Europese handelsafspraken

Wanneer straks het Verenigd Koninkrijk uittreedt, kunnen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk geen gebruik meer maken van Europese handelsafspraken.

Wel is het mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk na Brexit zelf afspraken gaat maken voor haar bedrijfsleven. En ook als u niet direct met het VK handelt, kan dat gevolgen hebben voor uw handel. Door deze veranderingen komt de markt waar u actief in bent in beweging.

Brexit heeft dus niet alleen gevolgen voor uw bedrijf binnen de Europese markt maar mogelijk ook op uw handelsrelatie met andere landen buiten de EU.

Britse onderdelen tellen niet langer mee voor EU-oorsprong

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar buiten de EU (o.a. Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Als u gebruik maakt van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, zou u na Brexit mogelijk daar geen voordeel meer van kunnen ondervinden. In een handelsakkoord wordt namelijk per product afgesproken welke eisen gelden om van EU-oorsprong te kunnen spreken. In grove lijnen geldt:

  • of product volledig verkregen is in de EU;
  • welke bewerking in de EU moet hebben plaatsgevonden;
  • wat het maximum is aan niet van oorsprong zijnde materialen. Na Brexit hoort het VK niet meer bij de EU en kunnen onderdelen uit het VK niet meer meetellen voor deze minimale productie in de EU.

Lees ook het interview Made in the EU – or not?

Regels van de WTO

Als er bij Brexit geen handelsakkoord wordt gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gelden de regels van de WTO. De WTO onderhandelt met al zijn leden (bijna alle landen ter wereld) over het makkelijker, goedkoper en eerlijker maken van de handel. De Europese Unie treedt als één geheel op binnen de WTO.

Bekijk het overzicht van de landen waar de EU handelsafspraken mee heeft.