Transport

Het Verenigd Koninkrijk wordt na Brexit hoe dan ook een land buiten de EU. Transport tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt dus lastiger. U krijgt te maken met de douane, dus met meer procedures en wachttijden. Denk daarbij de gevolgen voor just-in-time-delivery en bederfelijke waar. Controleer gelijk ook uw internationale leveringscondities.

Noodmaatregel van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een noodmaatregel voorgesteld voor een no deal-Brexit. Vrachtwagens kunnen na Brexit voor een periode van 9 maanden ritten van en naar het VK uitvoeren. Ook cabotage (binnenlands vervoer in een EU-staat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) blijft in dat geval beperkt mogelijk. Let op: het Europees Parlement en de Europese Raad moeten deze noodmaatregel nog goedkeuren. Daarnaast geldt hij alleen als het VK zelf vergelijkbare maatregelen treft. Houd dat dus in de gaten. 

Uitleg over de voorgenomen nieuwe douaneprocedures van het VK in een no deal-scenario zijn te vinden in het ‘Partnership Pack: preparing for changes at the UK border after a no deal EU Exit’ van de Britse Douane (HMRC).

Transport - de aandachtspunten voor u op een rij:

  • U krijgt te maken met procedures over douanevervoer;
  • U heeft transportdocumenten nodig. Afhankelijk van het soort vervoer: over de weg, per spoor, per schip of met het vliegtuig;
  • U krijgt te maken met vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer buiten de EU. Zelf vervoeren kan ook duurder zijn, omdat u investeert in transportmiddelen;
  • Importeert u goederen van buiten de EU, bepaal dan of u zelf de douaneaangifte doet;
  • Als u internationaal handelt, is een EORI nummer verplicht;
  • Een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) kan handig zijn, bijvoorbeeld bij het transport van bederfelijke waar of bij just-in-time-deliveries;
  • Zorg dat uw transportverzekeringen in orde zijn. Mogelijk valt schade in het Verenigd Koninkrijk niet binnen de huidige dekking. Sluit dan een een aanvullende verzekering;
  • Gebruik bij internationaal transport ICC Incoterms® 2010. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen waarbij u samen met de afnemer/toeleverancier vastlegt wie het transport tot waar verzorgt en wie wanneer aansprakelijk is.

Uitbesteden van uw transport

U doet er goed aan om snel een afspraak te maken met uw logistieke dienstverlener. Ga na of zij na Brexit dezelfde voorwaarden kunnen bieden. En bekijk de internationale leveringscondities van de dienstverlener. Er zijn verschillende mogelijkheden, ga dus na welke deze zijn.

U besteedt het transport uit aan een expediteur

Een expediteur regelt voor u alles rondom het transport. Ook bijvoorbeeld alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure. Een expediteur vindt u via Fenex, de brancheorganisatie voor expediteurs.

Zorg wel dat u op tijd afspraken maakt met een expediteur. Veel expediteurs hebben beperkte capaciteit om nieuwe klanten aan te nemen.

U laat de goederen transporteren door een vervoerder

U kiest een transportmiddel en zoekt een vervoerder die u helpt. De vervoerder zorgt voor de transportdocumenten en vergunningen. U bent zelf verantwoordelijk voor de douaneprocedure en een eventuele transportverzekering. Op Evofenedex vindt u een database met transporteurs. U kunt selecteren op vervoersvorm, bestemming en specialiteit.

Verpakkingseisen

Stelt de vervoerder of expediteur eisen aan de verpakking van uw product? Als u dat vooraf overlegt, voorkomt dat verrassingen. Controleer ook de verpakkingseisen voor uw product in Nederland en wat de regels zijn voor verpakkingshout, zoals houten pallets.

Verzekering

U doet er goed aan om te controleren wie voor, tijdens en na het transport verantwoordelijk is voor de goederen. Dek de risico’s af, bijvoorbeeld met een transportverzekering.

Transport van en naar Ierland

Brexit heeft gevolgen voor het transport door het Verenigd Koninkrijk naar Ierland. Het Verenigd Konkrijk verlaat de EU, maar Ierland blijft een EU-land. Als u alleen naar Ierland goederen vervoert, overweeg dan een gesealde vrachtwagen. Kijk ook naar de verschillende mogelijkheden voor ferrytransport.

Luchttransport

Heeft u een luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie? Wij wijzen u er graag op dat  Brexit mogelijk gevolgen heeft voor de geldigheid van uw EU-licenties. Lees voor meer informatie de Preparedness notice.

De European Aviation Safety Agency (EASA) stelt zich al voor de Brexit-datum open voor aanvragen van Britse bedrijven, voor erkenning als bedrijf uit een derde land. Lees meer op de EASA-website.

Meer weten over de gevolgen voor de transportsector?

Meer informatie over de gevolgen van Brexit op de transportsector vindt u bij de ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistieke dienstverleners: Transport en Logistiek Nederland.

De Europese Commissie biedt u veel informatie over alles waar u aan moet denken bij de voorbereiding op Brexit in de zogeheten Preparedness Notices Transport.

Voorbereidingen van de overheid

Meer informatie over de voorbereidingen van de overheid en betrokken partners vindt u bij Rijkswaterstaat.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies over de voorbereidingen, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.