Deal of no deal?

Welke directe gevolgen Brexit voor u heeft, hangt af van de vraag of er een terugtrekkingsakkoord in werking treedt.

Deal (terugtrekkingsakkoord)

Op dit moment moeten het Brits parlement en Europees parlement het terugtrekkingsakkoord nog goedkeuren.

Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren. Afspraken over een ordelijke terugtrekking. Dit betekent wel dat u in de toekomst te maken krijgt met de douaneprocedures en importtarieven. En met andere extra handelsbelemmeringen.

Als het terugtrekkingsakkoord in werking treedt, komt er een overgangsperiode tot 1 januari 2021. In die periode verandert er voor bedrijven vrijwel niets. Gedurende deze periode maken de EU en het VK afspraken over de toekomstige (economische) relatie.

Meer over de huidge stand van zaken leest u op de pagina Wat is de Stand van Zaken?

No deal

Mocht het terugtrekkingsakkoord niet in werking treden, dan ziet de EU het VK na Brexit als een land buiten de EU. In het geval van dit 'no deal'- of ‘cliff-edge'-scenario is het VK geen lid meer van de interne markt en de douane-unie én ligt er verder geen enkele afspraak. Dan gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU, zoals de Verenigde Staten, Brazilië, China, etc.

In dat geval treden de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in werking. Dit betekent dat alle handel tussen het VK en de EU na Brexit onder de regels valt van de WTO. Voor de goederen die u invoert of uitvoert gelden dan dezelfde douanetarieven als voor andere landen waar geen aanvullende afspraken mee zijn gemaakt.

Op de Onderwerppagina's vindt u alle onderwerpen waar u mee te maken krijgt.

Wilt u een overzicht van alles waar uw bedrijf rekening mee moet houden? Doe de Brexit Impact Scan!