EU en Verenigd Koninkrijk bereiken voorlopig akkoord

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019 verlaten. Het VK en de EU onderhandelen over de voorwaarden voor deze Brexit. En over hun toekomstige relatie.

UK and EU flags

Op 13 november bereikten de EU en het VK een voorlopig akkoord over Brexit. De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord. Nu moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord ook nog bekrachtigen. Pas als dat allemaal is geregeld, is er zekerheid dat de gemaakte afspraken ook echt in werking kunnen treden.  

Het voorlopig akkoord omvat onder andere afspraken over de rechten van burgers, de financiële afwikkeling, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en een overgangsfase tot eind december 2020. In deze overgangsfase blijven alle EU-regels en wetten nog gelden voor het VK en verandert er dus heel weinig. In de tussentijd praten de EU en het VK verder over hun nieuwe relatie na het einde van de overgangsperiode. Pas na Brexit op 29 maart 2019 kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen EU en VK komt er dan ook pas nadat deze volgende fase van de onderhandelingen is afgerond.

Blijf u op alle scenario’s voorbereiden

Zolang er nog geen zekerheid is of het voorlopig akkoord door alle partijen zal worden bekrachtigd, gaan de EU en Nederland ook door met de voorbereiding op alle mogelijke scenario’s. Dus ook de mogelijkheid dat het toch niet lukt om tot goede afspraken te komen. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. De EU en Nederland doen daarom hun best om op tijd het voorlopig akkoord bekrachtigd te krijgen.