Het Verenigd Koninkrijk wordt na Brexit hoe dan ook een land buiten de EU. Transport tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt dus lastiger. U krijgt te maken met de douane, dus met meer procedures en wachttijden. Denk daarbij de gevolgen voor just-in-time-delivery en bederfelijke waar. Dit kan een gelegenheid zijn om ook uw internationale leveringscondities te controleren.

Aandachtspunten voor u op een rij:

  • U krijgt te maken met procedures over douanevervoer;
  • U heeft transportdocumenten nodig. Afhankelijk van het soort vervoer: over de weg, per spoor, per schip of met het vliegtuig;
  • U krijgt te maken met vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer buiten de EU. Zelf vervoeren kan ook duurder zijn, omdat u investeert in transportmiddelen;
  • Importeert u goederen van buiten de EU, bepaal dan of u zelf de douaneaangifte doet;
  • Als u internationaal handelt, is een EORI nummer verplicht;
  • Een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator);
  • Zorg dat uw transportverzekeringen in orde zijn. Mogelijk valt schade in het Verenigd Koninkrijk niet binnen de huidige dekking. Sluit dan een een aanvullende verzekering;
  • Gebruik bij internationaal transport ICC Incoterms® 2010. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen waarbij u samen met de afnemer/toeleverancier vastlegt wie het transport tot waar verzorgt en wie wanneer aansprakelijk is.

Uitbesteden van uw transport

U doet er goed aan om snel een afspraak te maken met uw logistieke dienstverlener. Ga na of zij na Brexit dezelfde voorwaarden kunnen bieden. En bekijk de internationale leveringscondities van de dienstverlener. Er zijn verschillende mogelijkheden, ga dus na welke deze zijn.

U besteedt het transport uit aan een expediteur

Een expediteur regelt voor u alles rondom het transport. Ook bijvoorbeeld alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure. Een expediteur vindt u via Fenex, de brancheorganisatie voor expediteurs.

U laat de goederen transporteren door een vervoerder

U kiest een transportmiddel en zoekt een vervoerder die u helpt. De vervoerder zorgt voor de transportdocumenten en vergunningen. U bent zelf verantwoordelijk voor de douaneprocedure en een eventuele transportverzekering. Op Evofenedex vindt u een database met transporteurs. U kunt selecteren op vervoersvorm, bestemming en specialiteit.

Verpakkingseisen

Stelt de vervoerder of expediteur eisen aan de verpakking van uw product? Als u dat vooraf overlegt, voorkomt dat verrassingen. Controleer ook de verpakkingseisen voor uw product in Nederland en wat de regels zijn voor verpakkingshout, zoals houten pallets.

Verzekering

U doet er goed aan om te controleren wie voor, tijdens en na het transport verantwoordelijk is voor de goederen. Dek de risico’s af, bijvoorbeeld met een transportverzekering.

Transport van en naar Ierland

Brexit heeft gevolgen voor het transport door het Verenigd Koninkrijk naar Ierland. Het Verenigd Konkrijk verlaat de EU, maar Ierland blijft een EU-land. Als u alleen naar Ierland goederen vervoert, overweeg dan een gesealde vrachtwagen. En kijk naar de verschillende mogelijkheden voor ferrytransport.

Meer weten over de gevolgen voor de transportsector?

Meer informatie over de gevolgen van Brexit op de transportsector vindt u bij de ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners: Transport en Logistiek Nederland.

De Europese Commissie biedt u veel informatie over alles waar u aan moet denken bij de voorbereiding op Brexit in de zogeheten Preparedness Notices Transport.

U staat er niet alleen voor

Wilt u advies over de voorbereidingen, gericht op uw bedrijfssituatie? Doe dan de Brexit Impact Scan! Of neem contact op met het Brexitloket. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Of vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.