No deal-Brexit

Als de EU en het VK helemaal geen afspraken kunnen maken bij de onderhandelingen, geldt aan het einde van de overgangsperiode een ‘no deal’-scenario. Want dan is het VK geen lid meer van de interne markt en de douane-unie én ligt er verder geen enkele afspraak. Dan gelden dezelfde regels als voor andere landen buiten de EU, zoals de Canada, China en Australië.

In dat geval treden de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in werking. Dit betekent dat alle handel tussen het VK en de EU na Brexit onder de regels valt van de WTO. Voor de goederen die u invoert of uitvoert gelden dan dezelfde douanetarieven als voor andere landen waar geen aanvullende afspraken mee zijn gemaakt.

Op de Onderwerppagina's vindt u alle onderwerpen waar u mee te maken krijgt.

Aanvullende informatie vindt u in de brochure No-Deal Brexit: Gevolgen en Maatregelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Brexit Impact Scan

Wilt u een overzicht van alles waar uw bedrijf rekening mee moet houden? Doe de Brexit Impact Scan!