Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU). Het VK en de EU hebben onderhandeld over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. En ze praten nog verder over hun toekomstige relatie.

Stand van zaken sinds 21 maart 2019

Op 13 november 2018 bereikten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een akkoord over Brexit (Engels). De Britse regering en de 27 blijvende EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord.

Op 15 januari 2019 heeft het Britse parlement voor de tweede keer het akkoord afgewezen, en op 12 maart opnieuw. De Nederlandse regering betreurt deze uitslag, omdat het voor iedereen belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt over de afspraken rond Brexit, maar respecteert deze ook.

Op 14 maart heeft het Brits Lagerhuis gestemd voor het indienen van een verzoek tot uitstel van de Brexit-datum. Op 20 maart heeft de Britse premier May de EU verzocht om een uitstel van de Brexit-datum tot 30 juni 2019. 

Uitstel bij een akkoord

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 blijvende EU-landen hebben op 21 maart ingestemd met uitstel tot 22 mei 2019. Onder de strikte voorwaarde dat het Britse Lagerhuis in de week van 25 maart alsnog instemt met het akkoord. 22 mei is voor de 27 EU-landen belangrijk, omdat er daarna verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. De Britse regering heeft gezegd dat ze daar niet aan wil meedoen.

Ook uitstel bij geen goedgekeurd akkoord - tot 12 april

De 27 staatshoofden en regeringsleiders hebben ook besloten tot uitstel van de Brexitdatum als er geen akkoord is. Als het Britse parlement in de week van 25 maart het akkoord niet heeft goedgekeurd, wordt de Brexit uitgesteld tot 12 april 2019. Het VK heeft dan tot 12 april de tijd om:

  • Alsnog het akkoord goed te keuren, of
  • te besluiten zonder akkoord te vertrekken (no deal), of
  • opnieuw (langer) uitstel aan te vragen, of
  • af te zien van een Brexit.

De kans op een no deal Brexit blijft dus aanwezig, zolang het Britse parlement het akkoord over Brexit niet heeft goedgekeurd. Het blijft daarom belangrijk dat de overheid, bedrijven en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief de reële mogelijkheid van een no deal.

Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren. 

Nieuwe afspraken tussen EU en VK

Pas na Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze volgende fase van de onderhandelingen is afgerond.

De EU en het VK hebben hier in ieder geval de tijd voor tot 31 december 2020, mits het uittredingsakkoord wordt bekrachtigd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement. In dat geval is er namelijk een overgangsperiode afgesproken, waarin alle EU-wetten en regels voor het VK blijven gelden.

In het akkoord is ook afgesproken dat deze overgangsfase zo nodig eenmalig met twee jaar kan worden verlengd tot 31 december 2022. Zie ook de Brexit-tijdlijn.

Geen akkoord

Het voorlopig akkoord over Brexit is nog niet goedgekeurd door alle partijen. Nederland en de EU bereiden zich daarom nog steeds voor op verschillende scenario’s. Een daarvan is dat het toch niet lukt om tot afspraken te komen. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en problemen met het luchtvaartverkeer.

Er zijn in dat geval geen afspraken over de rechten van Nederlanders en andere EU-burgers in het VK en van Britten in de EU. Er komt ook geen overgangsperiode. Daarom willen de EU en Nederland dat alle partijen het akkoord over Brexit zo snel mogelijk goedkeuren.

Op 7 januari kondigde de Rijksoverheid wel een overgangsperiode van 15 maanden aan voor Britten in Nederland. Dit is voor het geval er geen akkoord tussen de EU en het VK wordt gesloten. In deze overgangsperiode verandert er niets voor de Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden.