Banner-BREXIT_KEYVIS_FLOWERS

Wat is de stand van zaken?

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. 

Nieuwe regels EU en VK

De regels gaan onder meer over:

  • reizen en grenscontroles bij reizen van of naar het VK;
  • handel in goederen, bijvoorbeeld  bloemen en voedingsmiddelen;
  • veiligheid, bijvoorbeeld afspraken over samenwerking bij criminaliteit en terrorisme.

Lees over het nieuwe EU-VK partnerschap in documenten van de Europese Commissie (alleen in Engels).

Brexit: Nieuwe regels per 1 januari 2021

BrexitNieuweRegels-PNG24

Wist u dat ... ?

  • Gelijkwaardige regels op verschillende terreinen, zoals: milieu-, arbeids- en sociale normen, belastingzaken, staatssteun en consumentenbescherming. Met de mogelijkheid maatregelen te treffen bij het niet naleven van deze regels.
  • Goederenvervoer en reizen via de ferry’s tussen Nederland en het VK blijft ook vanaf 2021 mogelijk, maar met douaneformaliteiten en verplichte aanmelding bij Portbase.

Lees meer

Tijdlijn van 2016 tot 2021

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk stemde op 23 juni 2016 met een meerderheid van 51,89% van de kiezers voor uittreding van het VK uit de EU. Op 1 januari 2021 start de nieuwe relatie tussen de EU en het VK.

Lees meer