Toelevering en afnemers

Als ondernemer bent u vaak afhankelijk van andere bedrijven. Toeleveranciers zijn bedrijven zoals u zelf, waar u producten en diensten van afneemt. Als u zelf op geen enkele manier zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan het zijn dat uw toeleveranciers zakendoen met het VK. Brexit maakt de handel met het Verenigd Koninkrijk lastiger. Dat raakt u, maar ook uw toeleveranciers of afnemers.

Toeleveranciers

U doet er goed aan om in kaart te brengen wie uw toeleveranciers zijn. Zijn zij voor het leveren van hun product of dienst afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk?

Komt een belangrijk onderdeel van uw eindproduct uit het Verenigd Koninkrijk, bespreek dan met uw leverancier hoe zij leveren na Brexit. En met welke gevolgen u samen te maken krijgt. Ga nu dus al met elkaar in gesprek.

Maak een risicoanalyse over uw toeleveranciers. Overweeg op zoek te gaan naar alternatieven binnen de Europese Unie (EU) als het product of de dienst essentieel is voor uw eigen bedrijfsvoering.

Juridische zaken

Betrek in uw analyse ook of het moeilijker wordt om uw recht te halen wanneer uw toeleveranciers niet goed leveren. Na Brexit zijn de EU verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer op het VK van toepassing. Overleg met uw juridisch adviseur hoe u dit contractueel kunt aanpakken.

Neemt u een product af dat gecertificeerd is (meestal voorzien van een CE-markering) door een aangemelde keuringsinstantie (notified body) uit het VK? Hou er dan rekening mee dat dit verandert na Brexit. Raadpleeg voor meer informatie Stap 3 van dit stappenplan.

Afnemers

Brexit heeft gevolgen voor de export naar landen buiten de EU (zoals Canada, Zuid-Korea, Japan). Maakt u, uw afnemer of een andere ketenpartner gebruik van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord? Dan kunt u of uw afnemer na Brexit daar mogelijk geen voordeel meer van ondervinden als een groot gedeelte van het product bestaat uit onderdelen uit het VK.

EU-oorsprong

In een handelsakkoord wordt per product afgesproken welke eisen gelden om van EU-oorsprong te kunnen spreken.

Grofweg geldt:

  • of het product volledig verkregen is in de EU;
  • welke bewerking in de EU heeft plaatsgevonden; en
  • wat het maximum is aan niet "van oorsprong zijnde materialen".

Na Brexit gelden onderdelen uit het VK als niet van EU-oorsprong zijnde materialen. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor leveranciersverklaringen.

Producten kunnen door de veranderende situatie van EU-oorsprong bij invoer hoger belast worden. Dit heeft mogelijk effect op het aantal bestellingen dat u krijgt.

Bij verkoop moet u als exporteur de EU-oorsprong kunnen aantonen van uw product. Houdt er rekening mee dat inputs van het VK als niet van oorsprong gelden.

Raadpleeg voor meer informatie en advies de Brexit Preparedness Notice van de Europese Commissie. Die richt zich op de veranderingen voor preferentiële oorsprongsregels.

De Britse regering geeft uitleg over de gevolgen van een no deal-Brexit voor ondernemers in het VK, met betrekking tot de bestaande EU-handelsverdragen en veranderende oorsprongsregels.

Als uw producten niet goed geleverd worden

Betrek in uw analyse ook of het moeilijker wordt om uw recht te halen wanneer uw producten niet goed geleverd worden. Na Brexit zijn de EU verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer op het VK van toepassing. Dit is met name van belang als u te maken krijgt met onbetaalde rekeningen. Overleg met een juridisch adviseur hoe u dit contractueel kunt aanpakken.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.