Wat is de stand van zaken?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Nu geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Na de overgangsperiode zullen er altijd veranderingen zijn, met of zonder een akkoord over de toekomstige relatie.

Laatste update: 1 juli 2020

Overgangsperiode niet langer dan 31 december

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020 . Nu geldt een overgangsperiode, tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

De overgangsperiode kan niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord worden verlengd. Het VK en de EU hadden dit voor 1 juli gezamenlijk moeten doen en het VK heeft aangegeven dit niet te willen doen.

Lees de tekst van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 12 november op de website Eur-lex van de Europese Unie.

Afspraken in het terugtrekkingsakkoord

Het terugtrekkingsakkoord bevat onder andere afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden.

Nieuwe relatie

De EU en het VK kunnen tijdens de overgangsperiode onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK bijvoorbeeld af onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de details van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK is er pas als de onderhandelingen zijn afgerond, aan het eind van de overgangsperiode. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten eerst worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Als het niet lukt om afspraken te maken over de nieuwe relatie, dan komt er aan het eind van de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit.

In ieder geval verandert de relatie van de VK met de EU. Er komen bijvoorbeeld controles en administratieve handelingen aan de grens van het VK en de EU. Zo moet u aangifte doen als u goederen invoert of uitvoert.

Onderhandelingen EU en VK

Nederland onderhandelt niet zelf met het VK. Dat doet de Europese Commissie namens alle 27 EU-landen die na de Brexit overblijven. De Commissie onderhandelt op basis van een mandaat dat de EU-landen opstellen. In dit mandaat staat waarover en met welke inzet de Commissie mag onderhandelen met het VK.

De EU en het VK hebben in juni afgesproken dat zij intensiever gaan onderhandelen. Dat gaan ze wekelijks doen, met videoconferenties en fysieke bijeenkomsten.