Wat is de stand van zaken?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Op 1 februariĀ  is een overgangsperiode ingegaan, die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Laatste update: 1 februari 2020

Overgangsperiode tot en met 31 december 2020

Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK maken over hun toekomstige relatie. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd. Maar de Britse premier Johnson heeft gezegd dat hij geen verlenging wil.

Lees het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 12 november op de website Eur-lex van de Europese Unie.

Het akkoord bevat verder afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU. Voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden.

Nieuwe relatie

De EU en het VK onderhandelen nu over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers zaken kunnen doen met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over rechten voor burgers. En over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken, dan komt er na de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit.

Nederland onderhandelt niet zelf met het VK. Dat doet de Europese Commissie namens alle 27 EU-landen die na de Brexit overblijven. De Commissie onderhandelt op basis van een zogeheten mandaat dat de EU-landen opstellen. In dat mandaat staat waarover de Commissie mag onderhandelen met het VK. Bekijk het concept van het mandaat. Vanaf Part II: Economic Part leest u meer over de inzet van de EU voor de toekomstige economische relatie.

Sowieso grensformaliteiten na de overgangsperiode

Voor bedrijven en instellingen is het belangrijk dat zij de relatief korte overgangsperiode benutten om hun voorbereidingen op Brexit voort te zetten. Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, zal er na 31 december 2020 sowieso sprake zijn van grensformaliteiten in het verkeer van en naar het VK. Het Europese vrije verkeer van goederen en personen is dan niet meer van toepassing op het VK. Naarmate meer bekend wordt over de toekomstige relatie, kunnen bedrijven hierover informatie vinden op Brexitloket.nl en in de Brexit Impact Scan.