Rapporten

Deze rapporten bieden informatie over de gevolgen van Brexit:

Kortetermijn gevolgen van de Brexit
Brexit heeft effect op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Maar dat effect verschilt per bedrijfstak en per provincie. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kortetermijn gevolgen van de Brexit’ (pdf) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het onderzoek is gedaan op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (ntb's) als gevolg van Brexit
Zeker is dat Brexit leidt tot een hoge kostenpost voor bedrijven die zakendoen met het VK als er geen akkoord komt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Het onderzoek toont aan dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met € 387 tot € 627 miljoen gaan toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

Studie Centraal Planbureau
In juni 2016 heeft het Centraal Planbureau een studie gepubliceerd die laat zien dat de gevolgen negatief kunnen uitpakken voor handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid wil deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en juist de kansen identificeren en benutten die een vertrek voor onze bedrijven biedt.

Gevolgen voor de Nederlandse agrosector
Begin 2016 publiceerde het onderzoeksinstituut LEI een rapport over de mogelijke gevolgen van Brexit voor Nederlandse agroketens.

The impact of a Brexit on British regions
Een onderzoek van CER (Centre for European Reform), de Rijksuniversiteit Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving wijst uit dat eurosceptische regio's in het Verenigd Koninkrijk het meest te verliezen hebben bij Brexit.

CBS Internationaliseringsmonitor Verenigd Koninkrijk (2017, eerste kwartaal)
In deze Internationaliseringsmonitor staat de handel met het Verenigd Koninkrijk centraal. De Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving.

Gaan we het schip in? Mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse maritieme sector
Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de mogelijke gevolgen van Brexit voor de Nederlandse maritieme sector.

Voor het exporteren van goederen buiten de EU vindt u meer informatie op: Goederen exporteren buiten de EU.  

Voor het leveren van diensten buiten de EU, zie: Diensten leveren buiten de EU