Overgangsperiode

Op dit moment geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

In deze periode blijven de EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Benut deze tijd dus om u voor te bereiden. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met 2 jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022. De Britse premier Johnson heeft echter gezegd dat hij geen verlenging wil.

De EU en het VK onderhandelen tijdens de overgangsperiode over de details van hun toekomstige relatie. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie komt pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond. Het VK heeft aangegeven in ieder geval de interne markt en de douane-unie te willen verlaten. Dat betekent dat het VK na de overgangsperiode sowieso geldt als niet EU-land voor instanties zoals bijvoorbeeld de Douane en de Belastingdienst. U krijgt dus hoe dan ook te maken met grensformaliteiten.

Deels afspraken of helemaal geen

De kans bestaat dat niet op alle deelonderwerpen afspraken gemaakt worden bij de onderhandelingen. Ook is het niet uit te sluiten dat er helemaal geen afspraken worden gemaakt en er toch nog een zogeheten no deal-Brexit plaatsvindt met het aflopen van de overgangsperiode.

Daar kunt u zich op voorbereiden. Doe de Brexit Impact Scan. Zo brengt u in beeld waar u mee te maken kan krijgen.