Overgangsperiode bij een deal

Als het Britse parlement en het Europese Parlement alsnog instemmen met het Brexit akkoord, gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020.

In deze periode blijven de EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Let op: deze overgangsperiode gaat alleen in als het terugtrekkingsakkoord is bekrachtigd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement. Op dit moment is dat nog niet het geval.

Pas na Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over die nieuwe relatie komt dan ook pas nadat deze volgende fase van de onderhandelingen is afgerond.

Hoe dan ook wordt het VK een land buiten de EU en daar kunt u zich op voorbereiden. Doe de Brexit Impact Scan. Zo brengt u in beeld waar u mee te maken kan krijgen.