Toelevering en afnemers

Als ondernemer bent u vaak afhankelijk van andere bedrijven. Toeleveranciers zijn bedrijven zoals u zelf, waar u producten en diensten van afneemt. Als u zelf op geen enkele manier zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan het zijn dat uw toeleveranciers zakendoen met het VK. Brexit maakt de handel met het Verenigd Koninkrijk lastiger. Dat raakt u, maar ook uw toeleveranciers of afnemers.

Toeleveranciers

U doet er goed aan om in kaart te brengen wie uw toeleveranciers zijn. Zijn zij voor het leveren van hun product of dienst afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk?

Komt een belangrijk onderdeel van uw eindproduct uit het Verenigd Koninkrijk, bespreek dan met uw leverancier hoe zij leveren na de overgangsperiode. En met welke gevolgen u samen te maken krijgt. Ga nu dus al met elkaar in gesprek.

Maak een risicoanalyse over uw toeleveranciers. Overweeg op zoek te gaan naar alternatieven binnen de Europese Unie (EU) als het product of de dienst essentieel is voor uw eigen bedrijfsvoering.

Juridische zaken

Betrek in uw analyse ook of het moeilijker wordt om uw recht te halen wanneer uw toeleveranciers niet goed leveren. Na de overgangsperiode zijn de EU verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer op het VK van toepassing. Overleg met uw juridisch adviseur hoe u dit contractueel kunt aanpakken.

Neemt u een product af dat gecertificeerd is (meestal voorzien van een CE-markering) door een aangemelde keuringsinstantie (notified body) uit het VK? Hou er dan rekening mee dat dit verandert na de overgangsperiode. Raadpleeg voor meer informatie Stap 3 van dit stappenplan.

Afnemers

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar landen buiten de EU (o.a. Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Als u gebruik maakt van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, zou u al tijdens de overgangsperiode daar mogelijk geen voordeel meer van kunnen ondervinden. Dit hangt af van de bereidheid van deze landen om het VK als EU-land te behandelen in het kader van hun handelsakkoorden met de EU. Momenteel zijn er geen indicaties dat landen producten die (deels) komen uit het VK of gemaakt worden van onderdelen uit het VK anders behandelen, maar indien dit wel het geval is, dan zal de douane het bedrijfsleven hierover informeren. Meer informatie vindt u bij de Douane.

Wat is preferentiële oorsprong?

In een handelsakkoord is per product afgesproken welke eisen gelden om van preferentiële EU-oorsprong te kunnen spreken. In grove lijnen geldt:

  • of een product volledig verkregen is in de EU;
  • welke bewerking in de EU moet hebben plaatsgevonden;
  • wat het maximum is aan niet van oorsprong zijnde materialen.

Tijdens de overgangsperiode

Sinds Brexit (31 januari 2020) behandelen sommige derde landen onderdelen uit het VK mogelijk als niet van EU-oorsprong zijnde materialen. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor leveranciersverklaringen. Exporterende bedrijven doen er goed aan officiële informatie bij het partnerland / land van bestemming te raadplegen, om uit te zoeken of deze EU oorsprong van de exportproducten aanvaarden.

Producten kunnen door de veranderende situatie van EU-oorsprong bij invoer hoger belast worden. Dit heeft mogelijk effect op het aantal bestellingen dat u krijgt.

Bij verkoop moet u als exporteur de EU-oorsprong kunnen aantonen van uw product.

Na de overgangsperiode (31 december 2020)

In principe tellen producten die (deels) uit het VK komen na afloop van de overgangsperiode niet meer mee voor EU-oorsprong, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt.

Lees ook het interview Made in the EU – or not?

Als uw producten niet goed geleverd worden

Betrek in uw analyse ook of het moeilijker wordt om uw recht te halen wanneer uw producten niet goed geleverd worden. Na de overgangsperiode zijn de EU verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer op het VK van toepassing. Dit is met name van belang als u te maken krijgt met onbetaalde rekeningen. Overleg met een juridisch adviseur hoe u dit contractueel kunt aanpakken.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.