgeren. Meer informatie over het aannemen van buitenlands personeel vindt u op het Ondernemersplein.

Uitzonderingen

Er geldt een aantal uitzonderingen voor een bepaald type werknemer. Lees bijvoorbeeld over het aannemen van een buitenlandse kenniswerker u op het Ondernemersplein.

Inschrijven Basisregistratie Personen

De IND raadt Britse burgers in Nederland aan zich te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin zij wonen. Verhuist men binnen Nederland (binnen dezelfde gemeente of naar een andere gemeente), dan moet dit worden doorgegeven. Zo kan de Nederlandse overheid hen bereiken als dat nodig is. De IND raadt hen ook aan een DigiD aan te vragen.

Detachering

VK-onderdanen die op het moment van Brexit in Nederland als gedetacheerde werknemer werkzaam zijn, kunnen hun diensten in Nederland blijven verlenen en voltooien voor het in het VK gevestigde bedrijf.

Detacheringen door Britse werkgevers die gestart zijn voor Brexit op basis van het vrij verkeer van diensten, kunnen dus op dezelfde wijze worden voortgezet en afgerond.

Na Brexit vallen detacheringen, net als verlengingen van bestaande detacheringen van Britse medewerkers niet meer onder het vrij verkeer van diensten. Het VK is dan immers geen lid van de EU meer. Wilt u na Brexit een bestaande detachering verlengen of een nieuwe detachering starten? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die bestaan onder de nationale wet- en regelgeving voor het detacheren van niet-EU-burgers. Meer informatie daarover vindt u bij de IND.

Grensarbeiders

Grensarbeiders zijn werknemers die in het VK wonen, maar in Nederland werken. Ook voor grensarbeiders geldt de eerder genoemde overgangsperiode. Ook zij mogen hun werkzaamheden na Brexit voortzetten. Het maakt daarvoor niet uit of het hoofdverblijf van uw medewerker in het VK of in een andere EU-lidstaat is. Wel moet u of uw medewerker kunnen aantonen dat uw medewerker vóór Brexit hier al werkzaam was. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een arbeidsovereenkomst, een bewijs van aanstelling of loonstroken op de naam van uw medewerker.

Voor grensarbeiders geldt specifiek dat zij hun werkzaamheden alleen bij dezelfde werkgever kunnen voortzetten. Als uw medewerker dat wil, moet hij of zij een verblijfsaantekening algemeen aanvragen bij het IND-loket.

De verblijfsaantekening heeft een geldigheid van één jaar, tenzij het paspoort korter dan een jaar geldig is. Dit betekent dat uw medewerker jaarlijks een nieuwe sticker moet aanvragen bij het IND-loket. De toetsingscriteria voor het toekennen van de sticker zullen hetzelfde blijven.

Als uw medewerker zijn hoofdverblijf in het VK heeft, is het raadzaam om ook al voor het einde van de nationale overgangsperiode een verblijfsaantekening bij de IND aan te vragen. Deze heeft uw medewerker nodig zodat hij of zij bij een verblijf van meer dan 90 dagen binnen 180 dagen in Nederland, niet aan de grens wordt geweigerd.

Na Brexit is het bij een no deal alleen mogelijk om grensarbeiders uit het VK aan te nemen, als u een tewerkstellingsvergunning voor deze persoon verkrijgt.

Erkenning van beroepskwalificaties

Wilt u werknemers met elders in de EU behaalde beroepskwalificaties in dienst nemen? Betreft het een gereglementeerd beroep? Zorg dan dat hun beroepskwalificaties erkend zijn. Het moment waarop de werknemer zijn / haar aanvraag voor erkenning heeft ingediend, bepaalt welke procedure voor het verkrijgen van erkenning geldt voor Britse onderdanen en werknemers met Britse kwalificaties.

Lees op Rijksoverheid bij Vragen en antwoorden over Brexit wat er na Brexit gebeurt met de erkenning van uw beroepskwalificatie.

Beroepskwalificaties en veiligheidsverklaringen

Het VK wordt een land buiten de EU, dus beroepskwalificaties en veiligheidsverklaringen die u in het VK heeft behaald, gelden na Brexit niet meer voor de hele EU. Zorg daarom voor een EU-equivalent.

Dit is ook van belang voor aanbestedingen waarvoor veiligheidsverklaringen nodig zijn, zoals aanbestedingen voor de defensie-industrie. 

Verzekeringsplicht

Na Brexit geldt de socialezekerheidswetgeving van beide landen. De EU-verordeningen zijn dan niet meer van toepassing. Het socialezekerheidsverdrag met het VK vervangt die verordeningen niet.

Het kan dan zijn dat een medewerker zowel in het VK als in Nederland sociaal verzekerd is, in slechts in 1 van de 2 landen óf in geen van beide. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Belastingdienst en de SVB.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over wonen en werken van Britse burgers in Nederland vindt u op de Brexit website van Rijksoverheid onder het kopje ‘Britten in Nederland’.

De informatie gaat in op wat er na Brexit gebeurt met zaken als verblijfsrecht, het overhalen van familieleden, gezondheidszorg, nationaliteit, registratie, sociale uitkering en pensioen.

Nederlands personeel in het VK

Wanneer u van plan bent om uw bedrijf uit te breiden, kan het handig zijn als uw medewerkers (en hun gezinnen) voor Brexit al werken én wonen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Als zij na Brexit voor het eerst (tijdelijk) in het VK gaan werken, verandert er mogelijk veel. Informeer daarom bij VK-autoriteiten naar het verblijf van werknemers in het VK.

EU-burgers die vóór Brexit al in het VK wonen

Woont iemand al 5 jaar aaneengesloten in het VK? Dan kan hij/zij 'settled status' aanvragen. Met een settled status is er geen tijdslimiet voor hoe lang je daarna in het VK mag blijven wonen en werken. Woont iemand minder dan 5 jaar in het VK? Dan kan hij/zij zich aanmelden voor een pre-settled status.

De Britse overheidswebsite Gov.Uk heeft meer informatie over voorwaarden, aanvraagprocedures en rechten in beide situaties.

EU-burgers die na Brexit in het VK komen om te wonen/werken

Na Brexit geldt mogelijk een derdelandenstatus. Er is een overgangsperiode totdat het nieuwe immigratiebeleid van het VK wordt uitgevoerd. Tijdens deze periode kan elke EU-/ EEA-burger die korter dan 3 maanden in het VK verblijft zonder visum met zijn/haar paspoort of identiteitskaart naar het VK reizen om daar te werken of te studeren. De Britse overheidswebsite Gov.uk legt uit hoe het VK omgaat met EU-EEA-burgers na Brexit.

Gevolgen voor reizen naar het VK

Houd de site van de Rijksoverheid in de gaten en bekijk de vragen en antwoorden voor reizigers.

Verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht van uw Nederlandse of Europese medewerkers die (tijdelijk) in het VK werken kan veranderen vanaf de eerste dag na Brexit.

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Belastingdienst en de SVB. Op de website van de SVB vindt u ook een aantal veelgestelde vragen over internationale detachering na Brexit, bijvoorbeeld over wat er gebeurt met de Nederlandse detacheringsverklaring (A1-verklaring). Deze verklaring is voor personeel dat in een ander EER-land werkzaam is maar in zijn thuisland verzekerd wil blijven.

Advies uitvoeren van gereglementeerde/beschermde beroepen

Na Brexit kan het lastiger worden om Nederlandse beroepskwalificaties in het VK te laten erkennen. Kijk dus of het mogelijk is om uw beroepskwalificaties vóór Brexit te laten erkennen. Lees daarover ook de Preparedness Notice van de Europese Commissie.

Lees ook de notitie waarin de Britse overheid uitlegt hoe het erkennen van beroepskwalificaties na Brexit werkt.

Brexit Impact Scan

Wilt u meer informatie over personeel en Brexit, gericht op uw situatie? Doe dan de Brexit Impact Scan!