Overgangsperiode bij een deal

Het Verenigd Koninkrijk blijft tot en met Brexit formeel nog lid van de EU en de bestaande regels gelden tot die tijd.

Pas na Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over die nieuwe relatie komt dan ook pas nadat deze volgende fase van de onderhandelingen is afgerond.

De EU en het VK hebben hier in ieder geval de tijd voor tot 1 januari 2021, mits er een terugtrekkingsakkoord is bereikt, dat is bekrachtigd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement. In die overgangsperiode houdt het Verenigd Koninkrijk toegang tot de Europese interne markt en blijft het deel uitmaken van de douane-unie. Ook behoudt het in die 21 maanden zijn rechten op EU-subsidies.

In die periode kunnen EU-burgers zich vrij blijven vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook mogelijk om de overgangsperiode eenmalig voor een periode van maximaal twee jaar te verlengen. In ruil daarvoor betaalt het VK dezelfde contributie aan de EU als nu en accepteert het de Europese wetten.

Let op: deze overgangsperiode gaat alleen in als het terugtrekkingsakkoord is bekrachtigd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement. Op dit moment is dat nog niet het geval.

Hoe dan ook wordt het VK een land buiten de EU en daar kunt u zich op voorbereiden. Doe de Brexit Impact Scan. Zo brengt u in beeld waar u mee te maken kan krijgen.