Brits parlement wijst akkoord af

Op 15 januari heeft het Britse parlement het akkoord over Brexit (Engels) afgewezen. Dit akkoord bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk in november 2018. De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord.

Houses of Parliament

Houses of Parliament

De Nederlandse regering betreurt deze uitslag, omdat het in ieders belang is dat er snel duidelijkheid komt over de afspraken rond Brexit. Er is echter nog geen sprake van een ‘no-deal’ situatie, waarin er helemaal geen akkoord over Brexit zou zijn. Het is immers nog geen 29 maart. Het is nu aan de Britse regering om aan te geven hoe zij tot een oplossing wil komen. Het Britse kabinet heeft daar 21 dagen de tijd voor. In de tussentijd is het belangrijk dat de overheid, bedrijven en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief de mogelijkheid van ‘no-deal’.

Behalve het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Lees meer op de pagina Stand van Zaken.