Europese handelsafspraken

Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk kunnen na de overgangsperiode geen gebruik meer maken van Europese handelsafspraken.

Wel is het mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zelf afspraken gaat maken voor haar bedrijfsleven. Die gaan dan in na de overgangsperiode. En ook als u niet direct met het VK handelt, kan dat gevolgen hebben voor uw handel. Door deze veranderingen komt de markt waarin u actief bent in beweging.

Brexit heeft dus niet alleen gevolgen voor uw bedrijf binnen de Europese markt maar mogelijk ook op uw handelsrelatie met andere landen buiten de EU.

Britse onderdelen tellen niet langer mee voor EU-oorsprong

Brexit heeft ook gevolgen voor de export naar landen buiten de EU (o.a. Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Als u gebruik maakt van lagere invoerheffingen op grond van een handelsakkoord, zou u al tijdens de overgangsperiode daar mogelijk geen voordeel meer van kunnen ondervinden. Dit hangt af van de bereidheid van deze landen om het VK als EU-land te behandelen in het kader van hun handelsakkoorden met de EU. Momenteel zijn er geen indicaties dat landen producten die (deels) komen uit het VK of gemaakt worden van onderdelen uit het VK anders behandelen, maar indien dit wel het geval is, dan zal de douane het bedrijfsleven hierover informeren. Meer informatie vindt u bij de Douane.

Wat is preferentiële oorsprong?

In een handelsakkoord is per product afgesproken welke eisen gelden om van preferentiële EU-oorsprong te kunnen spreken. In grove lijnen geldt:

  • of een product volledig verkregen is in de EU;
  • welke bewerking in de EU moet hebben plaatsgevonden;
  • wat het maximum is aan niet van oorsprong zijnde materialen.

Tijdens de overgangsperiode

Sinds Brexit (31 januari 2020) behandelen sommige derde landen onderdelen uit het VK mogelijk als niet van EU-oorsprong zijnde materialen. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor leveranciersverklaringen. Exporterende bedrijven doen er goed aan officiële informatie bij het partnerland / land van bestemming te raadplegen, om uit te zoeken of deze EU oorsprong van de exportproducten aanvaarden.

Producten kunnen door de veranderende situatie van EU-oorsprong bij invoer hoger belast worden. Dit heeft mogelijk effect op het aantal bestellingen dat u krijgt.

Bij verkoop moet u als exporteur de EU-oorsprong kunnen aantonen van uw product.

Na de overgangsperiode (31 december 2020)

In principe tellen producten die (deels) uit het VK komen na afloop van de overgangsperiode niet meer mee voor EU-oorsprong, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt.

Lees ook het interview Made in the EU – or not?

Aanvullende informatie vindt u in de Brexit Preparedness Notice van de Europese Commissie (pdf) .

Regels van de WTO

Als er bij Brexit geen handelsakkoord wordt gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gelden de regels van de WTO na de overgangsperiode. De WTO onderhandelt met al zijn leden (bijna alle landen ter wereld) over het makkelijker, goedkoper en eerlijker maken van de handel. De Europese Unie treedt als één geheel op binnen de WTO.

Bekijk het overzicht van de landen waar de EU handelsafspraken mee heeft.