Transport

Transport tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt na de overgangsperiode lastiger. U krijgt te maken met de douane, dus met meer procedures en wachttijden. Denk daarbij aan de gevolgen voor just-in-time-delivery en bederfelijke waar. Controleer ook uw internationale leveringscondities.

Transport - de aandachtspunten voor u op een rij:

  • U krijgt te maken met procedures over douanevervoer;
  • U heeft transportdocumenten nodig. Afhankelijk van het soort vervoer: over de weg, per spoor, per schip of met het vliegtuig;
  • U krijgt te maken met vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer buiten de EU. Zelf vervoeren kan ook duurder zijn, omdat u investeert in transportmiddelen;
  • Importeert u goederen van buiten de EU, bepaal dan of u zelf de douaneaangifte doet;
  • Als u internationaal handelt, is een EORI nummer verplicht;
  • Een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) kan handig zijn, bijvoorbeeld bij het transport van bederfelijke waar of bij just-in-time-delivery;
  • Zorg dat uw transportverzekeringen in orde zijn. Mogelijk valt schade in het Verenigd Koninkrijk niet binnen de huidige dekking. Sluit dan een aanvullende verzekering;
  • Gebruik bij internationaal transport ICC Incoterms®. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen waarbij u samen met de afnemer/toeleverancier vastlegt wie het transport tot waar verzorgt en wie wanneer aansprakelijk is.
  • Vervoert u via ferryterminals? Het voormelden van douanedocumenten via het Port Community System Portbase wordt door de ferryterminals verplicht gesteld. Ook de short sea terminals kunnen deze eis stellen. Raadpleeg Getreadyforbrexit.eu voor meer informatie.

Aanvullende informatie vindt u in de ‘guidance’ van de Britse Douane (HMRC) over de voorgenomen nieuwe douaneprocedures van het VK in een no deal-scenario: Partnership Pack: preparing for changes at the UK border after a no deal EU Exit (pdf). Let op: dit Partnership Pack is niet meer geldig, maar geeft nog wel goed inzicht in wat de gevolgen zijn als de EU en het VK hierover geen afspraken kunnen maken.

Uw transport uitbesteden

U doet er goed aan om snel een afspraak te maken met uw logistieke dienstverlener. Ga na of zij na de overgangsperiode dezelfde voorwaarden kunnen bieden. En of zij voorbereid zijn op de situatie na de overgangsperiode. Bekijk ook de internationale leveringscondities van de dienstverlener. Er zijn verschillende mogelijkheden, ga dus na welke deze zijn.

U kunt het transport uitbesteden aan een expediteur...

Een expediteur regelt voor u alles rondom het transport. Ook bijvoorbeeld alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure. Een expediteur vindt u via Fenex, de brancheorganisatie voor expediteurs.

Zorg wel dat u op tijd afspraken maakt met een expediteur. Veel expediteurs hebben beperkte capaciteit om nieuwe klanten aan te nemen.

...of een vervoerder

U kiest een transportmiddel en zoekt een vervoerder die u helpt. De vervoerder zorgt voor de transportdocumenten en vergunningen. U bent zelf verantwoordelijk voor de douaneprocedure en een eventuele transportverzekering. Op Evofenedex vindt u een database met transporteurs. U kunt selecteren op vervoersvorm, bestemming en specialiteit.

Verpakkingseisen

Stelt de vervoerder of expediteur eisen aan de verpakking van uw product? Als u dat vooraf overlegt, voorkomt dat verrassingen. Controleer ook de verpakkingseisen voor uw product in Nederland en wat de regels zijn voor verpakkingshout, zoals houten pallets.

Verzekering

U doet er goed aan om te controleren wie voor, tijdens en na het transport verantwoordelijk is voor de goederen. Dek de risico’s af, bijvoorbeeld met een transportverzekering.

Transport van en naar Ierland

Brexit heeft gevolgen voor het transport dat via het Verenigd Koninkrijk naar Ierland reist. Vervoert u alleen via het VK naar Ierland goederen? Dan krijgt u te maken met grensformaliteiten, want het VK is na de overgangsperiode een derde land. Deze grensformaliteiten krijgt u zowel aan de grens tussen de EU en het VK en die tussen het VK en Ierland (een EU-land).

Luchttransport

Heeft u een luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie? Wij wijzen u er graag op dat  Brexit mogelijk gevolgen heeft voor de geldigheid van uw EU-licenties. Aanvullende informatie vindt u in de Readiness notice.

De European Aviation Safety Agency (EASA) stelt zich al voor het einde van de overgangsperiode open voor aanvragen van Britse bedrijven, voor erkenning als bedrijf uit een derde land. Lees meer op de EASA-website.

Meer weten over de gevolgen en de voorbereidingen?

Meer informatie over de gevolgen van Brexit op de transportsector vindt u bij de ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistieke dienstverleners: Transport en Logistiek Nederland.

Meer informatie over de voorbereidingen van de overheid en betrokken partners vindt u bij Rijkswaterstaat.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies over de voorbereidingen, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.