Als ondernemer bent u vaak afhankelijk van andere bedrijven. Toeleveranciers zijn bedrijven zoals u zelf, waar u producten en diensten van afneemt. Als u zelf op geen enkele manier zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan het zijn dat uw toeleveranciers zakendoen met het VK. Brexit maakt de handel met het Verenigd Koninkrijk lastiger. Dat raakt u, maar ook uw toeleveranciers of afnemers.

Toeleveranciers

U doet er goed aan om in kaart te brengen wie uw toeleveranciers zijn. Zijn zij voor het leveren van hun product of dienst afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk?

Komt een belangrijk onderdeel van uw eindproduct uit het Verenigd Koninkrijk, bespreek dan met uw leverancier hoe zij leveren na Brexit. En met welke gevolgen u samen te maken krijgt. Ga nu dus al met elkaar in gesprek.
Maak ook een risicoanalyse over uw toeleveranciers en kijk naar alternatieven binnen de EU.

Na Brexit gelden de EU-verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer voor het Verenigd Koninkrijk. Ga met uw juridisch adviseur in gesprek hoe u dit contractueel aan moet pakken.

Afnemers

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar andere landen buiten de EU. Maakt u gebruik  van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord? Na Brexit heeft u dan mogelijk geen voordeel meer. In een handelsakkoord staat namelijk per product hoeveel procent van een goed in de EU geproduceerd moet worden, om gebruik te mogen maken van de lagere invoerheffing.

Na Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU, dus tellen onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk niet meer mee voor deze minimale productie in de EU. Dit heeft mogelijk gevolgen op het aantal bestellingen. Houd hier rekening mee.

Wordt het moeilijker om uw recht te halen wanneer er niet goed geleverd wordt? Ook in dit geval zijn na Brexit de eerder genoemde EU-verordeningen niet meer op het VK van toepassing. Ga met uw juridisch adviseur in gesprek hoe u dit contractueel aan moet pakken.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.